LUUBI ALL

Poola lendur tõmbas teliku sisse enne õhkutõusmist.
Kriisispetsialist Jens Haugi kommentaar

26.08.2010 Kuula!Poola kaubalennukiga  kolmapäeva õhtul Tallinna lennuväljal juhtunud õnnetuse põhjustas peamise uurimisversiooni järgi lennuki meeskonnaliikmete inimlik viga.  Samas vajab veel uurimist, kes neljast meeskonnaliikmest konkreetselt juhtunus süüdi oli. Praeguse versiooni kohaselt tõmmati kaubalennuki telikud sisse enne, kui lennuk oli end täielikult hoovõturajalt õhku rebinud. Seetõttu prantsatas lennuk rajale. Telikute sissetõmbamine on pardamehhaaniku ülesanne, selleks annab korralduse lennukit juhtiv piloot.

Haug ütles KUKUle, et 2. septembriks saadakse pardasalvestiste info ja kui sealt midagi ootamatut ei ilmne, siis on uurimine lõppenud. Ta märkis, et ühe faktoriga lennuõnnetusi toimub harva, seekord on aga ilmselt just sellise õnnetusega tegemist. Haug ütles, et telikute liiga varast üles tõmbamist on lennukitega maailmas korduvalt juhtunud.

Eelmisele lehele