Millised asjad ja asjaajamised peaksid olema läbipaistvamad?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     Tiiu uuesti  03.09 kell 16:54
E-hääletuse juurde planeeritav kõikide erakondade vaatleja nagu praegu plaanitakse on naeruväärne ja midagi küll ei tähenda peale igavuse. Lausa naeran, et kedagi tahetakse sundida istuma arvutisüsteemide juures.

     Kilekott  03.09 kell 16:39
Lubamatu ja hämar on aastaid olnud see, mis toimunud meie pankades.
3 näidet: rahapesu,
maksuvabad reinvesteeringud riigist väljapoole,
haldurite tasud ületavad kordades raha paigutajate kasumeid!


virtuaalselt     Anton  03.09 kell 16:25
Kas meedia tarbijad tegelikult võivad teada, kas nende teadvusega manipuleeritakse ja kuidas seda tehakse? Kui me teaksime, et olemasolev ühiskonnakorraldus viib meid hävingusse ja vaja oleks poliitilis-majanduslikke ümberkorraldusi, kas siis selle ühiskonna sees tegutsev massimeedia võiks tegutseda selle ühiskonnakorralduse vastu? Pigem ta ikka kallutaks avalikku arvamust rahu ja stabiilsuse suunas ja loomulikult oleks see ka vajalik, kuid olulisi otsuseid sel juhul lihtsalt ei tehtaks ja mitte esmajoones rahu säilitamiseks vaid pigem ettevõtjate huvides, et noil poleks vaja liigseid ümberkorraldusi teha. Nii et meil pole ju kuidagi võimalik teada saada, kui läbipaistev on meedia oma võimalusega ajupesuks? Samuti ei paista kuskilt, et poliitikute tegevust suunaks miski muu kui vajadus võimule saada ja selle saamiseks head elu lubada? Mis mõttes on siis poliitikute tegevus läbipaistev? Huvitaval kombel asendas Saksamaa tuumaelektrijaamad, mis mingit süsihappegaasi ei emiteeri vene gaasi tarbivate elektrijaamadega. Kas me ikka teame, miks seda tehti ja miks ka Eestit sunnitakse vene gaasi (otsesele või kaudsele)
tarbimisele üle minema? Nii pole ilus küsida ja mingit läbipaistmatust justnagu polegi, sest sakslased vihkavad tuumaenergeetikat? Kuidas sellised arusaamad nende peades siis ikkagi tekkisid ja kes sellele kaasa aitas?

Mnjahh millest jahute     kas teaduse rahastusel  03.09 kell 16:14
peaksid olema läbipaistvamad?
Vanglas ravikulud?

Kui on valida kas kriminaal vabaduses või kinnimajas ?

Kas on kodanikele võimalik anda infot ,kui suured on kulutused üldse ühe vanglas "veedetud"päeva kulude kohta?

Pole vaja olla taevatark/selgeltnägia või mis ..
Kodanik nn. "Mäksal" või "Kükametsas" pole seda raha eales näinud,ammugi oma ära elamiseks sellest 1/5 saanud kulutada...

Läbipaistvus ei ole kõige teadmine.
Läbipaistvust on vaja valitavatele (ameti)kohtadele,õigust mõistvate ja järelvalvet teostavatele töökohtades.

Teaduse rahastus on Eestis katastroof.Raha uurimistegevusteks saadaksegi peamiselt nii,et kirjutatakse nn. projekt saadetakse eu-sse saadakse raha.
Kas projektiks olevat uurimust on vaja?
või kas sellest on reaalset kasu ? kasu siis kellele?
need pole EU jaoks küsimused .
Aga raha jotatase eelarvest ca. 20 teadusasutusele.
Nende seas
on kuus avalik-õiguslikku ülikooli: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia.
Riigi TA asutustena tegutsevad Haridus- ja teadusministeeriumi
vastutusalas Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut,
Sotsiaalministeeriumi vastutusalas Tervise Arengu Instituut,
Kultuuriministeeriumi vastutusalas Eesti Rahva Muuseum ja
Maaeluministeeriumi vastutusalas Eesti Taimekasvatuse Instituut.
Avalik-õiguslikke, st oma seaduse alusel tegutsevaid teadusinstituute on Eestis vaid üks: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika
Instituut. Eesti Teaduste Akadeemia alluvuses tegutseb Eesti
Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.
Era-teadusasutustest on positiivselt evalveeritud kuus: Cybernetica AS, Protobios OÜ, BioCC OÜ, Tervisetehnoloogiate
Arenduskeskus AS, AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia
Arenduskeskus, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ. Evalveeritud eraülikoole on Eestis üks: Estonian Business School

Kas on vaja nn.tava kodanikul teda millega nemad kõik tegelevad?
..jõudu

     Tiiu  03.09 kell 15:59
Läbipaistvusega sellel TTÜ asjal suurt pistmist küll ei ole. Kuidas mõõta teadustöö töötunde? Kunstnikud, kirjanikud ja muusikud väidavad ikka, et nemad on loomingulised, aga paljud muud tööd on ju seda ka. Tegevuse töötund ei võrdu töökohal istutud tundidega. Mõnikord ei pruugi asjad üldse edeneda ja samas võib mõni hea mõte tulla isegi öösel või kempsupotil. Seal on probleem ikka ilmselt sellega, et kraadiga töötajad ei suuda alati oma kraadikaitselisi kirjutisi teha ja neid lülitatakse paremate päevadeni mõnda gruppi, kus ta tegelikult tööd ei tee. Nende kirjutiste mitteavaldamise taga võib olla ka rahalised probleemid ja uurimused, mida ei riik ega Euroopa ei rahasta. Läbipaistvus kuluks aga ära kõikidele, kes saavad palka maksudest, ka RK liikmetele nende kohaloleku tundide asemel tehtud töö kirjeldamisega. Ka seal võiks ju töötabeleid kasutada.

kus on Õiguseriik     Põrgu Jürka  03.09 kell 15:52
Kes on uurinud Reformi erakonna 17,a, tegevuse Läbipaistvust..Või on KÕIK kinni mässitud ja need dokumendid ja sigadused rahva vastu Salastatud ?
Samad sõnad ka Estonia Õudsa lõpu uurimise dokumendid ?
Siin Eesti riigikeses --POLE Õiguseriigi haisugi !

     .  03.09 kell 15:51
Kurjamite nimed ja pildid võiksid olla avalikud ja roolijotside nimed samuti.Salatsemine lõpetada.

     Ats  03.09 kell 15:48
Praeguste ministrite kinnivara asjad, eriti mõisniku omad.

     Uku  03.09 kell 15:35
Ideaalolukorras peaksid olema kõik asjad ja asjaajamised piisavalt läbipaistvad selleks, et nendest võiksid aru saada ka kõige võhiklikumad riigikodanikud. Vastasel korral nahistatakse kulisside taga kurat teab mida kõike kokku. Erandite hulka kuuluvad loomulikult ja iseenesestmõistetavalt kõik riigisaladusega kaetud toimingud. Kõik ülejäänu olgu selge ja kõigile ühtemoodi arusaadav. Elagu läbipaistev Eesti rahvusriik!

     tädi uuno  03.09 kell 15:17
Kuule kati. Ekrelt ju küsiti lisaandmeid, aga nad KEELDUSID neid edastamast!

ERJK tegevus     Kati  03.09 kell 14:34
Näiteks ERJKomisjoni tegevus. Hetkel jäi mulle arusaamatuks: milliseid andmeid üldse koguti, sest nende andmete põhjal ei saanud komisjon teha järeldusi selle kohta, et mõnel erakonnal oleks rahastamisega asjad segased. Selle tuvastamiseks tuli küsida veel lisaandmeid!
Neid andmeid on kogutud juba aastakümneid. Kas tõesti on olnud raske selgitada välja, milliseid andmeid vajatakse eesmärgi saavutamiseks. Hetkel paistab, et andmete edastajad ja töötlejad on teinud hulga kasutut tööd ja maksumaksja on selle eest ka veel maksnud. Nüüd on kõik teised süüdi, et pr Oviiri komisjon teeb ebaprofessionaalset ja lohakat tööd.