LUUBI ALL

Inimarengu aruanne: POOLED EESTLASTEST RÕÕMUSTAVAD ISESEISVUSAJA SAAVUTUSTE ÜLE.
Lätlased ja leedukad on palju pessimistlikumad.

01.06.2011
Kuula!


Eelmisele lehele