LUUBI ALL

MIS SAAB VENEMAAST PÄRAST PRESIDENTIDE VAHETUST - PUTIN versus MEDVEDJEV
Boris Gorbunov võrdleb, kuidas presidentidevahetus võib mõjutada suhteid Venemaa lähinaabritega

26.09.2011
Kuula!


Eelmisele lehele