Milliseks hindate meie tarkust?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     elektritsaabtasuta blogspot com   04.12 kell 7:23
Mustkunstnik saab sinust siis kui muudad vee kullaks. Teatavasti naftat nimetatakse mustaks kullaks,
siis nafta asemel vee kasutamine muudab vee mustaks kullaks.
Veest vesiniku eraldamiseks on
elektrolüüsi aparaat.
Internetis nimetatakse seda hho generator.
Vaata w w w .instructables.c o m seal kirjeldavad kuidas ehitada hho genekat. HHO genekas toodab vesiniku koguses
mis kohe tarvitatakse,siis ei saa tekkida õnnetust. Vesinikku kasutatakse sisepolemismootoreis kütusena ja hoonete kütmiseks samuti.

mõttetustest     ellen  03.12 kell 17:01
Jääb mulje, nagu arvaks kuulajad, et PISA testiga testitakse mingeid tippõpilasi. PISA testiga testitakse ilmselt ikkagi õpetamise taset ja testitavad valitakse keskmike seast või keskmise valikuga. Tipud võistlevad aineolümpiaadidel ja sealt pole meile midagi eriliselt rõõmustavat saabunud. Kuulajad aga ootavad kannatamatult uusi Andruseid ja muid olümpiavõitjaid. Neid saate ainult spordis. Ühtegi tippteadlast ega -tegijat pole Eestist tulnud ega tulegi.

     arvaja  03.12 kell 17:00
Eesti PISA edukuse saladus on meie eakad opetajad ja mujal alla käiv haridus (kohandamine laste soovidele ja nn väärtushinnangutele).

     kodanik  03.12 kell 16:36
Kõige suurem tarkus on südametarkus ja kuna see eestlastel puudub, ei ole võimalik seda ka hinnata. Ja kellel on raha eest ostetud tarkus sellel on hinnatav "tarkus" kulutatud summa järgi.

üldiselt     humunkulus  03.12 kell 16:19
Kas arukas inimene, seesama Homo sapiens on võimeline tulevikus inimühiskonnana toime tulema? Ilmselt ta ei ole, sest tema tegutsemise motiivid ei tulene mitte tarkusest, vaid lühiajalistest vajadustest, soovidest, tahtmistest ja refleksidest. Pole kuskilt näha, et inimkond sooviks lahendada ülerahvastusest, kliimamuutustest ja ületarbimisest tulenevaid probleeme. Arvamus nagu saaks kliimamuutust pidurdada majanduskasvu tingimustes on ekslik. Millest muust kui majanduskasvust ja rahamassi kasvust me siis iga päev kuuleme? Bioloogilised olendid on arukad, kuid inimese puhul ei saa seda arengu aspekti silmas pidades väita. Inimkond vajab ilmselt mittebioloogilist juhti, kellel oleks aru peas ja keda ei segaks püha vabaturumajandus. Vastasel juhul ei maksa uskuda, et meie imekaunite lastelaste lapselapsed ja nende lapsed õnnelikud oleksid.

Teadmisef ja tarkus     Kalev  03.12 kell 15:56
Tehkem palun mõistetel selget vahet, kooliteadmised EI OLE tarkus. Tarkus on tunduvalt laiem mõiste

Tarkus     1  03.12 kell 15:55
Olgu meie teod tunnistajaks meie tarkusele

Nii ja naa     Kuulaja  03.12 kell 15:54
Tean mitmeid, kes õppisid koolis viitele, aga on jäänud lausa elurataste vahele. See, et oled viieline, ei tähenda veel seda, et elus lööd hästi läbi! Tänapäeval antakse ka paremat haridust, mis annab hea aluse elus edukas olla.

     Tiiu  03.12 kell 15:49
Meid nahutatakse meedias viimasel ajal kõvasti, et enamikel ei ole pere eelarvet. Paraku puudutab see vajadus suurt vähemust ehk neid, kes teenivad suurt palka. Väikese sissetulekuga inimestel ja eriti üksikuil puudub ju mõte seda eelarvet teha. Võib teha eesmärgi panna mõni väike summa igal kuul kõrvale, aga kui sissetulek piirab niikuinii juhuostud, siis arvuta mis arvutad, ei ole ikka tulemust. See nüüd on täiskasvanute tarkus. Lastel aga on vanemate teadmata palju karisid. Tuleb välja, et põhikoolidel on võimalik seada suured piirid, missugusel tasemel haridust anda. Sellest, missugusel tasemel haridust antakse, ei ole aga kusagil kirjas. See peaks olema kooli kodulehel esimene ja tähtsam teavitus, sest see määrab ju paljude laste edasise võimaluse jätkuharidust saada.

maamehe tarkus on tähtsam     maamees  03.12 kell 15:43
Kui meie oleksime tark rahvas
siis me ei lubaks "Rumalatel enam riiki juhtida!

     Tom  03.12 kell 15:23
Pisa testide hea tulemus näitab potensiaali muuta see heaoluks. Peame juurde õppima,kuidas seda teha.

     õnne ja rõõmu kõigile  03.12 kell 15:16
meie tarkus
pole suur
mõeldes massidest
mille koondas
ebajumalate ebajumala
rooma paavsti
tallinna visiit

     Uku  03.12 kell 15:02
Tarkust, kui sellist, pole kahjuks võimalik objektiivselt ja üheselt hinnata, kuna sõnaühend "tarkus" ise on sedavõrd umbmäärane ja laialivalguv mõiste. Lühidalt ja kokkuvõtlikult võiks öelda: "Tark on see, kes tunnistab iseendale, et pole suuremat vaenlast, kui tema ise". Kurb, aga tõsi...