Vox Populi

Millistel juhtudel on riigil õigus end kehtestada?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

valelik riik     kodanik  10.01 kell 17:03
Pidage kinni ,ehk jätame
mõned maavara kohad --ka lastele
KAS järgmine on Fosforiit?
aga inimeste majad jäävad ka ette ! ! !

valelik riik     kodanik  10.01 kell 16:36
Pidage kinni ,ehk jätame
mõned maavara kohad --ka lastele

Hartast rääkides      ka  10.01 kell 15:19
Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigist on sotsiaalharta ratifitseerinud 43 riiki, sealhulgas kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga ka Venemaa Föderatsioon, Ukraina, Moldova, Armeenia, Gruusia, Aserbaidžaan, Türgi, Albaania jt. Eesti ratifitseeris Euroopa sotsiaalharta 31. mail 2000. aastal ning harta jõustus Eesti suhtes 1. oktoobril 2000.
Sotsiaalharta ratifitseerimisel peab iga lepinguosaline riik tunnistama ennast seotuks vähemalt 16 harta artikliga 31-st või 63 nummerdatud lõikega 98-st. Seega ei ole harta automaatselt siduv kogu mahus ning lepinguosalistel riikidel on võimalik jätta mõned harta sätted ratifitseerimata. Sotsiaalharta ratifitseerimisel 2000. aastal tunnistas Eesti ennast seotuks harta 80 nummerdatud lõikega 98-st. 2012. aastal ratifitseeris Eesti täiendavalt 8 harta nummerdatud lõiget, Eesti ei ole seni seotud veel harta 11 nummerdatud lõikega, sh artikliga 23 (vanurite õigus saada sotsiaalset kaitset) ja artikliga 31 (õigus eluasemele).
Küsige riigikogusse kuuluvatelt /kandideerivatelt erakondadelt ..miks
Ilmselt Populistid saavad seda ka kohe lubada...

Imelik riik     Kuulaja  10.01 kell 14:45
Siin riigis ei teagi, kes kusagil milliseid reegleid kehtestab? Soovisin enda mobiiltelefonile saada kõneeristusi sissetulevate kõnede suhtes, aga seda ei antud. Sissetulevad kõned on Telial salastatud. Antakse vaid väljahelistamise kõneeristusi. Väga veidrad piirangud! Tavalisel kodanikul ei olegi enda kaitsmisel midagi teha. Kõikjal valitseb salastamine, valetamine ja ringkaitse!

Ekre pinguta     õigusriigi kohus  10.01 kell 14:43
Riik peaks muutma palju
Eeestimaal Seadusi ,Et hädas,vaesuses inimest kaitsta? Riigil ONGI õigus
kehtestada Sotsiaal harta ja selle täitmine:
Poliitikute lubadused pole
Eesti inimest enam aidanud.
Aastas 10€ pensionilisa
pole selliste hinnatõusudega enam raha!

     Uku  10.01 kell 14:24
Riigil on õigus ja kohustus end kehtestada järgmistel juhtudel:
1. Põhiseadusliku korra vägivaldne muutmine.
2. Eesti keelt ja kultuuri ohustavad EL-i direktiivid.
3. Ülemäärane migrantide piiramatu sissevool.
4. Rahvustevahelise vaenu õhutamine.
5. Kodurahu ja julgeolekut ohustavad miitingud ja väljaastumised.

Ja nii edasi...