Mis taastab teie rahuliku meele?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.01 kell 14:57
Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal tanklate ja gaasitorude kaudu.
Sellise summa Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale.
Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube's on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust " Dry Cell Electrolyzer ".
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   02.01 kell 22:15
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station)

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   01.01 kell 4:54
Ma loodan peavoolu meedia edenemisesse.
Soovin kuulda uudiseid teemadel millest senini on vaikitud :
1) Eesti insener ehitas uut tüüpi pumba mis on tootmises olevaist 10 korda tootlikum ja 10 korda kergem.
Seda pumpa ikka veel ei toodeta. Uudis oli ETV-s 30 aastat tagasi.
2) San Pellegrino leiutas sukad mis ei purune terve aasta. See toimus 25 aastat tagasi.
3) Eesti teadlased leiutasid teravilja valkudest biolaguneva kile tootmise. Vabrikut pole siiani avatud. Uudis oli lehes 90-ndate alguses.
4) Rapsiõli on masinaõli mis on müügil toiduõli asemel. Rapsiõli on seedimatu.
5) Raskekaalulised maaharimis masinad tapavad mulla huumuse ja toidu kvaliteedi -sellega koos inimkonna tervise. Raskekaaluliste maaharimis masinate asemel kasutatakse roboteid.
Robotite kasutamise ühistu abil saab osta kalleid roboteid milliseid ainus perekond ei suuda osta.
On vaja kergekaalulisi roboteid mis
sügisel
nopivad kartulaid ja kevadel paneb mulda.
Kartulate kombainid vajuvad mutta kinni ja on kallid. Kui kombain vajub mutta siis kartulad jäävad põllule,lahevad raisku.
Odavaimad robotid maksavad kusagil 1500 eurot.


Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   29.12 kell 17:22
Rahuliku meele taastab elektrolüüsi aparaat mis annab kütust tasuta.
Elektrolüüsi aparaadi ehitamise õpetus juhised on saadaval www. instructables. com kirjuta selle veebi otsingusse dry Cell electrolyzer.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   29.12 kell 17:17
Rahuliku meele taastab
Stanley Meyeri elektrolüüsi aparaat.
Youtubes on tema lood saadaval.

Samuti Peter Salocher on selle ala tegija.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   29.12 kell 17:13
Rahuliku meele taastab elektrolüüsi aparaat mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.

Meie ettevõte on välja töötanud elektrolüsaatorid, mis suudavad põhikütust (bensiin, diisel) asendada veega 70–90%. Mõnel juhul on see 100%. Töötavaid masinaid testiti edukalt 2 aastat.
Mootori, agregaatide agregaatide tulemused olid suurepärases korras, kahjustusteta.
Sisepõlemis mootoriressurss suurenes 2 korda, mootori võimsus suurenes kuni 35%.

Masinad, millega katseid tehti
VAZ 2101
VAZ 2101
VAZ 2108
VAZ 2108
VAZ 2109
VAZ 2109
BMW e39
BMW e39
Volga GAZ-24
Volga GAZ-24
Gazelle
Gazelle
HUMMER H2
HUMMER H2
KamAz
KamAz
Skoda Octavia
Skoda Octavia
Tavria
Tavria
Turvalisus
TURVALISUS Meie ettevõte on keskendunud sisepõlemis mootori
tööks vajalikule veekoguse piisava koguse sekundis vajalikule võimsusele. Plahvatusohtlikku gaasi ei koguta a seda ei säilitata balloonides. Gaasi kogunemise mahud puuduvad. Õnnetuse või muu kahjustuse ja süttimise korral on plahvatus välistatud, kuna süsteem on veega täidetud ja heitgaas kulub kohe sisepõlemismootoris. Pole midagi plahvatada.

Paigaldatskse täiendavad elektrigeneraatorid et oleks topelt.
LISAKS. GENERAATOR
Propaan-metaan vesinikuga
Suurepärane tõestatud metaani ja propaani järelpõlemissüsteem. Propaani kokkuhoid jääb vahemikku 40–70%.
Sisepõlemis mootoreis põletatakse propaani või metaani ainult 63–64%, ülejäänud 33–34% heidetakse väljalaskekollektorisse.
Põlemisel segatakse vesinik propaan-metaaniga, põhjustades propaani põlemist 90–99% -ni
suurendades seeläbi võimsust ja säästes gaasi vähemalt 30–35%.
Hea on alustada seguga ajavahemikus -25 -27. Sujuv töö.
Vähendab vesiniku põlemise temperatuuri.
Propaan-metaan aeglustab vesiniku ja hapniku süttimist.
Vesinik tõstab oktaanarvu ja propaani või metaani kalorsust 20–40%, sõltuvalt vesiniku kogusest.
CO2
Samuti suureneb ökoloogiline heitgaas. CO2 heitkogused on viidud miinimumini, Heitgaaside lõhn. Meie jõudlus gaasisäästu stendil (PROPAN) ja CO2 heitkoguste vähendamine 7–11% -ni.
MÄRGID SAABAS
Propaani tähistab punane.
CO2 on tähistatud valgega
CO on märgitud kollasega.
VARIANT 1. Sääst 50–70%.
VARIANT 2. Sääst 70–90%.
VARIANT 3. Sääst 90–100%.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   29.12 kell 17:08
Rahuliku meele annab elektrolüüsi aparaat mis annab kütust tasuta.
Elektrolüüsi aparaati on lihtne ise meisterdada.
Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta kütus:"

Dry Cell Electrolyser

An electrolyser is a piece of scientific equipment that splits polarised molecules into its ions. In this case it will split water into hydrogen and oxygen gas. A dry cell electrolyser is an electrolyser that is completely enclosed; the other type is a wet cell electrolyser which can be two metal plates in a bowl of water. The equipment is fairly simple but the theory behind it is a bit more complicated, if you’re not interested in the theory then skip to step 1.

Here’s the theory: the electrolyser uses the different ionic charge on the different atoms in the molecule to split it into its respective charged atoms or molecules, for example, water gets split into Hydrogen and Oxygen because in the water molecule the hydrogen is slightly positively charged and the oxygen is slightly negatively charged. These charges are only very slight, +1 electron volt (ev) for each hydrogen and -2 ev on each oxygen atom. Just for comparison 1 electron volt is 1.6×10−19 Coulombs (c) and 1 Coulomb is the charge transported by a steady current of one ampere in one second. The hydrogen is attracted to the negatively charged electrode or Cathode and the oxygen is attracted to the positively charged electrodes or Anodes. At the anodes the oxygen ions loose an electron and bond to form oxygen gas, at the cathodes the hydrogen ions get an electron from the cathode and then bond to form hydrogen gas. This transfer of electrons from and to the electrodes completes the circuit and allows current to flow. A catalyst can be used to make the process more efficient by reducing the energy needed to start the process; the catalyst that I use is sodiumhydroxide in a 1 to 40 mix with deionized water. The water doesn’t need to be deionized but it extends the lifetime of the unit as minerals and other stuff won’t build up on the electrodes.

Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 1: Parts and Tools
Parts and Tools
The PDF shows the parts of the electrolyser and how they're assembled, however I will go into this in more detail later.

There are several parts and a few tools that you will need.
10mm polycarbonate
8mm id 12mm od rubber tubing
3mm rubber gasket material
180cm M8 studding
18x M8 dome nuts
18x M8 nilock nuts
4x 1/4in BSP aluminium washers
2x 1/4in BSP male to male adapter
2x 1/4in BSP male to 1/8in BSP female adapter
2x 1/8in BSP to 8mm tube connector
2x 1/4in BSP 2 way ball valve
12AWG wire
17x M7 ring terminal
15x Flag crimps
Loctite pipe sealant or equivalent

13mm spanners
Drill
Crimp tool
Wire cutters
Wire strippers
Jig saw
Permanent marker
Metal ruler
Sharp knife

Attachments
download {{ file.name }}Assembled Electroliser.pdfDownload
Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 2: Polycarbonate End Walls
Polycarbonate End Walls
I made the end walls out of polycarbonate as I had some laying around and it is a strong material that is actually used to make blast and bullet proof screens. I designed the end plates according to the amount of polycarbonate that I had but there inst really any limits, the end walls are 240X200mm. The end walls contain 18 8.5mm holes that allow clearance for M8 Bolts and a 11.4mm hole with a 1/4in BSP thread taped into it. The threaded hole is for the valves and the hose tails. The 8.5mm hole centres are 14mm away from the edge of the of the plate and are 42.4mm horizontal and 43mm vertically spaced, the 1/4in BSP threaded hole is 42mm away from the top left corner horizontally and vertically. There is a PDF copy of the drawing attached bellow, I used Autodesk Inventor to design the plates as I got it free as a student from the Autodesk website.

Attachments
download {{ file.name }}Electroliser End Wall.pdfDownload
Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 3: Electrodes
Electrodes
The electrodes are made of 0.7mm thick 304 grade stainless steel as it is pretty stable and unreactive, the best material would be gold but that would cost far to much. There are two different designs the only difference is the location of a 3mm hole, this hole allows the water and electrolyte to equalise in the cells of the electrolyser and the bigger holes allow the gases out and are in line with the 1/4in BSP holes in the end walls. Both plates are 200x160mm, as this fits tightly between the bolts with the rubber over them, and have a tag in the middle at the top that is 6.5x10mm and is for a flag connector for powering the electrolyser. The equalising holes are small to increase efficiency and is located 20mm from the corner. The 10mm hole is located 22mm from the corner. Bellow are the drawings for both of the plates, you can either cut them out yourself or get them made for you.

Attachments
download {{ file.name }}Electroliser Electrode A.pdfDownload
download {{ file.name }}Electroliser Electrode B.pdfDownload
Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 4: Gaskets
Gaskets
I made the 16 gaskets from clear PVC and bought it in the form a of walk-in freezer curtain strip measuring 200x3000x3mm this cost about £20 from eBay. I bought the PVC in the form of a walk-in freezer curtain as it was the correct width and therefore reduced the amount cutting necessary. The Gaskets are 200x160mm with a 136x176mm cut out with 6x6mm chamfered corners (see PDF bellow).

Attachments
download {{ file.name }}Electroliser Gasket.pdfDownload
Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 5: Nuts, Bolts and Main Assembly
Nuts, Bolts and Main Assembly
Nuts, Bolts and Main Assembly
Nuts, Bolts and Main Assembly2 More Images
You will need to cut 18 100mm lengths of M8 studding and file the ends so a nut fits on easily, on one end of each of the 18 bits of studding put a dome nut and a washer and then feed them through the 18 holes in one of the end walls. Next cut the rubber tubing into 18 lengths of 57mm and put them over the studding as insulation. Next put one of the gaskets in between the bolts and the rubber tubing and then put an A plate, a gasket, a B plate, a gasket, an A plate... on top until you have used the 16 gaskets, 8 A pates and 7 B plates ensuring that the 10mm holes line up with the 1/4in BSP hole in the end walls. Once all the plates and gaskets are on put the second end wall on top and then put the washers on the studding and the nilocks on tightening the corners first and then the others.

Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 6: Valve Assembily
Valve Assembily
Finally the end is within sight, this bit is fairly simple, first you put a 1/4in BSP aluminium washer on the 1/4in BSP male to male adapter and then put Loctite on the thread and screw it into the 1/4in BSP 2 way ball valve and tighten. On the other side of the valve Loctite and screw in the 1/4in BSP male to 1/8in BSP female adapter and then the 1/8in BSP to 8mm tube connector into that. the other 1/4in BSP aluminium washer goes on the other end on the 1/4in BSP male to male adapter which you MUST NOT put Loctite on as it will make polycarbonate or plastic brittle, repeat this once. Screw these assembles into the end walls.

Attachments
download {{ file.name }}Valve Assembily.pdfDownload
Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 7: Wire It Up
Wire It Up
This is the final part of construction, cut the 12AWG wire into 15 100mm lengths and cut the rest in half strip about 8mm from each end of the lengths of cable and crimp a ring terminal onto one end of all of the lengths of the cable and on the other end of the short cables crimp a flag terminal and on the other end of the long cables strip about 15mm and you can tin this using a soldering ion but this isn't necessary. Penultimately on each of the tabs on the electrodes put one of the short cables using the blue flag terminals. Finally using M6 bolts connect the M7 terminals together on each side and one of the longer cables on each side.

Add TipAsk QuestionCommentDownload
Step 8: Running the Electrolyser
Fill the electrolyser to just below the 10mm holes with a 40 to 1 mixture of water, preferably distilled, and 0.1 mole sodium hydroxide. Next connect some more of the orange rubber tube to one of the hose tails and the other end to some form of storage, eg plastic bag. Finally connect the cables to a car battery or high current power supply capable of supplying 12 volts and more than 20 amps. You should find that the bag fills with hydrogen and oxygen gas, this gas can be used as a fuel for cooking or in an engine as it is highly flammable and when you burn it it produces water again so its environmentally friendly.


välja öeldes...     Nipitiri  29.12 kell 16:51
See kui ükskord see seeneline erru läheb ! Uueks presidendiks võiks saada Henn Põlluaas ! EKRE olemine valitsuses tekitab turvatunde ja rahulolu !

The End      Dead End   29.12 kell 16:50
Pärast inim ja põhiõiguste vargast järgmist massimõrva läbi viivat mandaadita ja kompetentsita totaltiaristitide valistuse vangi minekut.

     riigikogu valimistest osavõtnu  29.12 kell 16:48
RAHULIKUM MEEL HAKKAB EHK TAASTUMA KUI
valitsusest üks erakond lahkub ,et ei kisu enam Eesti mainet alla ja siis ehk ei tehta enam valitsuse tasandil rumalusi .

     heino  29.12 kell 16:23
Rahulik meel on hakanud taastuma pärast EKRE valitsusse minemist, on märgata üha enam Eesti eest seismist ja ei pea muretsema, et rahvast teerulliga üle sõidetakse nagu reffide ja sotside valitsemise ajal oli.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   29.12 kell 16:21
Rahuliku meele taastab tasuta kütus.

A)
Biolisandi asemel kasutagem HHO genekat
1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
2)Autol olev elektrigeneraator toodab voolu rohkem kui auto hetkel vajab mille talletab akudesse.
3)Autole saab lisada teise elektrit tootva geneka nii,et oleks topelt.
Tsiklile paigaldatakse auto aku.
Seda liigset elektrivoolu on tarvis elektrolüüsi aparaadi ehk HHO geneka tarvis mis lahutab veest vesiniku.
Elektrolüüsi aparaat ehk
HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
HHO geneka poolt toodetud vesiniku gaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.

B)
Ilma kütuseta liiguvad autod mis on suruõhu mootoriga. Sellise ehitasid Tartu tudengid.
C)
Ka lennutransporti on ilma kütuseta. Tsepeliinid Wolverines ja Nabila lendavad
ilma kütuseta.

D)
USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust " HHO generator".
Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele gaasilukk,publer,veepaak,pump,maandus jms.

Päev enne eilset     Päev enne eilset  29.12 kell 15:51

Viktor Vassiljev, Riigikogu liige

Kunagi oli koroonaeelne aeg. Siis oli Eestis igal aastal ligi 5000 testidega kinnitatud gripijuhtu, kliinilise pildi järgi 12 000 diagnoosi, 50-90 gripisurma aastas. Ägedaid hingamisteede nakkusi oli keskmiselt 200 000 juhtu aastas. Teate ju küll: köha, nohu, mõni päev palavikku ja kodus tabletineelamist.

Veel kord: kakssada tuhat. Kõik sellepärast, et koroonaeelsel ajal, kõigest aasta tagasi, saatsime tatise lapse kooli − ja paari päeva pärast oli pool klassi haige.

Läksime tõbisena tööle ning seda peeti nagu auasjaks − nädala pärast pool kollektiivi palavikuga maas. See oli tollal normaalne: mis see ära ei ole, nädala pärast kõik kenasti puhanuna jälle tööl. Ja keegi ei kartnud. Vastupidi − iga kodanik teadis, et enamvähem suurema tõenäosusega tuleb tal tatitõbi sügisel kallale ja enam-vähem tõenäoliselt saavad selle temalt ka pereliikmed. Normaalne.
Igal sügisel kuulutati: “Peske käsi, ärge ligimesele näkku köhige, ärge tõbisena kooli ja tööle minge.” Kes seda viitsis lugeda.

Ja mida siis muud praegu teilt nõutakse. Ainult nüüd on hirm nahas, et juhtub viirus külge, siis torgatakse pulk ninna, kuulutatakse rahvavaenlaseks ja pannakse koduaresti.

Nojah, koroonaeelsel ajal polnud hirmu, ja polnud ka hoiatustest kasu. Nüüd vaatab surmahirm igast ajalehest ja uudistesaatest vastu ning asjast on kasu. Grippi pole meil ollagi − ei pääse löögile. Kõhugrippi eelmisest aastast 78% vähem − kus ta saab tulla, kui käed pestud.

Nii et iga-aastased 50 gripisurma, need oleme ära hoidnud, ja see on suur võit. Ikkagi inimelud. Kui me 2+2-reeglit ei täidaks ja kas või vahel harva maske ei kannaks, siis oleksid need meie kaaskodanikud ju täna surnud. Juba sellepärast võime ennast ja vabariigi valitsust kiita − oleme tõesti ära teeninud.

Jätkame samas vaimus, rahvas, ja − mis parata − ilmselt ka hirmust värisedes: aitäh, vaba ajakirjandus. Veel aastakese peame vastu, siis muutub COVID-19 tavaliseks sesoonseks piisknakkuseks, nagu gripp, paragripp ja kümmekond muud viirust, mille nimed kellelgi meelde ei jää. 10% nendest on muuseas juba aastaid olnud erisugused koroonaviirused, oleme nendega elanud ja elame veel.

Vaktsiinikandidaate on praegu mitmeid: üks mõjub ainult Putini portreed näidates, teist peab miinus 80 kraadi juures hoidma. Korralikku vaktsiini ei tule enne järgmist sügist. Esialgu konstrueeritakse koroonavaktsiini universaalset “alust”, millele on võimalik ehitada kindlale viiruse stereotüübile vastav vaktsiin, igal aastal uus, sarnaselt gripi omaga.

Et praegu on maailma eri paigus levimas mitu stereotüüpi, siis esimene võimalus täpselt sobiva vaktsiini koostamiseks tekibki järgmise hooaja alates. Siis peame sügisel ära otsustama, mida süstime: gripivaktsiini, koroona oma. Veel tuleb meelde, et teetanus on tegemata; aga kuidas on puugivaktsiiniga? Leetrite kohta räägiti ka midagi…

Äkki hoopis kirikus küünal panna? Pidi ka aitama… Gripivaktsiin on juba viiskümmend aastat olemas, gripp samuti. Koroona kui sesoonse nakkuse vastu aitab vaktsiin ilmselt sama palju kui gripi vastu − tõhusus umbes 25%. Aga noh, asi seegi.

Nii et pole parata, pean siinsamas teid veel kord hirmutama: uuuh, tuleb ja tapab, kui te käsi ei pese ja üksteisele näkku köhite! Hirm, nälg ja sugutung panevad inimese liikuma − need kaks viimast ei ole vist antud kontekstis asjakohased. Kahjuks. Kuigi ka hirmuga harjub ära. Suitsupakil on täiesti konkreetne hoiatus, et tapab su piinarikkalt, kole pilt juures. Ja mis siis − neid pilte lausa kollektsioneeritakse, et saaks täiskomplekti kokku.

Huvitav, millal jõuame selleni, et ka autojuhid kuulutatakse mõrtsukateks? Tapavad ju meil Eestis igal aastal 50 inimest. Auto on paha-paha: kui näed teist, jookse peitu. Ja sohvritele tätoveerime juhiloa numbri otsaette, et teaks nendega lapsi hirmutada.

Nii et käi jala, inimene, maskiga, desopudeliga, teistest omaette. Viina võta kodus salaja, teater on satanistide tempel, ja igaks juhuks kiida valitsust − see võib ju ka kurjaks muutuda, paneb su koju kinni, hakka siis rõdul panni taguma.

Ahjaa, mina isiklikult pesen käsi sama palju kui enne koroonat. Nii, nagu lapsepõlves ema õpetas: väljast tulles ja enne sööki. Ei midagi uut mulle.

Sokke vahetan ka, mida teilegi palavalt soovitan. Koroona vastu otseselt ei aita, aga teate, distsiplineerib. Kahju, et ei saa karantiini panna neid, kes sokke ei vaheta. Või ehk polegi vaja − haisu tunned, koroonat pole, abiks seegi.Rahulik meel     kuulaja  29.12 kell 15:47
Kui saaks Tori hobusetallis käia ratsutamas.

     .  29.12 kell 15:46
Rahuliku meele taastas praegune , parim valitsus läbi ajaloo .

     Aiku  29.12 kell 15:35
Õnneks pole rahulik meel kuskile kadunud nii et elame veel !