LUUBI ALL

INIMARENGU ARUANNE SOOVITAB, ET DEMOKRAATIA NIMEL OLEKS VAJALIK VALITSUSTE VAHELDUMINE
Visionäär Ivari Tallo: see soovitus käib Eesti kohta

05.09.2011
Kuula!


Eelmisele lehele