Vox Populi

Mis on Eestis puhutud pseudoprobleemiks?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

aktsiis tervise nimel     a i n  05.01 kell 14:53
Tere,

kui alkoaktsiisi tõstetakse rahva tervise nimel, siis tuleks suunati kogu laekuv maks tervisearendusse.

MIS TOIMUB     vaene  05.01 kell 14:32
TÄNA ON REEDE
JA SM NESTOR VASTAB KÜSIMUSTELE !
MIKS EESTI RIIGIKE JA SUUR EUROOPA EESISTUJA RIIK,,,
EI TÄIDA ÜHTEGI SOTS HARTA PUNKTI _____KUHU ME JÕUDNUD OLEME?

     Tiiu  04.01 kell 16:54
Meestele, kellel on olnud harjumuseks naistega inetult käituda.
Aastaid tagasi ei olnud süsteem selline, et oleks saanud selle kohta kaevata. Miks te küll arvate, et teie vanad patud, mis ahistataval siiani meeles, ei peakski olema hukka mõistetud?

vastus Tiiule     juhan  04.01 kell 16:24
Tiiule 16:13
Kui on kedagi täna ahistatud :
Siis selleks vastav koht, on kohe tööl vastavad organid ja politsei::Kuhu viiakse
ka kohe avaldus !
Mitte ei räägita ahistajast aastaid hiljem.

     Liisa  04.01 kell 16:19
Iga probleem on kellegi jaoks tõeline probleem. Kust võtab Vitsur õiguse liigitada probleem pseudoprobleemiks?

Suureks Eesti probleemiks on see, et meie riigikogu ei ole määratlenud Eesti peamisi probleeme ja nende lahendamise prioriteetseid suundi.?


riigi juhtimine     riina  04.01 kell 16:16
Kõigist probleemidest pole vaja
pikalt raadios rääkida :
Aga vanad ja viletsad ja haiged on
jälle hindade järsku tõusuga
maatasa tehtud : No enam ei lasta isal ja emal eladaSamasooliste vastased     hirmud riigikogus  04.01 kell 16:15
Paljude Homofoobia – e. täiesti Irratsionaalne pseudoprobleem on igasugune hirm homoseksuaalsuse (lesbi, transseksuaali ja ka biseksuaali) suhtes.
Eriti aga homofoobide hirmud on pseudoprobleem .
Pseudohirm võib ilmneda nii heteroseksuaalidel kui ka latentsetel e. varjatud homoseksuaalidel endil.(suurest hirmust ja psühholoogilisest survest tulenevalt) olete näinud plakatit homoseksuaal = pedofiil nn. hetero käes. Samast soost lastele suunatud seksuaalse huvi puhul on tegemist siiski eelkõige pedofiiliaga, mitte homoseksuaalsusega. Seejuures ohvrid ei kujune homoseksuaalideks, kui neil puuduvad selleks eeldused. Pole teada, et pedofiilide osa homoseksuaalide seas oleks suurem kui heteroseksuaalide hulgas.
Lapse psühholoogia seksuaalseid aspekte määravaist tegureist on tõestamist leidnud vaid väga vähesed.. Vaieldavaks jääb aga ka küsimus kaasasündinud psühholoogilistest erinevustest.
Inimkultuuride analüüs on näidanud homoseksuaalsuse esinemist kogu ajaloo vältel ning umbes 5% kogu rahvastikust on homoseksuaalne, nagu nüüdisajal arvatakse. Vanades kõrgtsivilisatsioonides oli see suhtarv ilmselt suurem, sest säärased suhted olid isegi seadusega lubatud, olgu näideteks antiikne Ateena, pärsia ja islami ühiskond, hilise vabariigi aegne ja varakeiserlik Rooma, Kesk-Ida hellenistlikud kultuurid, feodaalne ja varauusaegne Jaapan.
Homoseksuaalsuse geneetilise edasikandumise teooriat toetab küll kaksikute uurimine: kui üks eraldi üles kasvanud ühemunakaksikuist on homoseksuaal, siis umbes (50%)e.pooltel juhtudel on seda ka teine.Pooltel aga ei ole.
Teadusliku uurimise meetodiks on võimalikult objektiivsete testide koostamine. Kuigi niisuguseid uuringuid juba tehakse, on siiski raske tegelda sedavõrd isikliku teemaga nagu seksuaalsus. Liiatigi on väga vähe uurimusi, mis puudutaksid homoseksuaali perekonnaliikmete soolist suundumust. On vaid teada, et paljudel homoseksuaalidel on heteroseksuaalsed vennad ja õed.
Kindlasti pole homoseksuaalsus nakkav või kuidagi muudetav..ravitav
Tihtipeale ei lepi vanemad kergesti oma laste homoseksuaalse käitumisega. Mõnikord saavad nad oma laste homoseksuaalsest huvist teada juhuslikult ja korraldavad selle peale skandaali.
Põhjuseks võiks olla lihtsalt teadmatus ja vanemliku mõistmise puudujääk, teiselt poolt põhjendamatu tunne, et just nemad on mingil moel “süüdi” lapse homoseksuaalsuses. Praeguste noorte vanemaid kasvatati omal ajal täielikus homoseksuaalsuse ignoreerimise ja isegi hukkamõistu tingimustes... Milleks(präeguse hariduse ja tedmiste juures) seda täna jätkata-õhutada nn. haritud poliitikute poolt ?


     Tiiu  04.01 kell 16:13
Pseudoprobleemiks meil on inimesed, kes arvavad, et kellegi ahistamine mistahes moel on lubatav. Juba kaks inimest on helistades märku andnud, et ahistamisest ei tasuks rääkida. Mina arvan, et nii mõtlevatest inimestest ei tohiks meie ühiskond välja teha ja kui nad on ise need ahistajad, siis tuleks neid karistada.