LUUBI ALL

KUKU raadios on läbi selle nädala teemaks erinevad väärtused - millised on tänase Eesti kodanike majanduslikud, kultuurilised, poliitilised, perekesksed jm väärtused.
Eetikatundja Margit Sutrop võrdleb, kui palju on eestlaste jaoks erinevate tähendustega väärtushinnanguid. Kuula!

15.11.2010
Kuula!Eelmisele lehele