LUUBI ALL

Kõrgharidus ei ole kaup, mida saab maksustada!
Heldur Meeritsa ja Toivo Maimetsa arvamused kõrghariduse maksustamisest. Kuula!

21.09.2010
Kuula, mida arvab hariduse maksustamisest Heldur Meerits!

Kuula, mida arvab hariduse maksustamisest endine haridusminister professor Toivo Maimets!

Eelmisele lehele