Kas ja kus on täheldada märke elu paranemisest?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     .  06.01 kell 14:25
Tere . Kapitalismi ja ebavõrdsuse võiks likvideerida ,sest need teevadki rahva vihaseks . Kõik peaksid olema võrdsed ja saama enavähem sama sissetulekut . Sotsialismi ajal oli rahvas väga ühtne , sõbralik ja kokkuhoidev . Sellist ebavõrdsust pole veel Maarjamaal nähtud , nagu praegu on .

Homopandeemia      Homopandeemia   06.01 kell 2:45
Oh kooliaeg oh kooliaeg millal sina tuled
Koolimaja peld ikus lastest saavad pe ded.

Koolimaja peld ikus homoaktivistid kraabivad mittehomode peenisesse bakterid ja siis mittehomodest saavad homoseksualistid 48 tunni jooksul.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   05.01 kell 22:56
Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube's on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust " Dry Cell Electrolyzer ".
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.


Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   05.01 kell 17:42
Kui inflatsiooni ei tekitataks ja inimkonda ei sunnitaks teenima kasumit siis korporatsioonid ei toodaks prahti.

Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks. Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.

Rohetiigri teostab kolme tuulepargi abil.
Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgusel sest seal on tuult alati. Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo jagu. Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta.
Taastuvenergia tasu on vargus.

Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

Plussenergia majades puuduvad elektri katkestused ja elektriarved.
Nende jalajälg on pisike.

Lootusetus     Ats  05.01 kell 16:38
Naljakas küsimus, helmed jälle ketist välja pääsenud, nüüd siis antakse Leedule.Elu paraneb, kui perekond Helmedele lubatakse ülilühike kett, et vaid süüa- juua saab, muidu...

     HEIDI  05.01 kell 16:04
Hea Saatejuht!
Palun kontrollige oma keelekasutust.
Liited -gi ja -ki on sõnade lõpus, mitte keskel...
Ütlesite, et USA kõrge ametnik kuulis kelleGIlt ja see kuulis kelleGIlt...
PS! Elu ei parane,vaid
elu edeneb või taandub!


     Prohvet  05.01 kell 15:57
Elu aina paraneb Eestis vaid vargadel, hulludel ja nõidasel riigiametis ning nende vahendajatel nipiprojekti kerjustel.

Elu     kuulaja  05.01 kell 15:44
Elu paraneb vaid kõrgepalgalistel riigitöötajatel!

Lihtsad inimesed     Silja  05.01 kell 15:28
Olen ainuüksi tänase hommiku jooksul saanud kolmelt inimeselt sõbralikke ja vajalikke vastuseid telefoni teel esitatud küsimustele. Tänud neile! //Mida külvame, seda lõikame. Üks naeratus ei maksa midagi, aga võime võita pool maailma! Vähem vingumist!

Ebainimlikult     Arno  05.01 kell 15:19
Kas elu on seda parem mida rohkem õnnestub inimkonnal loodust hävitada ja mida kaugemale areneb progress? Kuna inimesed ei saa eksisteerida ilma et nad loodust julmalt ei hävitaks siis pole hetkel tõepoolest mingeid märke elu paranemisest, sest vaesemad inimesed jäävad üha vaesemaks ja suurem osa rikastest aina kasvatab oma pangaarveid. Kui me aga leiame, et lisaks inimestele elab planeedil Maa ka muid elusolendeid, siis on Euroopas toimuv rohepööre märk inimeste elu paranemisest ja mõistuse võidust.