Milline hingehoid kuluks kindlasti ära?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     Uku  18.06 kell 7:07
Ideaalvariandis kuluks igale lihtsurelikule ära oskus ise oma hinge eest hoolt kanda. Kõrvaline hingeabi on vaid ajutine lahendus. Tark inimene harib ennast ise antud valdkonnas sedavõrd, et suudab mis tahes olukorrast ja kriisist tervena väljuda. Omalt poolt soovitaksin hingehädas olijatel harjutada kontrolli all hoidma oma mõtteid, tundeid ja emotsioone. See aitab vältida pingest ja stessist tingitud laastavat mõju meie enesetundele ja füüsilisele kehale, samas hoiab vaimse tervise tasakaalus. Head hingehoidu ja olgem terved.

Millal on vaja?     julius  17.06 kell 16:33
Kui meil õnnstuks mõista, et kool pole pelgalt teadmiste andja vaid sealt saaks inimene ka adekvaatse arusaama inimesest ja elu mõttest ja väärtustest kui kultuuri alusest, midagi sellist, millega igapäevases elus oleks midagi peale hakata? Kui meil on maailmavaade säilinud vaid kristlastel, siis kas meie mitteusklike arusaam maailmast on ikka adekvaatne või on see vaba ehk juhuslik ehk määramatus kui eimiski? Kas me vajame hingeabi vaid siis kui suitsiid uksele koputab või peaks hingehädadega tegelema nagu muude haigustega ka profülaktiliselt?

     .  17.06 kell 15:57
Võiks taastada usuõpetuse,nagu päris Eesti Wabariigi ajal oli,äkki saaks siis sellest kurjusest,lõhestatusest,enneolematust ebavõrdsusest lahti.

     Liis  17.06 kell 15:50
Toon hingehoiu definitsiooni:

HINGEHOID EHK PASTORAALNÕUSTAMINE
Hingehoidja aitab abivajajal mõista tema olukorra tähendust Jumala Sõna valguses. Lootus paremale tulevikule, millest Piibel räägib, innustab ja aitab vaadata kaugemale praegusest murest. Hingehoiu eesmärk on, et inimene, olles terviklik oma ihult, hingelt ja vaimult, kasvaks enda ainulaadsuses ja otsingutes. Iga kogemus võib omada suurt tähendust. On suur rõõm, kui selle tähenduse mõistmine aitab inimesel olla rahulikum ja tänulikum nii siin kui ka tulevases elus."

Võetud Terve Elu Keskuse kodukalt.

Riik     kuulaja  17.06 kell 14:49
Tulevikusihiks peaks olema ühtekuuluv, abistav-toetav ja teistaustav kodanikkond. Sildistajad ja halvustajad tõmmaku tagasi ja elagu vaikselt oma viha ja põlgusega. Elu ei ole antud selleks, et otsida vaenlasi ja võidelda nendega.