LUUBI ALL

EURORAPORT: EESTIS ON KÕIGE ROHKEM HIV-i NAKATUVAID NARKOMAANE
Nelli Kalikova: narkoennetuses ja narkostatistikas on praegu segaduste aeg, mis meedias veelgi võimendub.

21.11.2011
Kuula!


Eelmisele lehele