Vox Populi

Millised on naiste võimalused end Eestis teostada?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

jubedus!     prrr  02.03 kell 17:29
Milleks selline diskrimineeriv küsimus? Miks me ei küsi, millised on inimeste võimalused end Eestis teostada? Kas poliitkorrektsus ei luba? Häbi!!!!

     põhiküsimus  02.03 kell 17:20
Vaidlen sellele tüübile vastu, kes siin kirjutas, et insener-mees teeb reaalset tööd ja insener-naine ei tee mitte midagi. Kui selline suhtumine ongi ülemuste seas levinud, pole midagi imestada, et naistele makstakse vähem. Üks asi on see, et kolleegid oma palka ei avalikusta ja siis mitte keegi teagi, kui palju tema kõrval töötav inimene teenib ning ta ei tea ka võrdset palka ise küsida. Ta lihtsalt ei tea, et tema kolleegile makstakse rohkem ja mitte keegi seda numbrit ei avalikust. Seega - palgad ettevõtte ses avalikuks teha! Teine teema on see, et ülemus ometigi on see ainuke inimene (peale raamatupidaja), kes siiski teab, palju ta oma töötajatale maksab. Tema asi ongi juhina vastutada, et tema töötajad saaks võrdselt ja õiglaselt oma töö eest palka. Kui nüüd ülemus on sellise vanakooli macho suhtumisega ja ei hinda naiste tööd kõrgelt, vaid edutab ainult mehi, siis tema omalt poolt teeb kõik, et palgalõhe süveneks. Ja arusaadavalt selline ülemus ei taha, et palganumbrid tuleks avalikuks. Selle peaks kuidagi kohustuslikuks tegema (ma ei teagi, kas siis raamatupidajale), et ettevõtte sees oleksid palgad ja tunnihind avalikud. Siis kaob ära ka see müüt, et naised ise ei julge kõrget palka küsida. Kuidas sa saadki küsida rohkem, kui sa ei teagi, mis see palgatase firmas on, kui kõik on salastatud!

Arvamus     Ada  02.03 kell 16:59
43-ndat aastat tööl käiva naisena väidan absoluutse kindlusega, et Teie saate tänased teemad on kunstlikult konstrueeritud probleemid. Igal võimekal ja ambitsioonikal naisel on kõik võimalused Eesti tööturul karjääri teha, ka tippjuhina. Palgalõhe ei ole Eestis olemas. Selle arvestamise metoodikast on välja jäetud 100 000 töötja palk ehk nelja valdkonna töötajad: avalik teenistus (kõrgepalgalised enamuses naised), põllumajandustöötajad, metsandustöötajad (mõlemad madalapalgalised enamuses mehed) ja kaitseväe töötajad (mitte eriti kõrgepalgalised enamuses mehed).

Poola eurosaadikul õigus     Viiu  02.03 kell 16:52
Ai, kui valus hakkas sel Tiiul!
Ainult, et su pika loba point on???
Miks sõna võtad kui kursis pole, nagu ise ju tunnistad!
Siin ja täna pole sa üllatuseks veneviha arendanudki?!

     hmmm   02.03 kell 16:51
Insenerifirmast. Ehk on nii, et reaalses elus on see rohkem palka saav mees siiski reaalne tegija, kõrgekraadiline daam aga ehk ainult teoorias tugev. Mis te arvate, kumb toob firmale rohkem sisse.


     põhiküsimus  02.03 kell 16:40
Mulle tundub, et palgalõhe teemas on põhiline probleem see, et nendel töökohtadel, kus peamiselt (traditsiooniliselt) töötavad naised, on juba ühiskondlikult täiesti aktsepteeritud madalam palgafond. Need ametid on haridus- ja kasvatusvaldkond, teenindusvaldkond, meditsiin, raamatukogundus ja infovahetus, põllumajandus, liinitöö laiemalt. Ära tüütab see meeste üleolev suhtumine iga jumala kord, kui teema ette võetakse, et las naised teevad siis ehitusel ja kraavikaevamisel rasket tööd, siis oleme võrdsed. Muidugi on füüsise poolest osad ametid meestele sobivamad ja osad tööd naistele, aga probleem on selles, miks see on niivõrd aktsepteeritud, et naiste töödel peakski justkui madalam palk olema, sest nende töö ei ole nii füüsiline. Miks palk kujuneb füüsilise pingutuse alusel? Tihtipeale teevad naised väga rasket füüsilist tööd, mille ligigi mehed ei lähe, näiteks hooldekodus vanurite ja invaliidide hooldamine, hullumajas sanitarid jne. Arvatakse, et see on "hoolitseva loomuga" töökoht, mis ongi naistele loodud, kuigi füüsiliselt väga raske. Alahinnatakse ka lasteaednike ja algkooli õpetajate tööd, et ju see on naistele hea kerge töö. Ka see nõuab ülisuurt pingetaluvust, nagu üks helistaja viitas - naised alati ei pea vastu pingele.

     Tiiu  02.03 kell 16:11
Madala haridustasemega mehed on leilis selle teema peale. Kes räägib ehitusel töötamisel, kes litsidest ja kes ülikoolis käimisest.
Ülikooli võetakse vastavalt hinnetele või eksamitega. Võrdne võimalus minna kõigil. Ehitusele ei sunni ka mehi keegi tööle minema nagu naisigi ei sunnita õmblejaks ega poemüüjaks. Statistiline palgalõhe tekib sellest ka, aga probleem on teine. Ma ei usu, et ka riigitöödel on ühesuguse kvalifikatsiooniga meestel ja naistel ühesugune palk. Paranemist on, sest räägitakse sellest palju, aga kahtlusi tekitab see, et andmete asemel näidatakse palgataset mitte isegi ametikoha palka. Nagu meie keskmise ja mediaanpalga erinevus näitab, on kõrgepalgaliste palgaerinevustel palju suurem osakaal arvutustes kui madalapalgaliste osas.
Maile tahaks öelda, et mitte vaid töökohad ei ole tööõnnetuste põhjuseks vaid ikka suhtumine ettevaatusabinõudesse. Elekter tapab vaid hooletusel, ehitusel kukutakse surnuks kui ei kasutata abivahendeid kukkumise takistamiseks. Ka koolis on ebavõrdsust nii ühest kui teisest küljest. Tööõpetus ja kehaline kasvatus on paljudes koolides täiesti erinevad ja paljud andekad tüdrukud vaimustuvad praktilistest töödest samamoodi kui poisid. Nende puudumine on pigem õpetajate sellese ettevalmistuse puudumine.
Keegi naine arvas, et meestel on parem stressitaluvus. Paraku ikka pigem vastupidi. Samas on täiesti selge, et suurema stressiga töökohad põhjustavad samalaadseid haigusi nii meestel kui naistel ja sealt need erinevused südame-veresoonkonna haigustes nooremas eas.

Ebaausad võimalused!     Kuulaja  02.03 kell 16:06
Repinski ei valetanud ja lasti kohe lahti. Reps valetab KORDUVALT ja troonib edasi ning juhib eesti hariduse ja riigi venestamist!
Tema kaitsjad on veel kaugemale läinud süüdistades rahvast häbematus õrna NAISTERAHVA ründamises, pealegi RASEDALE liiga tegemises!
Keegi aga ei arutle teemal naine-ema, sest ka Repsil on ammu aeg lapsepuhkusele minna ja terve pesakond kodus ootab kasvatamist!

tasalülitamine ja räiged EU valed      Stop   02.03 kell 15:59
Pea kõik naised keda tean saavad rohkem palka kui mehed. Enamus firmades kui rääkida palgatööst ei vajagi enam mehi Eestis sest naised on alluvamad ja see allumine siis makstakse ka kinni ühtlasi.

Kui rääkida teostamisest siis Eestis pole võimalik ennast kellelgi teostad kes vähegi on rohkem õppinud ja treeninud ennast milleski. See määrab paratamatult sunni, et sa PEAD lahkuma. Olukorras veel, kus keskharidusega inimesed juhivad riiki ei saa me rääkida ei meeste ega naiste seisukohalt mingitest võimalustest selles riigis üldse kui kogu selle maffiariigi ainus eesmärk on inimeste tasalülitamine ja orjastamine. Kogu see jutt on kohatu. Siin võiks tuua terve rea Phd'dega naisi nende täiesti harimatute sm.Sildnate ja sm.Hansode kõrvale rääkima asjadest kuidas need tegelikult on aga seda mõistagi tsensuurimeedias ei saa kuidagi juhtuda.

Palgalõhe on olemas     Kersti  02.03 kell 15:56
Tere,
Töötasin 2 aasta eest insenerifirmas ja seal oli üldjuhul palgad salastatud. Mis aga tuli välja vahetult, enne minu sealt lahkumist oli see, et kõige kõrgema kvalifikatsiooniga insener, kes oli naisterahvas sai 20% vähem palka, kui järgnev samal ametil meesterahvas, kes aga ei kvalifitseerinud kõikidele eksperdi kohtadele.
Niipalju, kui ma tean ei ole see seal muutunud.

     Mai  02.03 kell 15:55
Kindlasti on meil diskrimineeritud poisid, seejärel aga mehed, mitte naised.
Kooliprogrammidest on välja jäänud praktiline tegevus, laboratoorsed tööd nii füüsikas kui keemias, just need, mis poisse köitsid ja teaduse juurde tõid. Nüüd kukuvad poisid siis koolidest välja, tühi tähenärimine ja kirjatehnika ei suuda neid kahjuks köita.

Samuti on just meestetööd ohtlikud, tööõnnetusi ja -surmasid on neil palju, mis on väga kurb. Kas võrdsustame naistega? Naised kopajuhiks ja ehitustele? Elektrikuks? Ei, naised on mugavad. Ma ise ka. Mitte ei kipu välitöödele.
Pseudoprobleem, mis toidab ilmselt mingeid järjekordseid MTÜsid (kuhu kogunevad eriti kavalad naised – tühi töö, suur tasu)

     Mart  02.03 kell 15:50
Tavaliselt on nii et pealkirjas räägitakse et naistel ja meestel on erinev palk samal tööl. Samas sisu on see et võrreldatakse mehi kes on näiteks ehitajad suure palgaga ja naised kes on poemüüjad väikse palgaga.

just paljude naiste kohta      riina ütleb  02.03 kell 15:34
ET eestimaa naised --on tegelikut PAL´JUD ISE süüdi.
OMA Eesti kultuuri ikka kõvasti teistes riikides maha teinud !
Saates Pealtnägija
tegi ikka suure töö ära ; et näidata kuidas naine võib kõike teha ,ka väikeste lastega!


Madude sugu     Kuulaja  02.03 kell 14:49
Ikka sellised, mida eilne saade "Pealtnägija" näitas!