Vox Populi

Kuidas muuta koolid kiusamisvabaks?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     Rivo  29.08 kell 16:54
1. Kiusamist alavääristada
2. Lapsed julgustada rääkima probleemidest
3. Õpetada lastele ennast austama, et keegi ei tunneks ennast nõrgemaks või mingil muul määral halvemaks

     Leelotaja  29.08 kell 16:15
Koolikiusamist saab ikka vähendada ainult koolis.
Mõlemaga tuleb tegeleda, nii kiusatava aga eriti kiusajaga samuti kiusajate vanematega. Kiusajate vanematele tuleb anda selge sõnum, et nad on oma lapsi halvasti kasvatanud. Ja seda juba algklassidest peale.
Kiusamist saab ikka suhtumisega vähendada. Kui ikka kiusajaid häbistatakse ja näidatakse, et nad ei ole toredad ja sõbralikud lapsed. Kui laste suhtumine kiusamisse muutub taunivaks, siis läheme õiges suunas. Koolis saab suhtumist kujundada ikka õpetajad.


     Uku  29.08 kell 16:14
Koole täielikult kiusamisvabaks muuta pole kahjuks võimalik, see on siililegi selge. Küll on aga võimalik koolikiusamist pisut leevendada sellega, kui moodustada koolides tugevama kondiga õpilastest nn. vabatahtlikud korrapidajate salgad, mille liikmed kannavad vahetunni ajal vasakul käel vastavat korrapidaja sidet, mis annab õiguse kooli kiusajaid vajadusel korrale kutsuda ja sellest kooli juhtkonnale teatada. Tinglikult võiksid koolide nn. korrakaitse rühmad olla tulevaste abipolitseinike eelsalgad, kes saavad vajadusel vastava enesekaitse väljaõppe. Olen selles veendunud, et selline koolisisene omakaitse moodustamine ohjab üksjagu koolikiusajaid. Head kooliaasta algust...

Koolikiusamine     kuulaja  29.08 kell 15:49
Seda ei juhtu enne, kui meil ei muutu arusaam. Meil on ikka nii, et kiusatav peab kooli vahetama, mitte kiusaja. Mujal maailmas on just vastupidi. Koolikiusamine vaikitakse ka üsna tihti maha, sest ei taheta kooli mainet kaotada.

     Marek  29.08 kell 15:34
Me võime püüda seda vähendada kuid kiusamivabaks? Seda ei saagi. Koolikiusamine on eksisteerinud läbi aegade. Isegi Oskar lutsu "kevade" on suuresti koolikiusamist täis pikitud.
See oli, on ja jääb. Paraku.

Köster õpetas inimeseks,     joosep toots  29.08 kell 15:25
Ja ikka kaikaga --Nüüd on hilja 2018 ei tee sinna enam midagi
Kui kodune kasvatus puudub
siis koolimaja ja õpetajad selliseid ümber ei kasvata !
Nagu uudistest lugesime
on noorte kampadel eestis kõik lubatud!