LUUBI ALL

EUROOPA MAJANDUSKRIIS HIILIB VARSTI KA SKANDINAAVIASSE.
Hardo Pajula viitab muutustele Põhjamaades ja Balti riikides.

22.11.2011
Kuula!


Eelmisele lehele