Vox Populi

Kas see, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

mittekallaletungilepingud     mis pidid ära hoidma sõja  23.08 kell 15:50
Teine maailmasõda algas euroopajaoks 1. september 1939a. Teist maailmasõda saab pidada esimese jätkuks. 1919–1933a olid Saksamaal majandusliku kriisi , hüperinflatsiooni ja Ameerika Ühendriikide börsikrahhi aeg , mille tulemusena sai alguse ülemaailmne suur majanduskriis.
Saksamaa Natsionaalsotsialistliku partei (NSDAP) populaarsuse ja valimisvõidud tagas selle loosungite radikaalsus,(EKRE –paraleel meil täna) erinevalt teiste parteide ettevaatlikkusest, ning uudsus.Samas juba 1933. aasta valimistel NSDAP juba kaotati hääli. Reparatsioonide(sõja võitnud riigile tekitatud kahju täielik või osaline hüvitamine) osas olid Suurbritannia ja Prantsusmaa 1930. aastatel valmis järele andma Hitleri (1934astast diktaator -Saksamaa kantsler ning riigipe) nõuetele ja nende osas läbi rääkima. Reparatsioonide teemal lasti majanduskriisi alates vaikselt unustusse vajuda. NSDAP populaarsust suurendas asjaolu, et Saksamaa (Saarimaa ja Sudeedimaa liidendamine, Anschluss) saavutati just rahumeelsel teel.(sarnasus tänase Putini Krimmi teemaga,aga ka Lõuna-Osseetia ja Abhaasia ning Transnistria teemaga,ja Tšetšeenia 2.sõda )
Anschluss-ist
Hitleri eesmärgiks oli Suur-Saksamaa loomine ning sellega tegi ta algust 1938, okupeerides Austria. Hitlerit toetas Itaalia, Suurbritannia lootes lõigata majanduslikku kasu (headest suhetest)ning Prantsusmaa ei julgenud üksinda midagi ette võtta sest austerlaste hulgas oli tollal märkimisväärne hulk Saksa-meelseid, Anschluss e . ühendamine ei paistnud vägivaldsena.(jälle paraleel Krimmiga täna) Aga süües kasvas isu ,ning 1938 nõudis Hitler Tšehhoslovakkialt sakslastega asustatud alade loovutamist,ajades olukorra euroopas teravaks. Veel lepingutest enne 1939 a.alanud II-maailmasõda:
1938 sõlmiti Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ning Itaalia vahel Müncheni kokkulepe, millega Saksamaa sai loa okupeerida Sudeedimaa. Ungarlastega asustatud alad anti Ungarile.
Tänu 1938a Müncheni kokkuleppele sai veel võimalikuks
1. oktoobril aga 1938a hõivas Poola Tšehhoslovakkia põhjaosas asuva Dečini...
1939 vallutasid sakslased terve Tšehhoslovakkia, väites, et riik on lagunemas ja vajab kaitset.. Slovakkias aga moodustati Saksamaast sõltuv vasallriik
Suurbritannia ega Prantsusmaa ei teinud midagi sellega kokkulepe osutus Tšehhoslovakkia reetmiseks,(sarnane täna Putini käitumine Ukraina suhtes) Tookord Hitler esines samuti "rahukaitsjana" ning saavutas Saksamaa eesmärgid peaaegu sõjalise jõuta. Sama aasta kevadel nõudis Saksamaa aga Poolalt Gdański (Danzigi) ning Leedult Klaipėda (Memeli) loovutamist, sest need olid enamjaolt saksakeelse asustusega.
Euroopas mõisteti siis ,et järeleandmised ei rahusta Saksamaad ning sellest poliitikast loobuti; Poolale lubati Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt osutada igakülgset abi Saksamaa rünnaku korral.Mis viis Poolakate enesekindluse tõusule ,seda enam ka Nõukogude Liit Jossif Stalini isikus lubas Poolale kaitset, nõudes küll vastutasuks luba viia Punaarmee Poola aladele.(sama paralleel Eestiga) Tänu Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaenutsemisele oli see ka võimalik .
See kõik oli enne Molotovi-Ribbentropi pakti.

Muide sellel apelleerib ka tänane Putini poliitika.Et Stalin tahtis ainult ära hoida sõda.

Mis olid tegelikud suurriikide Eesmärgid:
Saksamaa – Luua Suur-Saksamaa ja saada aaria rahvale rohkem eluruumi.
Nõuk. Liit (Venemaa) – Soovis levitada kommunismi üle maailma ja saada tagasi pärast tsaaririigi lagunemist kaotatud piirkonnad (Eesti, Läti, Leedu, Soome).
Itaalia – Soovis muuta Vahemere sisemereks ja taastada Itaalia antiikse võimsuse.
Jaapan – Soovis saada Ida-Aasiat enda mõjupiirkonda ja kontrollida sealset majandust.

Mis on mis?     aleks  23.08 kell 15:50
Ei maksa unustada, et valdavat osa ajaloost ei saa keegi mäletada. See, mida me mäletamiseks nimetame on ikka meie propaganda tarbimine, kust me siis justkui oma mälu saame. Kuivórd see propaganda minevikku adekvaatselt kajastab, mida esile tóstab ja millest vaikib, seda me ei vói teada. Kui kellelgi on inimesi, kelle juttu ta vóib usaldada, siis ta saab usaldada kellegi teise mälu, kuid aastad lähevad, inimesed surevad ja mälestusmärgid kasvavad vóssa vói hävitatakse ja seda minevikku, mis oli enne kirjasóna saame ikka ainult oletada nii nagu sedagi, mis toimus kunagi vóimulolijate kabinettides. Mida me siis óieti mäletame ja mida järele kordame ja millisteks kasvatame oma lapsed, sest nende vóimalus mäletada vóib olla üha väiksem?

Kõik kordub     olen isa  23.08 kell 15:43
Meie oleme Nii väiksed-- oleme 3.väikest riiki samasugused konnad ---- Keda Suured Riigid ära jälle jagavad--
ja ära kasutavad kohe ,
kui avaneb üks võimalus!

imperialismimälestuspäev     imperialist  23.08 kell 15:16
Huvitav, millal tuleb rahvussvaheline imperialismiohvrite mälestuspäev? Kas need inimesed, kes andsid käsu Vietnamis inimesi tappa sealhulgas napalmi kasutamisega võetakse kunagi vastutusele? Kas need USA valitsuste ringkondade inimesed, kes toetasid Ladina Ameerika ja Aafrika diktaatoreid ning on vastautavad sadade tuhandete inimeste tapmise ja sandistamise eest võetakse kunagi vastutusele. Kas neid USA imperialiste, kes on vastutavad vägivaldselt Iraagi riigikorra hävitamise, kes on vastutavad sadade tuhandete inimeste hukus, praeguses põgenikekriisis, maailma destabiliseerimises võetakse kunagi vastutusele? Vastus on ei. USA ei anna kunagi oma kodanikke välja isegi, kui nad on sõjaroimarid. Reinsalu oma jutus ikkagi ridade vahelt mainis, et Venemaa peab kommunismi hukka mõistma ja nõukogude riigistruktuurides töötanud inimesed Eestile, Poolale ja teistele välja andma. Venemaa ei anna oma kodanikke välja. Reinsalu ja temasugused russofoobid tahavad lihtsaid halbu suhteid veel halvemaks teha.

     Jõuluvana  23.08 kell 14:30
Halb mälu on kõige hullem vaenlane.


MRP-AEG     Jaak Vackermann  23.08 kell 14:21
Tervist!
Täna möödub 78 a kurikuulsast Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide sõlmimisest. Kuid ka 30 a MRP-AEG, selle pakti Avalikustamise Eesti Grupi kuulsast meeleavaldusest Hirvepargis, Tallinnas. Olin 1987 seal. Seal oli ka KGB, sest tänast vabadust ei osanud siis veel keegi täpselt ette kujutada. Kuid töö ja võitlus selle tänase vabaduse nimel tuli nö. põranda alt tänavaile. Hirvepark oli üks tugevamaid starte vabaduse taaskehtestamisel. Kas päevaküsimus mõtleb, et ajaloo tunnid peaks koolides ära jätma... ? :)
Mäletame! Olgem terved!

     mait  23.08 kell 14:13
Kes minevikku ei mäleta...
Kes vana asja meelde tuletab, sellel silm peast välja.
Niisiis suht skiso situatsioon. Niisiis tulevik tume. Eriti kui meelde tuletada kellegi minevikku, kellel pikad käed.