Kuidas peaks pensionireform läbi viidama?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

elektritsaabtasutablogspotcom     elektritsaabtasutablogspotcom  19.08 kell 16:07
Pettuse kuriteo koosseis on olemas inflatsiooni tekitamisel ja pensionifondidel sest pensionisambasse kogutud raha on palju pisem sinna pandust kuna pangad tekitavad inflatsiooni-pangad koos ppa juhtkonnaga panevad toime Kelmuse kuritegu. Tuleb karistada inflatsiooni tekitajaid isikuid kes teevad seda keskpankade kasumi tarbeks.
§ 209. Kelmus
(1) Varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse, varguse või omastamise;
2) suures ulatuses;
3) grupi või kuritegeliku ühenduse poolt või
4) avalikkuse poole pöördudes, -
karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.

§ 210. Soodustuskelmus
(1) Soodustuseks käesoleva paragrahvi tähenduses loetakse tasuta või osaliselt tasuta väljamakset majandustegevuses osalevale isikule riigieelarve, kohaliku omavalitsuse või muudest avalikest vahenditest või maksusoodustust eesmärgiga soodustada majandustegevust.

(2) Pettuse teel soodustuse saamise või soodustuse mitte-eesmärgipärase kasutamise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.

§ 211. Investeerimiskelmus
(1) Investeeringu saamise eest majandustegevuses osaleva isiku poolt emissiooniprospektis või muul viisil üldsusele suunatud teabes valeandmete esitamise teel - karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahalise karistusega.

Vana ,haige ja vaesus     Aadu  13.08 kell 16:48
Kõige vaesem on selliste hindade juures Eesti Penskar

     ka maalt  13.08 kell 15:54
Päris noortele pole sinna sambasse niikuinii midagi kogunenud, seega võidaks sellest plaanitavast reformist keskealised ja pensionärid, kellel on kogunenud sinna kopsakas summa ja paljud saaks oma laenud tagasi maksa nt. kinnisvaral - väga arukas investeering või mis? Raha nagu olemas, aga peab elama ikka laenudega...

.     .  13.08 kell 15:54
Riik maksku rahvale korralik pension,mitte ärgu raisaku sõjarditele.

Üks probleem korraga     Jüri maalt  13.08 kell 15:48
Eesti pensionär on oma tööga auga välja teeninud-- Ja 2020 kiire pensionitõus peab tulema sama kiire
kui hindade ja teenuste hinnatõus!


     hobimõtleja  13.08 kell 15:42
Otseselt ei oska öelda, kuna pensioni peaksin saama hakkama 40 (!) aasta pärast ja siit ka minu väike mõttearendus: kui suur on üldse tõenäosus, et nt. 20 aasta pärast on veel meil üldse valuuta vms olemas? Arvestades seda kõike kohutavat, mis meid ees ootama peaks ja kas meil siis üldse reaalreaalsus olemas on või kõik on virtuaalmaailma kolinud ja mis kasu on teisest sambast seal? Seetõttu on jabur kuulata plaanitava reformi kriitikuid, et peame mõtlema tuleviku peale ja seetõttu peavad meie inimeses vaesuses kiratsema ja mötliskema, et küll on toredad summad mul teises sambas ja sellest toredast mõttest endale ahju ehitama...

     Paul  13.08 kell 15:36
Poliitikud täitku omi valimislubadusi,mitte ärgu rasaku miljoneid rünnakrühmlaste peale. Koalitsioonileppes on kirjas pensionitõus,mitte murumängud !!