Majandusruum

Saatejuhid
Harry Tuul
Saate aeg
Kolmapäev kell 11:00-12:00; Kolmapäev kell 20:00-21:00 (kordus)


Saate teemadena on kavas käsitleda igakülgselt Eesti majandusarengut, sealhulgas finantsvaldkonna problemaatikat, ettevõtluskeskkonna olukorda, riigi ja ettevõtja vahelisi suhteid, riigi majanduspoliitikat, Euroopa Liidu temaatikat, välismajandust ning Eesti majandussuhteid teiste riikidega.
Konkreetse saateteema valikul eelistatakse üldhuvitavaid ja hetkel tähelepanu all olevaid teemasid, mis vajavad auditooriumile lähemat lahtiseletamist ja kommenteerimist.


Kuula eetris olnud saateid