LUUBI ALL

Aastapäevad tagasi teadvustas Maksu- ja Tolliamet taas kord probleemi stipendiumitest, mida Eesti spordiklubid kipuvad maksma töötasude asemel. Hoolimata püüetest olukorda lahendada ning asjakohastest kontrollidest ei ole probleem hoobilt lahenenud, küll on märgata paranemise tendentsi.
31.07.2014

Kuula!Eelmisele lehele