Millest võiks alustada riigieelarve kärpimist?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     elektritsaabtasuta blogspot com   27.09 kell 22:20

@Inflatsiooniga nullitakse pension Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ja pensionid mitte.

Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
Einar Eiland, EMÜ majandusmagister , 30. november 2011, 04:57
Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

Naudi roosasid prille

Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

P.s.
Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
Viimati Isamaa tõstis elektri hinda 300 %,tekitas tohutut inflatsiooni.

Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.

Eestis Taanlaste eeskujul moodustati energiaühistu mis maksab neile pensioni.
Energiaühistu liikmed panid rahad kokku ja ostsid tuulepargi mis maksab neile pensioni.
Kes panustas 10 eurot, kes 2000 eurot, kes sada tuhat eurot-sedasi 1200 inimest panid rahad kokku ja ostsid tuulepargi mis maksab neile pensioni.

Tuulikud maksavad pensioni alates energiaühistu liikmeks saamisest saati.
Ei pea ootama pensioniiga.
     elektritsaabtasuta blogspot com   24.09 kell 21:03
Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitab Tuisk küsimuse.

Euroopas planeeritakse praegu miljardieurolisi investeeringuid elektriautode infrastruktuuri. Laadimispunkte ja neile sobivat IT-süsteemi pakuvad aga vaid üksikud Euroopa ja Ameerika firmad. „Elektriautode infrastruktuur pole kosmoseteadus. Meil on tugev elektri- ja elektroonikavaldkonna inseneritraditsioon, mida on võimalik kombineerida meie tugeva infotehnoloogilise traditsiooniga ja töötada välja täiesti konkurentsivõimelisi lahendusi,” usub Tuisk. „See on meie motivatsioon – anda reaalne majanduse kasvuvisioon läbi kodumaise säästmise ja tugeva ekspordi potentsiaali.”

Projekt Elektromobiilne Eesti 2020.
     elektritsaabtasuta blogspot com   24.09 kell 20:58

Kaire Talviste
Elektriautod päästaks Eesti naftatoru otsas virelemisest
---
Esimesed elektriautod olid aeglased ja nõudsid pikka laadimist, et kvartalile tiir peale teha. Ent peagi tasub ehk juba tõsiselt elektriauto ostu kaaluda - kui see suriseb vaikselt oma liitium-ioonakudel ega jää võimetelt maha 1,6-liitrisest bensiinimootoriga neljarattalisest, näeb välja nägus ning selle laadimine on kiire, mugav ja soodne.

Kui tõenäoline on, et peagi hakkavad ka Eestis sõitma elektriautod? „Elektriautode kasutuselevõtu kohta ei saa kasutada mõistet „tõenäoline”, see on paratamatu. Täpselt nagu juhtus mobiilsidega,” on projekti Elektromobiilne Eesti 2020 eestkõneleja Jarmo Tuisk veendunud.

Juba aastate eest rääkis visionäär Shai Agassi, et elektriautode müügile annaks hea stardipaugu, kui autode laadimiseks loodaks vastavate teenindusjaamade võrgustik. Nii saaks autoga teha suuremaid tiire, kui vaid kodu lähistele piimapoodi. Toona pandi tema juttu aga vaevu tähele – nafta oli odav, tänavatel laiutasid ebaökonoomsed pikapid. Alternatiivküttega sõidukid olid määratud nišitooteks rohelise mõttemaailmaga tarbijaile.

Ent nüüd on suhtumine muutunud – pea kõik suuremad autofirmad maailmas usuvad, et elektriautode projektist saab asja ja on matmas miljardeid, et luua konkurentsivõimelisi autosid. Oodatakse ja loodetakse murdepunkti elektriauto evolutsioonis.

Usku on süvendanud Iisraelis sündinud 40-aastase Agassi tegevus, kelle plaanid küündivad aastani 2020. Tema firma nimega Better Place (parem koht) on suutnud koguda riskikapitalistidelt miljardeid kroone, et välja arendada patareide laadimis- ja vahetusjaamade võrgustikke. Better Place peab läbirääkimisi mitmekümne riigiga, konkreetsed koostöölepingud on sõlmitud juba Iisraeli, Taani, Jaapani, Austraalia ja Kanadaga, samuti Hawaii osariigi ning San Francisco ranniku üheksa linna alliansiga.

Esimene on Iisrael

Esimesed 50 akulaadimisjaama peaks valmima tuleval aastal Iisraelis. Need on kohandatud elektriautodele, mis tehakse koostöös autotootjaga Renault-Nissan. Reklaamitud on liitium-ioonakuga töötavat heitgaasivaba ja 1,6-liitrise bensiinimootori sõidumugavusega autot.

Autodesse paigaldatav süsteem annab juhile õigeaegselt märku akude seisukorrast ja näitab teed väiksemasse laadimisjaama või vajadusel suurde vahetusjaama. Agassi nägemuses oleksid kõikide autode akud standardsed ja paikneksid erinevatel autodel enam vähem ühes kohas.

Ühe autopesulat meenutava akuvahetusjaama ehitus maksab hinnanguliselt üle kuue miljoni krooni. Auto pargiks seal ettenähtud kohale sarnaselt autopesulaga, ning patarei vahetatakse uue vastu. Patareid kuuluksid Better Place’ile, tarbija tasuks vaid laadimismaksu. Agassi hinnanguil kuluks elektriautoga sõitmisele poole vähem raha kui bensiiniauto puhul.

Eesti plaanid

Eestlased on varmad uusi tehnoloogiaid enda kasuks pöörama ja seetõttu usub Tuisk, et elektriautod on meil pigem varem kui hiljem. „On kolm vaala, millest sõltub elektriautode kasutuselevõtt Eestis: tarbija teadlikkus, elektriautode kättesaadavus ja infrastruktuur,” räägib ta.

Neile tegevussuundadele pööratakse peamist tähelepanu projektis Elektromobiilne Eesti 2020. Eesmärgiks on rajada 2011. aastaks Tallinna pilootinfrastruktuur elektriautode laadimiseks. Aastaks 2020 peaks aga viiendiku meie liikluses vuravatest autodest moodustama elektrijõul töötavad masinad.

„Meie plaan hakkab võtma üha selgemaid piirjooni. Meil on visioon, strateegia ja tegevusplaan, mida pakkuda erinevatele huvigruppidele: elektrimüüjatele, automüüjatele, IKT- ja elektroonikaettevõtetele, aga ka riigile ja tarbijale. Selle tegevusplaani realiseerimise alguseks oleme sättinud tänavuse aasta keskpaiga. Siis peaks olema selge ka see, kes täpselt meiega paadis on,” lisab Tuisk.

Pealinna laadimispunktide, -jaamade ning kogu süsteemi haldavate infotehnoloogiliste lahenduste rajamise maksumus on 15−20 miljonit krooni. Suurim huvi sellist pilootprojekti rahastada peaks olema ettevõtjail, kes loodavad tulevikus saada

     elektritsaabtasuta blogspot com   20.09 kell 15:15
Eesti nuumab Venemaad, kinkis 1)Tallinna sadama Venemaale:"
Tallinna Sadam eraldas oma uhkeima terminali mehele, keda ...
7 Jul 2020 · Tallinna Sadam eraldas oma uhkeima terminali mehele, ... inimene, naftafirma Jukos peremees Mihhail Hodorkovski.
2) Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu.


Einar Eiland kirjutas:"

Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

Naudi roosasid prille

Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist."

Veest lahutatakse vesiniku elektrivoolu abil. Vett ja elektrit saab tasuta ja need on komponendid mida vajatakse elektrolüüsiks. Noh,tsipake soodat ka.
Kuna vett ja vesiniku saab tasuta siis ka veest vesiniku saab tasuta.
Tuulikud ja päikesepaneelid peale tasuvusaega annavad elektrit tasuta.
Vett saab tasuta oma kaevust. Normaalsetes riikides on vesi tasuta.
Elektrolüüsi aparaat leiutati Juba 200 aastat tagasi.
Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile autode tarbeks.


Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu. Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.

Eesti saab Peter Salocher'i eeskujul tasuta kütust ja kogu Eesti hakkab kasutama vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ,ning hoonete kütmiseks.
Elektrolüüsi aparaadi ja päikesepaneelide abil saab vesiniku tasuta piiramatus koguses.
Elektrolüüsi aparaat leiutati juba 200 aastat tagasi.

     elektritsaabtasuta blogspot com   14.09 kell 7:25
Eesti nuumab Venemaad, kinkis 1)Tallinna sadama Venemaale:"
Tallinna Sadam eraldas oma uhkeima terminali mehele, keda ...
7 Jul 2020 · Tallinna Sadam eraldas oma uhkeima terminali mehele, ... inimene, naftafirma Jukos peremees Mihhail Hodorkovski.
2) Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu.

     elektritsaabtasuta blogspot com   10.09 kell 13:40
Einar Eiland kirjutas:"

Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

Naudi roosasid prille

Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist."
TÖÖLE JA KÕIK     KURI JÜRI  08.09 kell 12:04
jah ..pooled TALLINNAST VÄLJA AJADA ---JA AMETNIKUD TÖÖLE SUUNATA ,,,AITAB JUBA RAHVA RAHAST ELAMISEST

     elektritsaabtasuta blogspot com   08.09 kell 6:59
Veest lahutatakse vesiniku elektrivoolu abil. Vett ja elektrit saab tasuta ja need on komponendid mida vajatakse elektrolüüsiks. Noh,tsipake soodat ka.
Kuna vett ja vesiniku saab tasuta siis ka veest vesiniku saab tasuta.
Tuulikud ja päikesepaneelid peale tasuvusaega annavad elektrit tasuta.
Vett saab tasuta oma kaevust. Normaalsetes riikides on vesi tasuta.
Elektrolüüsi aparaat leiutati Juba 200 aastat tagasi.
Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile autode tarbeks.

     elektritsaabtasuta blogspot com   08.09 kell 2:48
Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu. Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.

Eesti saab Peter Salocher'i eeskujul tasuta kütust ja kogu Eesti hakkab kasutama vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ,ning hoonete kütmiseks.
Elektrolüüsi aparaadi ja päikesepaneelide abil saab vesiniku tasuta piiramatus koguses.
Elektrolüüsi aparaat leiutati juba 200 aastat tagasi.
See lahutab veest vesiniku. Vesiniku kasutatakse ka kosmose rakettide mootorite kütusena.

Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel, ning hoonete kütmiseks.
Elektrolüüsi aparaat koos päikesepaneelidega annavad kütust(vesiniku)tasuta piiramatus koguses.
Autode tarbeks elektrolüüsi aparaat maksab vaid paarsada eurot. Hoonete kütmiseks elektrolüüsi aparaat on tunduvalt kallim. Kuid Ikkagi, peale tasuvusaega saab kütust tasuta.     elektritsaabtasuta blogspot com   07.09 kell 19:02
Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu. Vene bensiini ja diisli , ning maagaasi asemel kasutatakse vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori(elektrolüüsi aparaat)abil mis on müügil internetis paarisaja euro eest.


Inflatsiooni ehk hinnatõusu tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
Viimati Isamaa tõstis elektri hinda 40%,millega tekitas hinnatõusu ja tohutult palju kahju Eesti elatustasemele ja majandusele.

Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.


Eesti nuumab Venemaad

2009 aastal Jarmo Tuisk kirjutas:"
Iga Eesti elanik, rinnalapsest raugani, maksab igal aastal 7500 krooni obrokit naftašeikidele, et siin Eestis liikuda Raplast Tallinna, Türilt Viljandisse, Virtsust Pärnu jne. See on ju täiesti ebaloogiline asjade korraldus. Ometi on meil Eestis olemas oma energiaallikad, mis lubaksid meil kasvõi täielikult loobuda naftatoru otsas virelemisest. Miks siis mitte hakata selles suunas tegutsema."
Boikott vene gaasile

Tehke nii!     jaan  07.09 kell 18:23
Kui eraettevótetes palku vähendatakse, siis pandeemia tingimustes on loomulik, et palku vähendatakse ka riigisektoris ja vähendatakse kóigil ega ei looda mingeid töökohti ulmeliste palkadega selleks et erasektorist mingeid imeinimesi riigisektorisse meelitada. Raskel ajal peaks just riigiteenistujad tajuma, milleks nad töötavad ja kui nad töötavad ainult palga pärast ja mitte selleks et Eesti säiliks, siis sellised riigiametnikud on Eesti riigile ohtlikud, sest alati leidub riike, kes oma suurema rahaga saavad nad üles osta ja reetmisele meelitada. Sellised ametnikud tuleks vallandada ja selliseks sammuks vajalikud seadused peaks ammu olemas olema. Milleks meile riik, kui see koosneb spioonidest ja petistest?

..     tädi uuno  07.09 kell 16:55
Kui kuulata nende vanurite kaeblemist kes nõuavad kaitsekulutuste vähendamist, siis tuleb ahastus peale. Need on ilmselt inimesed, kes vene tankidele lähevad piirile lilledega vastu

     Sven  07.09 kell 16:39
Pooldan samuti kaitsekulutuste kärpimist.
Kujuteldava sõjaga hirmutamine on kasulik üksnes kaitseväe juhtkonnale, kelle palgad tõusid eelmisel aastal riigiametnikest kõige rohkem.

     Uku  07.09 kell 16:37
Riigi eelarve kärpimist võiks alustada alljärgnevates valdkondades:
1. Presidendiameti, kui institutsiooni, täielik või osaline, koondamine.
2. Ametnike arme, kui bürokraatia diktatuuri, ulatuslik kärpimine.
3. Mis tahes palgatõusude külmutamine igal tasandil.
4. Valtsemiskulude mõistlik säästmine.
5. Eesti Panga ja muude riigiasutuste personali vähendamine.
6. Mitteeluliste projektide külmutamine.
7. Rail Baltica projekti peatamine.
Ja nii edasi...


     Rein  07.09 kell 16:35
Kärpida tuleks välispankade hiigelkasumeid ja minna üle oma pangandusele. Praegu kaob 7-kohaline summa meie raha igasuguste JOK-skeemidega maksuvabalt riigist välja. Tuleb maksustada reinvesteeringud, mida ei tehta Eestisse!

     Debora  07.09 kell 16:14
ametnike arv tuleb jagada 2-ga ja koondada. Hiljem, kui bürokraatia on sellega kohanenud, siis vaadata palju veel kärpida saab.

nojahh     nüüd läks lahti  07.09 kell 15:54
Tore ostame sõduritele rehad ja labidad...
Ja kindlasti Tulevad ja teostavad meie kaitse USA ja mistahes teised NATO liikmed...

Tegelikkus on see: Soome ei looda kellelegi ülemäära..Ajalooline kogemus ! ..on relvastunud ja loonud arvestatava heidutava sõjalise jõu ja ei arutle kas on või ei ole sel mõtet.
Kui meile üldse tullakse appi kaitsma..siis ainult siis.. kui meie ise oleme ennast ja meie iseseisvust katsmas.

PPA      Kummikukindrali maffiaklubi   07.09 kell 15:51
Äkki piiraks vaid kiirusmõõtmise teenust pakkuvad riigi suurima ja üledimensioneerituma asutuse eelarvet, mis on samaväärne sõjaväele vast.

RIIGIEELARVE     HEIDI  07.09 kell 15:20
Lp Saatejuht!
Mille põhjal eeldate/järeldate, et keegi KUKU kuulajatest on üldse riigieelarvet lugenud/näinud?


     .  07.09 kell 15:07
Tuleks enam kärpida kulutusi sõjariistade ostmiseks ja sõjaväe ülalpidamiseks . See mõtetult raisatud raha suunata maaelu taaselustamiseks ja nälgivate laste toitmiseks .

1-20 | 21-26