LUUBI ALL

Dopinguainete vahendamist uurinud Bernatski komisjon avaldas aruande. Teema avalikustanud väljaande - Eesti Päevalehe- eatoimetaja Urmo Soonvald on komisjoni tegevuse ja järeldustega rahul, kuid ootab igal juhul Eesti Olümpiakomiteelt seisukoha võtmist
08.08.2014

Kuula!Eelmisele lehele