Mille peaks veel kriminaliseerima?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     elektritsaabtasuta blogspot com   10.11 kell 0:06
Kuritegevus tuleb kriminaliseerida,praeguseni on kuritegevus legaliseeritud. Politsei bürokraatia on kirjas Politsei Menetluskoodeksis. Politsei bürokraatia on korraldatud sedasi,et Politsei ei saaks viia kohtu ette kurjategijaid.

     elektritsaabtasuta blogspot com   09.11 kell 17:23
1) Maksumaksjate raha vargus.
2) Ajupesu.

Karistusseadustikust on kadunud paragrahv "Tagakiusamine ". Tagakiusamise kuritegusid panevad toime KAPO ametnikud.
KAPO ametnikud varastasid kaks tooli ja kohtunik karistas toolide omanikku.
KAPO karistas Tiit Veeberit selle eest,et ta tahtis Tartu linna kütta kohaliku turbaga mis on 9 korda odavam vene maagaasist.
KAPO ametnikud kommentaariumis ahistavad eestlasi.

     elektritsaabtasuta blogspot com   08.11 kell 15:31
Inflatsiooni tekitamine on Kelmuse kuritegu,paraku neid kurjategijaid pole veel arreteeritud.

Kütuseta lendavad
tsepeliinud on lennukitest kiiremad sest tsepeliinidega saad igale poole aga lennukiga vaid lennujaamast lennujaama ja
ei vaja maandumisrada, maanduvad isegi maja katusele,ning ei tarvita kütust. Vaata otsingust Nabila ja Wolverines.
Kusagil sajand tagasi tsepeliin lendas Pärnust Tallinna poole tunniga.
Tsepeliine on tillukesi pere tarbeks nagu on seda autod ja on suuri nagu on seda bussid mida pere tarbeks ei osta.

Vesinik on ohutu
gaas. Ilma süütamata ei plahvata. Uutemates kasutatakse heeliumi.


Tsepeliine kasutatakse
Saksamaal,USA -s,Kanadas,Jaapanis,Venemaal.
Tsepeliini
hoiab sõhus heelium,juhitakse teda elektrimootoritest millede tarbeks saab elektrit katusel olevatest päikesepaneelidest. Seega,lendab kütuseta sest elektrit ostma ei pea ja heeliumi kogus on konstantne.

Kütuseta lendavad

tsepeliinid
on lennukitest kiiremad sest ei vaja maandumisrada ja maanduvad isegi maja katusele,ning ei tarvita kütust. Vaata otsingust Nabila ja Wolverines.
Kusagil sajand tagasi tsepeliin lendas Pärnust Tallinna poole tunniga.
Tsepeliine on tillukesi pere tarbeks nagu on seda autod ja on suuri nagu on seda bussid mida pere tarbeks ei osta


Vesinik on ohutu
gaas. Ilma süütamata ei plahvata. Uutemates kasutatakse heeliumi.


Kütuseta lendavat
Tsepeliini hoiab sõhus heelium,juhitakse teda elektrimootoritest millede tarbeks saab elektrit katusel olevatest päikesepaneelidest. Seega,lendab kütuseta sest elektrit ostma ei pea ja heeliumi kogus on konstantne
Kütuseta lendavate

tsepeliinidega saad igale poole aga lennukiga vaid lennujaamast lennujaama.


Kütuseta lendav tsepeliin

Tsepeliini hoiab sõhus heelium,juhitakse teda elektrimootoritest millede tarbeks saab elektrit katusel olevatest päikesepaneelidest. Seega,lendab kütuseta sest elektrit ostma ei pea ja heeliumi kogus on konstantne


Oluliseim oskus on veest lahutada vesinikku. See on lihtne.
Omavahel ühendatud anumates olevale
veele paned anoodi ja katoodi,veele lisad toidu soodat,katoodi ja anoodi ühendad 9V akuga. Toimub elektrolüüs mis jagab vee vesinikuks ja hapnikuks. Vesinikku kasutatakse hoonete kütmiseks ja vesiniku autodes. Vesiniku autod erinevad elektriautodest akude poolest. Vesiniku autol on akude asemel vesiniku element.
Elektri ja vesiniku autode tootmise omahind on madalam bensiini-diisli autode omast. Paraku jaehind on kallim sest poliitika on vale.
Vesinik ei ole ohtlikum kui bensiin,ohutusnõuetest tuleb kinni pidada.
Kui teete elektrolüüsi siis vesinik ise ei plahvata aga kui süütad siis toimub tugev plahvatus mis teeb kurdiks,kaotad kuulmise terveks eluks. Tuleb kasutada kõrvaklappe ja süüdatava
vesiniku kogus ei tohi olla suur sest muidu tapab,purustab maja seinad. Muideks,bensiiniga on peaagu sama lugu kui tuba kattub bensiini aurudega ja toimub pisike elektrisäde,keegi lülitab lambitule
põlema,lülitis toimub elektrisäde siis toimub plahvatus ja maja lendab vastu taevast.
Raketid lendavad kosmosesse vesiniku abil.
Filmis "Kiired ja vihased" NOX gaas on vesinik.
Veest vesiniku eraldamiseks on parim variant see kui kasutada kuiva
elektrolüüsi aparaati. Internetis nimetatakse seda hho generator.
Vaata www.instructables.com seal kirjeldavad kuidas ehitada hho genekat.
Elektri tootmiseks ehita enda maja katusele tuulik ja päikesepaneel
sest siis saad elektrit tasuta ja selle abil elektrolüüsi tehes saad ka vesiniku tasuta-nii saad maja kütet tasuta. Vesinikuga kütmiseks on vaja katelt jne. Vesinik annab kuumust mitu tuhat celsiust,sulatab metalli. Bensiin annab kuumust 700 celsiust.
Vesiniku oktaanarv on 110.

P.S. Saksa tsepeliin ameerikas ise ei plahvatanud. Ta lendas yle ookeani euroopast ameerikasse ja seal vaenlased süütasid tsepeliini. Naftakompaniid soovivad,et ainult nende kütust ostetaks ja sestap likvideerisid alternatiivi.


Ele.ktriau.tod pä.ästaks Eesti n.aft.atoru o.tsas vir.elemis.est.


E.estis kul.ub i.gal aa.stal au.toküt.usele um.bes 10 mil.jar.dit kro.oni, m.is te.eb 75.0.0 kro.oni i.ga inim.ese koh.ta (rinn.alap.sest ra.ugani). „Se.e ra.ha läh.eb naftaš.eikide task.us.se. Mill.eks m.e ne.ile s.eda küm.nist maks.ame, k.ui nu.tika plan.eerim.ise ab.il sa.aksim.e k.õik o.ma sõid.ud teh.tud kodu.maal to.odetud ener.giaga?” püs
titas Ja.rmo Tu.isk küs.imus.e


Peatagem Venemaale andami maksmine siis jagub raha igale poole.
Delfi artiklis "
Elektriautod päästaks Eesti naftatoru otsas virelemisest"

on kirjas "
Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitab Tuisk küsimuse."

Kui arvestada inflatsiooni ja seda,et rahakurssi pandi lambist,ning hinnad pandi laest siis selle aja 10 miljardit krooni on praegused 10 miljardit eurot.
Kui riik toodaks elektriautosid ja ( või) vesiniku autosid ,ning jagaks neid omahinnaga kodanikele siis Eesti igal aastal saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra. Vesiniku autosid toodab Ford,Toyota,mingid firmad Koreas,Inglismaal ja mujal. Vesiniku auto erineb elektriautost vaid akude poolest,akude asemel on kütuseelement.
Vesiniku saab tasuta tuulikute ja päikesepaneelide abil.
Elektriautosid toodeti(toodetakse ?) Eestis,firma ZEV.ee Krooni ajal auto jaehind oli kusagil 10 000 krooni,kaubikul 20 000.
Elektriautode ja vesiniku autode tootmine on odavam bensiini ja diisli autodest..

Külavaheteedele trollibusside liinid
Trollibusside liinidegat uleb katta kogu Eestimaa maanteed ja kolgaste teed.
Tuleb ehitada kolm tuuleparki milledes tuulikud on 200 meetri pikkused sest seal on tuult alati,nendega katab Eestimaa energia vajaduse. Tuulikud peale tasuvusaega annavad elektrit tasuta.


Akudeta elektritraktorid olid juba ammu.
Akudeta elektritraktori ehitas Lembit Merila.

Vedagem elektriliinid haritavatele maadele

Elektritraktorid ei pea ilmtingimata olema akudega,vanasti toideti neid kaabli kaudu nagu tolmuimejaid.
Tuleb ehitada kolm tuuleparki milledes tuulikud on 200 meetri pikkuste tuulikutega sest seal on tuult alati,nendega katab Eestimaa energia vajaduse. Tuulikud peale tasuvusaega annavad elektrit tasuta.


Kriise tekitatakse panganduse kasumi tarbeks sisendhindade kergitamise abil ja see tekitab tohutu okoloogilise jalajalje mis hoiab Eestit vaesuses.
Elektri müümine hoiab Eestit vaesuses.
Tasuta elekter ei ole kommunismi tunnus. Tasuta elekter aitab viia Eesti elukeskkonda tagasi maale looduse keskele.
Pangandus paneb toime kommunismi kuritegusid, vaata dok.filmi "97% owned ".


Naftasaaduste ostmine hoiab Eestit vaesuses.
Naftasaaduste asemel saab kasutada vesiniku ja selle abil saab hooneid kütta ja kasutada vesiniku autodes. Vesiniku saab tasuta.
Ka sisepolemismootoreis saab kasutada vesiniku hho geneka abil.
Kui riik toodaks vesiniku autosid ja jagaks neid kodanikele omahinnaga siis Eesti igal aastal saaks rikkamaks miljardeid eurosid.

Peded kinni     arvamus  07.11 kell 17:21
ja NEED HOMOD JA LESBID ,,KES
TULEVAD TÄNAVATELE OMA LOLLUSI LEVITAMA,,,KOHE POLITSEI VIIB VANGLA, SIIS KAOB SEE JAMA EESTIS ÄRA,

     Uku  07.11 kell 16:36
Kuna kriminaliseeritud tegevuste nimekiri on ühe väikese riigi kohta juba piisav, siis pakuks välja mõned alljärgnevad riigi mainet ja arengut kahjustavad tegevused, mis vajaksid väärteo korras karistamist:
1. Isetegevuslik valitsuse kukutamine
2. Eesti riigi mainet kahjustav ja ühiskonda lõhestav tegevus
3. Maksumaksja raha ebaotstarbeline kasutamine.
4. Riigiametnike omavoli ja ametivõimu kuritarvitamine.
5. Pahatahtlik laim ja hüsteeria õhutamine.
6. Räige valetamine.
7. Riigi- ja ühiskonna arengut pärssiv tegevus.
Ja nii edasi...

Defineerige Toping?     Kas suutsite?  07.11 kell 16:04
Ained mis aitavad sportlasel taastuda vigastusest,või raskest treeningust.. on tihti meditsiinis operatsioonist taastumist aitavad ravimid...

Paljud eile keelatuks osutunud ained ..olid üleile lubatud,paljud täna kasutatavad on homme keelustatud,ja üleülehomme leiutatud ained keelatakse järgmine aasta...

Keelatud (täna keelatud ) ainete kasutamisele õhutav treener,spordiarst jne. on kurjadegia..Aga teadmatusest või eksitusel kasutatud ravim?

Sport ,tipp sport on tervisele ohlik,
tervise sport on vajalik.
Võistlev tervisesportlane aga (järjest juurde treenides) muutub tihtipeale või sisuliselt senior tippsportlaseks .

Kas Kriminaliseerimisega ei tule olukorda ,kus näiteks Estolopeti sarja finišis võtab proove politsei ja osad saavad koju -osad platele?

Eestis on probleem kui poliitikud saavad emotsioonidest vabanemiseks teha mõtlematuid seaduseid..

Lubajad on valetajad     Kusti maalt  07.11 kell 15:46
1. Poliitikuid peab 2020.aastast kõiki karistama! Need Kes
kõike lubavad ,aga pole suutnud isegi 4,aastaga neid inimestele lubatud lubadusi täita ?
Siin Eestis on ka tegemist halva arstiabiga ja vanurite hooldamisega !

     Tom  07.11 kell 14:55
Poliitikute valetamine peab olema kriminaalselt karistatud. See on kogu rahva petmine ning võrdub riigireetmisega.

5667     Tädi uuno  07.11 kell 14:31
Lihtsameelsete ja ullikestest vanainimeste hullutamine parempopulistlike loosungitega peaks olema kriminaliseeritud.

Võtta vastutusele     Kuulaja  07.11 kell 14:21
Vihakõnede õhutajad, diskrimineerijad, tagakiusajad nii meedias kui tavaelus. Pole normaalne, et hakatakse mõnitama ja taga kiusama neid,kes massist pisut erinevad!