Kuku tervisenädalad

Raadio Kuku Tervisenädalate tingimused

Mängu reeglid

1. KORRALDAJA


1.1 Mängu korraldab Postimees Grupp AS, registreeritud asukoht Tallinn, Tartu mnt 80, registrikood 10184643, e-post turundus@postimeesgrupp.ee (edaspidi: Korraldaja).

2. MÄNG JA MÄNGUS OSALEMISE REEGLID

2.1 Mäng „Tervisenädalad“ (edaspidi: Mäng) toimub ajavahemikul 15.-19.03.2021 ja 22.-26.03.2021 (edaspidi: Mängu periood) raadios Kuku.
2.2 Raadio Kuku kuulajad saavad ennast registreerida mängu helistades numbril 6214646 kui Kuku raadio saates „Saade“ esmaspäevast reedeni kella 15-16ni on Teadmiste mängus esitatud terviseteemaline küsimus. Igal mängu päeval saab õigesti vastaja kingituse 30 EUR väärtuses.
2.3   Mängu kujul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva tarbijamänguga ja osaleda võivad Eesti Vabariigi elanikud. Mängus ei saa osaleda Postimees Grupp AS, Biomarket OÜ, SportID International OÜ ja AS Grindeks Eesti Filiaal töötajad.

2.4 Mängus osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Mängu reeglitele, nendega nõustumist ning soovi Mängus osaleda.

3. AUHINNAD JA AUHINDADE JAGAMINE

3.1 Mängus antakse igal tööpäeval küsimuse õigesti vastajale välja 30 EUR väärtuses auhind, mille panevad välja Biomarket OÜ, SportID International OÜ ja AS Grindeks Eesti Filiaal esindajad.
3.2  Auhinna võitjad selgitatakse välja raadio Kuku otse-eetris AS Postimees Grupi töötaja poolt.
3.3  26.03.2021 loositakse iga päeva õigesti vastanute vahel välja peaauhind väärtuses 300 (kolmsada) EUR.
3.4  Mängu auhinnafond on kokku 600 (kuussada) EUR.
3.5  Auhinna võitjatega võetakse personaalselt ühendust võitjate poolt avaldatud telefoninumbrite kaudu.
3.6 Kui Mängus osaleja eirab Mängu tingimusi või esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada telefoni teel 7 päeva jooksul peale võitja väljakuulutamist), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja auhinna kätteandmise eest ja võib loosida uue võitja.
3.7 Auhinnad saadetakse võitjatele Smartpost Itella pakiautomaati. Auhindade kättesaamiseks on võitjatel vaja edastada Korraldajale oma ees- ja perekonnanimi, mobiiltelefoni number ja Smartpost Itella pakiautomaadi asukoht.
3.8.  Auhindade kättesaamisega seotud kulutusi võitjatele ei kompenseerita. Võite ei asendata.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1  Osaleja kinnitab, et on teadlik, et Mängus osaledes töötleb Korraldaja tema isikuandmeid vastavalt Postimees Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (loe lähemalt siit). Mängu raames enda isikuandmete edastamisega Korraldajale, annab osaleja Korraldajale nõusoleku  töödelda tema isikuandmeid Mängu läbiviimiseks, võitja väljaselgitamiseks, võitja välja kuulutamiseks (s.h. avalikustamiseks), võitjale auhinna üleandmiseks ning Mänguga seotud informatsiooni edastamiseks.
4.2 Isikuandmeid säilitatakse 3 kuud alates Mängu võitja väljaselgitamisest.
4.3 Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Mäng ja jätta auhind välja loosimata ja võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Kuku raadio vahendusel.
4.4 Kõik Mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
4.5 Kõik pretensioonid seoses Mängu korraldamisega tuleb saata kirjalikult märkega "Kuku Tervise nädalad“ hiljemalt 31.03.2021 käesolevates tingimustes toodud meiliaadressile. Postimees Grupp AS lahendab pretensioonid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.