Vox Populi

Kas meie naistest peetakse piisavalt lugu?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

kogu inimkonnale     inimkonnale  14.04 kell 4:33
Pauluse kiri Tiitusele 3:4 Kui aga Jumala, meie Päästja
heldus ja inimesearmastus ilmus,
5 siis ta päästis meid -
mitte õiguse tegude tõttu,
mida meie nagu oleksime teinud,
vaid oma halastust mööda,
uuestisünni pesemise
ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
6 Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud
Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
7 et meie, tema armust õigeks saanud,
oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.


8 See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt
rõhutaksid, et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad
tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik.

Marianne Mikko     Kuulaja  08.03 kell 17:37
on vist oma viimased ajuraasud sinna riigikogusse "välja oksendanud" (tema ENDA sõnad, muide)! :(
Aga mis sa teed ära , kui nii võimatult ebasümpaatne oled nii seest kui väljast, et keegi ühtki õiekest enam ei too! :)
Samasugune kadeduseuss närib kõiki neid tolerastidest hernehirmutisi!

     Malle  08.03 kell 15:37
Mis naistepäevast me räägime, kui ei tohi enam öelda "ema" ega "isa". Nad on ikka oma sooneutraalsusega täiesti segi läinud.

reaalsus     asko  08.03 kell 15:05
Kui meil on nii palju üksikemasid ja lagunenud perekondi ja meie iive on negatiivne, siis see tähendab, et ei peeta, olenemata sellest, milliseid probleeme isased oma elu ja tegevuse korraldamisel leiavad.