Kust võtta riigile raha?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Mnjahh     ei midagi head.  05.06 kell 13:31
Eilne teadmine oli ..et raha tuleb ettevõtlusest...maksudena kokkukorjatult ja ressursside müügist ( mets ,elekter jne)
Tänaste tarkade juhtide arvates tuleb raha laenates..
1 000 000 000 laenu riigile ..tähendab et (raugast-vastsündinuni)iga inimese kohta on laenatud 755 eurot ,tagasi makstes (+ intsess)on see summa juba ligi 900. eurot. täna on demokraatlikult valitud nn. konservatiivse majanduse pooldajatel plaan kokku laenata ligi 3 000 000 000 erot.
( ilma intressideta siis kokku 2265 eurot iga inimese kohta)
aga see pole veel kõik.Euroopa liit..kõigi liikmesriikidele võtab ka laenu..
Kui oskaks seda raha Eesti kasuks tööle panna ..oleks OK..aga..
Tänane koalitsioon pole raha säästmise ja kokkukorjamisega eriti toime tulnud... Samas aga kulutada osatakse..Palju õnne siis...

raha     Anne Nõmmets  04.06 kell 18:14
Lp saatejuht
101 RK liiget on köömes, vaadake ministeeriumite ja ametite kontaktide lehti,peale selle veel igasugune teenindav personal. Kas meil on ikka nii palju ametnikke vaja? Siseinfona olen kuulnud, et neid võiks olla ca25% vähem.Ka KOV-dega kipub olema samamoodi. Kuulsin ainult saate lõppu.

Pole oluline     julius  04.06 kell 17:13
Riigi raha tuleb maksudest. Maksutulud saavad olla suured juhul kui riigi majandus on tugev. Eesti majandus on mannetu. Meie valite jaoks, kes riigi poliitikat suuresti määravad on üha suurenev elatustaseme tóus hädavajalik ja nad ei pea selleks vajalikuks suuremat omapoolset panustamist, vaid arvavad, et rikkus lihtsalt peab kuskilt saabuma, kui nad iga päev tööd teevad. Sealjuures ei ole nad veendunud, et oluline on eelkóige millist tööd tehakse. Valijad ei survesta poliitikuid kórgtehnoloogilise majanduse loomiseks ja samas on nad loodushoidlikud ega luba oma maale geolooge. Sellises olukorras vóivad poliitikud vaid laenata ja laenuraha olmeks ära kulutada, mingit arengut ei toimu ja kuigi me raha vótsime póleb laenu óletuli kiiresti. Vaja oleks ikka lisaks raha vótmisele ka rahva toetust edenemisele, kuid seda paraku pole.

     Liis  04.06 kell 16:54
Kõrgepalgaliste ametnike arvelt. Ei ole normaalne, et mõni ametnik saab rohkem palka kui peaminister (Nordica, EE; Eesti Post jne, jne.).
Ja Riigikogu peab "Kõhnuma" - 61 liikmest piisab täielikult.

Maksuamet     Täiendus  04.06 kell 16:53
Maksuamet ei tee ühtegi sammu selle vältimiseks. Kui maksuamet reageeriks vastavalt ei tekiks ka sellisel tasemel maksuvõlgasid!
Ameti rõhuasetused on valed.

ostke rahamasin     Peedu  04.06 kell 16:47
Tuleb Kiiresti hakata raha
Eestis ISE JUURDE TEGEMA

     .  04.06 kell 16:22
Võiks Vene vennasvabarigilt küsida raha , nad meid ikka aidanud .

     Yaan  04.06 kell 16:20
Ma ei tea, kas olen rumal, aga minu arust on ühe kapitalitliku riigikese ainuke jätkusuutlik raha saamise vahend maksud. Et riik rohkem teeniks, peaks looma parimad tingimused maksude maksjatele. Kõik muu on ajutine hädaabi.

Maksuamet     Küsimus  04.06 kell 15:56
Küsimus maksuametile: miks lastakse maksuameti poolt tekkida maksuvõlgadel mis ületavad miljoneid.
Eriti riigiettevõtetel ja suurtel ettevõtetel?

kuulaja     penskar  04.06 kell 15:55
peaks nõunike vähendama Mõnel on neid mitu istuvad ja saavad väga head palka

     Anonüümne  04.06 kell 15:52
Legaliseerida thc kanep nagu US seda teeb ning maksustada müük, mis tooks riigi rahakassale lisa võimekust.

     ....  04.06 kell 15:19
olen breesnuaegne plika ja ei mäleta sellist politrukkide hordi nagu seda on meil täna! Kui riigi (ja omavalitsuste) erinevatest asutustest eemaldada kogu see kõrgepalgaline politrukkide armee, siis jaguks palgafondi neile, kes reaalset erialast tööd teevad ja jääks ilmselt ülegi, saaks kulutada oluliselt olulisematele asjadele. Stagna-ajalgi olid politrukid koondatud nö.(kesk- jne.)komiteedesse, asutustes olid ehk üksikud, kelle ülalpidamiseks kulus marginaalne osa palgafondist. Nüüd - iga väiksemgi "majavalitsus" on kubinal täis tähtsaid ja veelgi tähtsamaid (pool)hari(ma)tuid politrukke, kellest reaalselt mitte mingit kasu ei ole. Ja parteid peaksid end ise majandama liikmemaksudest.

Riigi rahakott     kuulaja  04.06 kell 14:48
Kui riigil on säästud otsas, siis laenu annavad rahvusvahelised pangad. Kõigil riikidel on laenud ja Eesti ei peaks erand olema. Arvan, et kulusid annab riigil ka endal kärpida. Esmajärjekorras tuleb vähendada suurt ametnikearmeed ja igasuguste suurte preemiate maksmisi.