Vox Populi

Mida toob kaasa Riigikogu liikmete kandideerimine kohalikesse volikogudesse?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Noo noh     Uru  16.05 kell 16:06
Aga mis saab neist "kohalike volikogude" liikmetest (kohalikest ärikatest) kes on olnud volikogudes aasta(kümneid) ja enestele juuredki alla kasvatanud ja juhivad neid korrupeerunuid kohalike volikogusid?? Iga kohalik volikogu on neist pungil täis kord üks siis teine kohalik "business man" ja ei mingeid muutusi vaid enestele aetakse välja "kohalike elu edendavaid" "diile"? Ei ole ka see lahendus kuniks on kellegil volikogudes võimul olijal võimalik mõjutada kallutada otsuseid endale enda firmale kasu saamise eesmärgil!

kohalik volikogu     Ants Relvik  16.05 kell 16:03
Olen istunud mitu aastat volikogus koos riigikogu liikmega, tema järgi seati istungaegu ja hääletati ka tema veenmise järgi. Volikogu töö oli tema järgi häiritud. RK liikmed võivad alati olla volikogu istungite kuulajad, kuid ei tohi kohaliku elu ebakompetentsuse tõttu selle töös osaleda.

     Elts  16.05 kell 15:55
Olen täielikult nõus eelkõnelejatega,kuid mulle meenub siiski,et Savisaar tegevat need Boroditsid 9 kuuga,aga võib-olla,et ma eksin.

     kuulaja  16.05 kell 15:21
Kas ma kuulsin saatejuhi hääles imetlevaid noote, kui toimus intervjuu Kaur Kenderiga? Kas saatejuht on ikka seda räiget lapspornot ise lugenud või kuidas K.K. saab olla ajakirjanikele selline autoriteet?

Mis on eesmärk,kas soe koht,     või kogukonna esindamine  16.05 kell 14:52

seadus, mis võimaldab riigikogu liikmetel kuuluda samaaegselt ka linna- või vallavolikokku.
Nn. kahe tooli seadus riivab eeskätt omavalitsuse enesekorraldusõigust, kuna riigikogu liikme valituks osutumisel on oht, et ta teeb oma otsused volikogus üleriigilistest huvidest lähtudes, samas kui need võivad olla omavalitsuse huvidega vastuolus. Riigikohtu hinnangul ei ole muudatus aga põhiseadusega vastuolus, «Olukord, kus riigikogu liikmed mõistavad paremini kohaliku elu probleeme, tagab ka kohaliku omavalitsuse üksuste õiguste ja huvide laiemat arvestamist seadusandja tegevuses,» Riigikohtu hinnang...
Arvestade neid võimalusi (ka finantsilisi) mida riigikogu liikmed omavad,on nüüd kohaliku poliitika ellu viimiseks palju väiksemad võimalused.Omavalitsuste arv vähenes ja kogukonnad suurenevad veel pole aru saada kes nende valdades vääriks volikogu kohta jne.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktooberiks valimistoimingu tähtajad , kandideerimisinfo edastamine valijatele on seda keerulisem et seekord valivad ka16-17-aastased.
Eesmärk oli kaasata rohkem tegusaid inimesi linna- või vallavolikokku,see seadus pigem piirab kogukonnas võimalusi....

valija peab olema informeeritud ja tegema targa otsuse


     Ats  16.05 kell 14:22
Jätkuva riigi pätistumise