KUKU BLOG

11 miljardi euro küsimus
30.03.2021  

Ma ei kavatse mitte grammigi kahtluse alla seada kriisiaegsete toetuste vajalikkust. Ilma nende toetusteta oleks mõnes majandusharus, rääkimata paljude inimeste eludest, ikka päris pime olla. Ükski pimedus ei kesta igavesti ja selles usus me ju igapäevaselt ka elame. Suur küsimus on selles, et kui jälle valgemaks läheb – ma pean silmas viiruse taandumist ja normaalse elu taastumist – kas me oleme siis nutikamad. Selle sõna kõige otsesemas tähenduses. 

 

Pealkirjastasin kommentaari sellest, mida me kriisi järel teeme senisest teistmoodi ja nutikamalt „11 miljardi euro küsimuseks“. Täpselt nii suur on selle aasta Eesti riigieelarve tulude maht. Riigieelarve lubab panustada tervishoidu, sotsiaalkaitsesse, teaduse nutikasse arengusse ning rohe- ja digipöördesse. Neli vaala, millel peaks meie maailm siis täna, homme ja ka kahekümne aasta pärast püsima. Mina sellele küsimusele täna ühest vastust ei tea ja ilmselt ühest universaalset vastust ei olegi. 

 

Tagantjärele on väga raske hinnata, millised leiutised on meie elu rohkem ja millised vähem mõjutanud. Kumb on tagasi vaadates olulisem leiutis – kas jalgratas või puutetundlik ekraan? Olulised mõlemad ja sellist küsimust ei saa üldse esitada. Küll aga saab esile tõsta eestlaste globaalset edulugu nimega Skype. Eestlaste leiutiseks võib pidada ka mobiilset parkimist. Ja veel kümneid kui mitte sadu meie elu mugavamaks muutnud lahendusi, mis omakorda on andnud hoogu majanduse ja tehnoloogia arengule. Kuna ka teiste riikide nutikad ei maga, siis on võidujooks vägev. Seda enam, et mõneti on meie elukorraldus nüüd jäädavalt muutunud. Seda tuleb tunnistada. Tahame me või ei. 

 

Meid koduseinte vahele sundinud piirangud on muutnud ka tarbimisharjumusi. Mõned on avastanud mugava maailma tellida toit koju. Mis omakorda on pannud roogade pakkujaid oma menüüdele nutikalt otsa vaatama. Mõned investeerivad reisimise asemel varasse. Mõned koguvad asju. Rohkem või vähem jälgime me kõik igapäevaselt meieni jõudvaid statistilisi arve, mis positiivse ja negatiivse skaalal tekitavad teatavat segadust. Minus küll tekitavad. 

 

Ilmselt võib julgelt kanda minevikku kuulsa ütluse, et „võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju“. Võidab ilmselt see, kellel on vähe aga see-eest nutikaid asju või lahendusi. Võidavad uued ideed, mille plahvatamiseks tundub praegu olevat parim aeg. Parim aeg julgelt katsetada ja püüda teha teistmoodi. 

 

Pandeemia lõppedes näeme me kindlasti, kes nutikatest jooksis õiges suunas. 

 


Eelmisele lehele