LUUBI ALL

84% eestlastest toetab arenguabi andmist teistele riikidele, aga enamik ei mõista selle tähendust.
Erkki Bahovski, välispoliitika instituudi juhatusest: Eesti diplomaatia ja ajakirjandus on arenguabiga vähe seotud. Kuula!

11.11.2010
Kuula!Eelmisele lehele