Kelle või mille aasta on 2020 teile?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Varssavi konventsioon     Raul  03.01 kell 15:46
esti allkirjastas Euroopa Nõukogu rahapesu ning kriminaaltulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist käsitleva Varssavi konventsiooni. Konventsiooni tekst on kättesaadav Euroopa Nõukogu kodulehel ja eesti keelne tõlge ning seletuskiri valitsuse korraldusele konventsioonile allakirjutamiseks on kättesaadav eelnõude infosüsteemis.

Konventsioon avati allakirjutamiseks 16. mail 2005. aastal Varssavis. Enne Eestit oli konventsiooniga ühinenud 34 riiki ja Euroopa Liit ning ratifitseerinud 22 Euroopa Nõukogu liikmesriiki. Konventsioon jõustus 1. mail 2008. aastal.

aasta 2020     valija  02.01 kell 16:40
Võiks tulla inimeste ehk valijate austamise aasta. Ei meeldi, et poliitikud alandavad inimesi neile valetades. Eeskujuks Brexiti eelne valetamine sealsete poliitikute poolt inimestele enne referendumit, värvikas näide ka USA president Trump. Samas klubis on kahjuks ka meie praegune peaminister kes jätkuvalt kinnitab meile, et valitsus on tegusam kui kunagi varem ja koostöö on suurepärane. Samas tema näoilme ja keha väljendavad kimbatust ja piinlikkust.

     Kodanik  02.01 kell 16:23
2020 on ärkamise ja õigusriigi loomise aasta, mõistuse, oma peaga mõtlemise ja tegutsemise ning Eesti valitsuse rahvale antud lubaduste täitma hakkamise aasta.
Korrrumpeerunud Eesti riigiametnike paljastamise ja vastutusele võtmise aasta.
Ajusurnud riigiametnike riigikogust ja kõikjalt Eesti ametkondadest väljalöömise aasta.

     Liisu  02.01 kell 15:57
2020 aasta on mõistmise, empaatia, hädasolijate aitamise, koostöö aasta. Kohta ei ole ussitamisel, ärapanemisel, viha ja vaenu õhutamisel, erapoolikusel. President täidab vaid neid ülesandeid, mis talle pandud on, meedia autab erapooletut, objektiivset suhtumist kõigisse ja valitsus täidab oma lubadused.
Head Uut Aastat.

     Helgi  02.01 kell 15:55
Kulla rahvas.Head uut aastat!Palun ärge unustage Martin Järveoja panust Oti tulemuse sepistamisel.Minul endal on võimalus nautida kena aastaarvu tervelt 366 päeva.

     Mati  02.01 kell 15:55
Loodan väga, et aasta 2020 on paljudele silmade avanemise aasta. See silmade avanemine on siiani läinud päris kenasti, aga ikka on veel neid, kes ei saa aru, millist poliitikat keegi ajab. Kes teeb poliitikat enda taskute täitmiseks, kes kogu rahva elujärje parandamiseks, kes võitleb selle nimel, et kodanikul oleks õigus otsustada ja presidenti valida. Oleks aeg hakata aru saama, et meil oli 17 aastat seisakut või lausa tagupidi minekut. Jõudu ja jätku praegusele valitsusele.

Helme     Teisi  02.01 kell 15:38
Et ülbik Mart Helme Suure Lähtru mõisa osas tuleb selgus, mis maksab ka viimase valitsuskoha.

Uuel aastal     Kuulaja  02.01 kell 15:30
Loodan, et Eestile tuleb Jaapanist olümpiamedal ning vahetub valitsus, kes on ausam, ei sorteeri kodanikke ja ei valeta!

     .  02.01 kell 14:53
On EKRE aasta,kes lööb riigis korra majja,mis 17 aasta rehvormidega laostus.

     Max  02.01 kell 14:35
Mina ootan suure huviga Ott Tänaku ees seisvat hooaega, et kas Ott suudab kaitsta maaimmameistri tiilit...