Kas olete tundnud, et teie õigusi on rikutud?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     elektritsaabtasuta blogspot com   28.09 kell 10:11
Hauarahu on kehtetu sest esimese astme kuritegude varjamine on karistatav Karistusseadistiku alusel.
Parvlaeva Estonia uputamisega toime pandud massimõrv on esimese astme kuritegu.
Massimõrva kuritegu ei aegu.

Juta Rabbe tuukrid filmisid laeva pardas olevat auku ja võtsid sealt metalli killud mis anti uurida kolme erineva riigi spetsialistidele. Spetsialistide arvates need metallikillud on pommiaugu servalt. Spetsid kinnitavad, et kildudel on muljumise jaljed mis on omased pommiplahvatusele metalli pinnal.
Seega salsa ajakirjanikul Juta Rabbel on tunnistusmaterjalid kohtu tarbeks mis kinnitavad, et laeva pardas toimus pommiplahvatus.

Eesti Politseinikud sulgesid liikluse sadamasse viivatel teedel millel toimetati laevale plutooniumi.
Seoses parvlaeva Estonia uputamisega on Eesti riik kehtetu.
Kapo ja PPA juhtkond tuleb panna vangi.
Kapo ja PPA juhtkond on kehtetu.

     elektritsaabtasuta blogspot com   27.09 kell 20:20
Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?  
Einar Eiland, EMÜ majandusmagister , 30. november 2011, 04:57
Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

Naudi roosasid prille


Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.


Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

Mnjahh     mõtlemisvõimet paluks  23.09 kell 14:17
pensionäridele ei ole garanteeritud inimväärset elu..siis kelle poolt .
Kes ..kunas..seda lubanud on ?
Poliitikud ? ja pole täitnud !
Huvitav kes need poliitikud sünnitas ? kes hariduse andis? Kuidas võimule said ?
kust tuleb selline veendunud arvamus?..minule peab midagi keegi garanteerima!

     Liis  22.09 kell 16:52
Enamiku pensionäride inimõigusi on rikutud, sest neile ei ole garanteeritud inimväärset elu vanaduspõlves.

     Tiiu  22.09 kell 16:21
Mulle tundub, et minu õigusi on rikutud kui kuulan paljudel juhtudel inimeste nurinat nende endi tehtud valearvestuste või vigade pärast. Loomulikult on minu enda viga, et neid kuulan, aga viimasel ajal ei pääse sellest kui ei lülita välja kogu sidet teleka, raadio või muude meediavahenditega. Minagi ei ole rahul, et minu kogumispension jäi väga väikeseks, aga otsuse liituda tegin ise ja kiruda saan ka vaid ennast. Reeglid olid alguses ebamäärased, aga spetsialistid hoiatasid küll. Teine ja vägagi häiriv näide on siiani venekeelsetelt, eesti keelt mitte valdavatelt, kes väidavad, et on sündinud, siia on maetud nende vanemad või isegi vanavanemad ja nemad peaksid saama kodakondsuse niisama. Paraku teadsid nii nende esivanemad kui teavad nemadki, et kui nad peavad seda riiki oma koduks, siis võiksid nad niigi palju austada sedasama riiki, et ära õppida nende keel. Kõik kunagi siia kolinutes olid ju teadlikud, et kolivad Eestisse. Üldiselt piirab minu õigusi või rikub ka see, et alavääristatakse kõneisikuid (siin Ülle Madist ja Presidenti) isiklike solvangutega kuigi need inimesed järgivad meil kehtivaid seadusi. Päris kindlasti ei ole kasu kellegi mõnitamisest kui muutmist vajavad mõned seadused kas seda siis objektiivsetel või kellegi subjektiivsetel põhjustel.

Reservatsioon     Kodanik  22.09 kell 15:57
Eesti riigi ühinemisel Euroopa Liiduga kehtestati sotsiaalharta puhul reservatsioon omandireformi kohta. See kehtib tänaseni - sel ajal elanud ligi 100 000 kodanikku jäid ilma teiste kodanikega võdsest õigusest. Üleliigsed sundüürnikud.


Inimõigused     kuulaja  22.09 kell 15:48
Loomulikult on! See, et madalapalgaline ei saa ühe tööaastaga kirja ühte pensioniaastat, on lausa kuritegelik oma rahva vastu!

Meie õigus ,on vaikida     kusti Tartust  22.09 kell 15:16
Kui Tööinimesed on 40+ aastat --TÖÖTANUD ja oma tervise kahjustanud?
Siis nüüd pensioniga --peaks ka saama elada,, Aga EI ja veelkord EI...

Seal kus lõppes Eesti Vabariik      Piir ületati   22.09 kell 14:51
Sm. Madise laul on tore muidugi ja mitmeid väga korrektseid tähelepanekuid karjeristist oportunistile kohaselt, kes kahtluseta mõnes propaganda raadiojaamas ja poliitharidusekeskkuses on asendamatu isik.

Paraku ei saa me täna unustada, et Põhiseaduse karant sm. Ülle Madise, sm. Dressident ja Riigikogu ei teinud mitte ÜHTEGI piuksu, kui Eesti kodanikelt ainsa EU riigina varastasid 12.märtsi ainuvõimu haaranud riigipöörajad nii inimõigused, kui põhiõigused.
Tühistati ka paralamentaarne demokraatia seda kõike EU heakskiidul ja nõusolekul sm.Reinsalu eest vedamisel.

See on tsensuuri riigis süsteemselt sahtlisse topitav piir mida pole võimalik mitte kunagi neile totalitaristidele andestada.

Eesti sai sm.Pätsu meetodil totalitaarne kuritegelik riik 12.märtsil seda mööda teist korda järjest. Sm. Madise väldib teemat ja valetab endise hooga, teades väga hästi, et ta on alla 10K ja 237 häälelise mandaadiga isehakanud harimatu valistuse kuriteos ja Eesti vastases vandenõus osaline.

EU suurim politseiriik on probleem      Politseiriik   22.09 kell 14:42
PPA riigi suurima asutusena on seadustest sisuliselt tervikuna vabastatud moel, kus samal ajal kui kohus tühistab nende seaduste rikkumisi 100x kohtus viiakse seaduste rikkumisi ellu täiel raual teedel ja tänavatel edasi. Olukorras, kus isegi Riigikohtu otused pole PPAle täitmiseks.

Kõik ebaseaduslikud jälitamised, kohtuta vabadustvõtmised mille Riigikogu võimalikuks tegi igale kursused läbinud amenikule on sadade näide hulgas tilk meres.

mittekorrektselt     jaanus  22.09 kell 14:25
Kõigepealt tuleks õieti defineerida, mida endast kujutavad õigused (inimõigused). Kas inimõiguste deklaratsioon ei sündinud mitte orjapidaja vaimusünnitusena orjapidajate riigis, kus veel siiamaani on inimõigustega raskeid probleeme? Kas me ei peaks endalt küsima, milliseid õigusi meil üldse on õigus deklareerida juhul kui osa inimühiskonnast siiamaani kasutab suurema osa kaubatoodangu loomiseks räiget orjatööd ja omastab kasumit, mis talle kuuluma ei peaks? Mis minusse puutub, siis elan vaeselt, kuid ei taju et minu õigusi oleks rikutud.