Vox Populi

Kas Eesti on ilmalik riik?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

I'Etat c'est moi.     dr.Ehk in c  24.05 kell 18:14
Eesti riik, juriidiline isik Eesti Vabariik, on globaalse kultuurikatla kohal holjuvas ilmalikus pilves nagu alati, siin olemas suhteliselt reaalsena inimlikult arusaadav.

     Uru  24.05 kell 16:56
Just peabki olema ilmalik riik ja on ka kuid presidendi jutt et ilmaliku riigi staatuse pärast meil pole terrorismi no see on täielikult labane ja tõsiselt rumal väljaütlemine.

     Rivo  24.05 kell 16:53
Lugege piibel läbi ja tulete isegi ateistiks. Kaur Kenderi lapspornoraamat kahvatub selle kõrval. Tuleb lõpetada muinasjuttude uskumine ja keskenduda tõelisele teadusele- see viib inimkonda edasi. Kellegi moraalne kompass ei tohiks põhineda raamatul, mis on sõnade kaudu edasi antud ja tõlgitud tundmatutest keeltest, tsenseeritud paavstide ja kuningate poolt.

Kas Eesti on ilmalik riik?     Toomas  24.05 kell 16:44
Küsimus ei ole selles, kas Eesti on ilmalik riik. Kaljulaid eksis sellega, et ta arvas, et kuna Eesti on ilmalik riik, siis pole meil midagi karta, kuna terrorirünnakute puhul olevat tegemist usulise konfliktiga.

     mõtiskleja  24.05 kell 16:33
Kes on need, kes ummistavad Jõulupühadel meie kirikuid? Arvan, et mitte ateistid, keda olevat 17%
Usk on väga isiklik asi, kõik ei peagi kuuluma kogudustesse, suurem osa kannab mingi kõrgema võimu sümbolit oma südames, olgu tema nimi siis ükskõik miline.
Ja nendel teemadel puudub neil ka laialdaselt arutleda, sest suurem osa ei vastaseid suudagi neil teemadel väidelda.

oi ,oi Kerstike     riina  24.05 kell 16:28
Kuidas saab president üldse nii mõtelda Ja kuidas eestis kõik kooris laulame eesti vabariigi hümni. ? Või Jumala asemel on
eestis Euroopa üksused. Aga Ka nemad tähistavad oma Jõulu pühi-oma maa ja rahva riigipühi ja enamus ka usupühi.!
Kallis Kersti? KAS Siis jätame need Eesti hümni sõnad ka varsti ära : " Su üle Jumal valvaku...
Ja ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista.....
     Elts  24.05 kell 16:00
Eestis on usuvabadus.Ma ei usu,et ta ilmalik riik on.
Venekeelse laulu kohta laulupeol arvan,et enne peaks laulma kõigis nendes keeltes,kes on vene impeeriumi poolt hävitatud(venestatud),s.o.võib-olla,et 130 aasta pärast jõuab aeg venekeelse laulu kätte.

arvamus     bussijuht  24.05 kell 15:53
Eesti on väga usklik riik- 2/3 on umbusklikud (vigisejate kogudus) ja 1/3 on kergeusklikud (lapiku Maa kogudus).

     juhan  24.05 kell 15:51
Eesti on ilmarik riik aga kristlikus kultuuriruumis.

     Mai  24.05 kell 15:49
See on väga imelik ütlus presidendilt, sest ateist ja ilmalik inimene pole moslemi silmis sedagi väärt, mida kristlane.
Kusjuures terroriste ei huvita meie usk, neid huvitab VÕIM ja võimuni on nad Euroopas juba jõudmas.
Nii et naised, loobume oma äsjavõidetud õigustest, kott pähe ja meestele jälle kõik õigused. Islamis on ainult mees inimene.

     Paul  24.05 kell 15:25
Eesti EI OLE ilmalik riik.

Riigi ilmalikkus on sovjetiaegne uskumus. Toona oli ateism ja marksistlik materjalism (mida praegu kannavad edasi Euroopa sotsiaaldemokraatlikud ja vasakliberaalsed peavoolupoliitikud) riigipoliitika oluline osa.

Ka täna on neid, kes julgevad näidata oma rumalust avalikkuse ees ja väita, et riik ja kirik on lahutatud, et see olevat suisa meie põhiseaduses kirjas.
See oli kirjas ENSV konstitutsioonis ehk, kuid mitte meie kehtivas põhiseaduses.

Põhiseadus ütleb, et Eestis ei ole riigikirikut!
See ei tähenda, et riik ja kirik oleks lahutatud.
Otse vastupidi - meil on kristlikud koolid, meil on kristlik abiellumine lubatud ja võrdsustatud nn per.büroos sõlmitava abieluga, meil on riigi kaitseväes kaplanid jne.

Meie kultuur ja kirjasõna lähtub täiesti selgelt kristlikust juurest ja eetikast, Eesti rahvusliku liikumise lätetel XIX sajandil seisid kirikumehed (näiteks Johann Voldemar Jannsen), eesti kirjasõna esimesed pääsukesed olid kristlikud tekstid jne. ...

Ühesõnaga - kristluse eitamine, materdamine ja alavääristamine on andetu, rumal ja madal.

Eesti on tolerantne riik, mitte aga kristlust välistav ja ilmalik.

Euroopa, sealhulgas Eesti kultuuri alused lähtuvad kristlusest.

Islam siinjuures on kristluse antipood, mis eitab kõiki neid väärtusi ja arusaamu, mis on omased kristlikul alusel olevale kultuurile. Ja see on võitlus hea ning kurja vahel, kus üks tallab teise kindlasti ära.
Meie võimalus on valida pool. President Kaljulaid ja Euroopa vasakpoolitsev liberalism on valinud islamit tolereeriva poole ja see on meie rahvale halb märk ning suunis.

ILMALIK?     Rein  24.05 kell 14:45
ISLAMI PEALETUNG EUROOPASSE KÄIB TÄIEL JÕUL.EESTI EI JÄÄ SELLEST PUUTUMATA OLENEMATTA ILMALIKUST OLEKUST VÕI MITTE!
MEILE MÄÄRATUD PRESIDENDI SUUST SELLINE LAUSE IGAPÄEVASE TERRORISMI OHU TAUSTAL ON ÜLINAIIVNE JA SOLVAV.ENAMUS EESTLASI ON MITTEUSKLIKUD...AGA SEE EI PÄÄSTA.

Usust     Arno  24.05 kell 14:28
Tahaks loota et on. Usk on ju loodud selleks , et kontrollida suuri rahvamasse riigipiiridest ja rahvustest sõltumata. Islam ja kristlus võitlevad võimu pärast kogu maailmas. Pean lugu inimestest, kes mõtlevad oma peaga ja ei ole manipuleeritavad.

     Marit   24.05 kell 14:17
Pilk kalendrisse näitab, et ilmalik riik tähistab ülestõusmispühi ja jõulupühi jne. (Pühade ja tähtpäevade seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/109032011007)
Tegelikult oli presidendi poolt välja öeldu järjekordne lapsus. Prantsusmaa on ka ilmalik riik....