LUUBI ALL

Õiguskantsler Ülle Madise uuris Tallinna Inglise Kolledži juhtumi põhjal lapsevanematelt annetuste küsimise õigsust ning leidis, et süvaõppe puhul on keelatud nõuda õpilaste vanematelt raha nende tundide läbiviimiseks.
02.07.2015

Õiguskantsler Ülle Madise

Kuula intervjuud!Eelmisele lehele