Kuidas olete rahul riigi energiamajandusega?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     elektritsaabtasutablogspotcom  04.08 kell 22:34
Elagu maksudeta Eesti !

1)Puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.2) ümbermüntimine toimis riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus
Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa."

Kas leidsite Andro Roosi tekstist laused ?:

1Puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. 2)ümbermüntimine toimis riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus

Andro Roos : " Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust."
Osaline sotsialistlik, endine Eesti majandusmudel on: kogu tööstus, põllumajandus, transport, laevandus, lennundus, kapital (raha) on riigi valduses, mille eesmärk ei ole ainult kasumit igahinnaeest teenida, vaid ka doteerida, järgiaidata nõrgemaid valdkondi. Võimaldas tasuta, hästi kättesaadavat arstiabi, haridust, tasuta kortereid ja kindlustas kogu elanikonna tööga. Kogu süsteemi juhiti lühi ja pikaajaliste plaanidega, (plaanimajandusega). Majanduskasv, halvematel aastatel mitte alla 10% keskmiselt 17-19% ja parimatel aastatel tunduvalt üle 20 %. Puudus maksude kogumise süsteemgi ja isegi selline ametkond kui MAKSUAMET. Võimaldas äraelada kogu rahval.
Hiina on ainuke kus toimib sotsialistlik majandusmudel jätkuvalt edukalt ja on Hiina viinud maailma esimeseks tööstusriigiks.
Kapitalistlik, praegune Eesti majandusmudelil on määravaks pangandus ja käputäis eraisikuid, kes omavad suuremosa kapitalist (rahast), mida investeeritakse ainult kasumuslikult. Kõik on tasuline maksustatakse kõike mida võimalik ja võimalikult kõrgelt, rahva elatustaset arvestamata. Võimaldab normaalse äraelamise väiksemal osa rahvastikust.
Sobib hästi poliitikutele, ärikatele, luuseritele jne...

1)NSVL-s polnud kodutuid sest eluase oli tasuta.
2) Puudusid kodukulud sest toasoojus ja gaas toidu valmistamiseks oli tasuta.
3) Polnud puudust kannatavaid inimesi,toitu jagus piisavalt ja oli odav.
4) Polnud vaja maksta Eluaseme laenu terve elu sest pankasid ei eksisteerinud.
5)Spordisaalid ja huvialaringid olid tasuta.
6) Haridus oli tasuta ja palju etem kui Oxfordi oma.
7)Elu oli rahulik ja muretu sest kusagile polnud kiiret.
8) Inimesed olid oennelikud.
9) Inimesed puhkasid Musta mere aares,transport sinna oli poolmuidu.
10) Vesi oli tasuta.
11) Pulmad olid rahvarohked,sadu inimesi.

ebarohelisest poliitikast     Julius  30.07 kell 16:41
Kas on veel mingit elektrienergia tootmise moodust, mis tekitaks energiaühiku kohta rohkem süsihappegaasi kui pólevkivienergeetka? Lisaks paekivi póletamisele póletame üha rohkem metsa ja oleme selle nn. rohelise energeetikaga ülimalt rahul. Eesti rahvast ei huvita looduse reostamine Kirde-Eestis. Tema tahab odavat elektrit ükskóik mis hinnaga. Kas ta saab aru, et looduse saastamine Kirde-Eestis on sama oluline kui Tartus? Seda móistmist tal tegelikult ei ole.

     energeetik  30.07 kell 16:18
Riigi energiamajandust reguleerib suuresti dokument nimega ENMAK2030, milles seda koostanud astused ja seltsid on lähtunud EL 2030 eesmärkidest, mida MK ministeerium võtab kui seadust. Probleem on aga selles, et Eestil puudub iseseisev energeetika ministeerium, MK ministeeriumi väike osakond on võimetu jälgima kõikide valdkondade (gaas, elekter, soojus) arengu suundasi ja luua kava mis on meie energiasõltumatuse tagamiseks vajalik. Seega sõltutakse astustest nagu EE, eesti gaas, utilitas kes eelkõige tahavad ise saada kasumit. Luues energeetika ministeeriumi saame alles rääkida eesti energiapoliitikast (praegu on pigem AS Eesti Energia poliitika).

Energiapoliitika ???     Virgo Veri  30.07 kell 16:01
Palun nime mitte ette lugeda.
Lisaks ühe eelmise helistaja jutu kohta toetuste muutumise kohta selle aasta algusest alates.
Alustasime korteriühistule eelmisel kevadel päikesejaama rajamist. Suve lõpus jõudsime nii kaugele, et allkirjastasime Elektrileviga liitumispunkti ( tegelikult arvesti vahetuse) väljaehitamise lepingu. Seaduse järgi on Elektrilevil 150 päeva seda tööd teha. Elektrilevi jõudis arvesti vahetuseni täpselt 150-ndal päeval. Meie jaoks sattus aga see 150.päev käesolevasse aastasse, kus makstakse toetust kas tootmisseadme paigaldamiseks või elektritootmiseks. Mõlemat enam ei saa. Neile oli see seadusemuudatus teada ning nad kasutasid selle ilusti ära. Arvestivahetuse hind oli hinnapakkumise ja teostatud tööde akteerimise vahel 6-kordne.Konkurent ikkagi. Käisime sel teemal nii Tarbijakaitses kui ka Konkurentsiametis, kuid nende silmis on kõik seaduspärane.

     Antu  30.07 kell 16:00
sõltumatute allikate alusel on meie energiate kiire kallinemise põhjuseks kuulumine NATOsse. Me ei tohi teha koostööd Venemaaga ja oleme sunnitud idanaabri ressursse ostma kallimalt läbi vahendavate riikide!