Mis niidiga nõeluda lõhet ühiskonnas?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

     m49  09.01 kell 18:19
Sotsid tuleb kuulutada lindpriiks

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   07.01 kell 20:35
"Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade -
võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse."

Eestlased on metsa-;ja maarahvas.
Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade tagamiseks tuleb Eesti elukeskkond viia maale loodusesse,metsade keskele.

Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus,robotid, Eesti Veksel, ühistuline liikumine, ühistuline pangandus.

Kütust saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.

Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube’s on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis http://www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.Järeldus     Arno  07.01 kell 18:24
Niisiis tuleks jõuda adekvaatse maailmavaateni olenemata sellest, mida tobedad kaasaegsed mõttekonstruktsioonid väidaksid.

Kaduvatest asjadest     Arno  07.01 kell 18:20
Vabade demokraatlike ühiskondade puhul pole tegemist ühtsete ühiskondade vaid ühiskonna räbalatega: igaüks võib vabalt mõtelda millest iganes ja kuidas iganes. Looulikult saab vaba meedia inimesi mõjutada ja kallutada, kuid sellest ei piisa. Ühiskond, mille liikmetel puudub maailmavaade ja enamikule on ainsaks eesmärgiks rohkem tarbida ja omada kujutab endast kaost, mida on raske juhtida. Juhitavad on teatava aja jooksul diktatuuril põhinevad ühiskonnad, kus tõsiselt räägitakse ühtsusest. Sellised ühiskonnad demokraatidele ei meeldi. Loomulikult olid ka demokraatlikud ühiskonnad kunagi ühtsed, see oli ajal kui kogu ühiskonnale piisas tarbimisest ja väärtused polnud niivõrd olulised. Kaasajal pole asi enam nii.

rein.mikson@gmail.com     tallinlane  07.01 kell 17:06
LÕHE HAKKAS tekkima 5-6 aastat tagasi ,enne oli väike nagin .Ja selle taga on EKRE.Lõhet saab tasapisi likvideerida väikeste sammudega.
1.See erakond peab lõpetama teatud inimgruppide solvamise ja mõnitamise.
2.Lõpetama see jahumine referendumi ümber.
Seda on nüüd kedratud juba pikka aega.Vaja oleks leida mingi muu teema neil ,mis valijaid kõnetab,sest ega nad ise ka ei usu mida räägivad aga see jutt ajab rahva pöördesse.

     Uku  07.01 kell 16:47
Ühiskonna lõhe peaksid kinni nõeluma peavoolumeedia vastutustundetud ja kallutatud ajakirjanikud omaenda juuksekarvadest kedratud niidiga. Vastasel korral kasvab lõhe ületamatuks kuristikuks. Hoidku taevas selle eest...

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   07.01 kell 16:46
Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus.

Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube’s on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis http://www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

Ehk alustaks KUKU     kõigepealt iseendast  07.01 kell 16:37
Alates praeguse valitsuse moodustamisest on debelaki nimeline eranditult igas oma uudisteplokis mõnitanud ja halvustanud valitsust kusjuures alguses olid need "ärapanemised" eriti õelad ja labased. Ja seda juba ligi kaks aastat. Samas ei ole ta mitte kordagi mõnitanud sotse, reffe ega kaja kallast. Kui see pole ühiskonna tahtlik lõhestamine, siis mis veel?
A propos. Loodetavasti refid vähemalt maksavad kukule selle eest või olete seal kõik parteitud bolševikud ehk reffide kasulikud idioodid.

     Madis Mätas  07.01 kell 16:29
Tere! Eelmises veerandtunnis keegi kritiseeris meediat, et olete erapoolikud.Palusite näidet. Toon Teile ühe näite läbi küsimuse. Kas Te olete lugenud DR. Udo Ulfkotte raamatut "Ostetud ajakirjankud"? Mina ei julge Eesti ajakirjanikke eristada selles raamatus kirjeldatud juhtumitest.

     juhan  07.01 kell 16:27
algatuseks piisaks kui kuku lõpetaks igahommikuse propaganda ja hirmutamise.Ei jõua enam kuulata,kui ohtlikud on meile Covid,Trump,Venemaa-Putin,EKRE,koos nende 10 peaesinejaga.

Valitsus     Virve  07.01 kell 16:24
Kui valitsuses esitatakse ca 9000
nõmedat liivakasti tasemel kùsimust,et takistada rahvakùsitlust, siis kàitub rahvas sanamoodi... rahvas on oma valitsejate vàariline. Aeg on valitsemist vòtta tòsiselt, mitte idiootselt, madaldades selle olemust, naeruvaaristades. Mulle tundub, et Jùri Ratas pùùab tòepoolest asja ausalt edasi viia ja kàitub austavalt ja inimlikult.
Kahjuks on opositsioon laskunud vàga madalale. Alustagem iseenda kàitumise austamisest, et rahvas saaks seda jàrgida.
Eeskujuks sobiks suurepàraselt Timo Tarve :)
Keegi " mnjah" eespool on arvanud peaaegu sama

Valitsus     Virve  07.01 kell 16:21
Kui valitsuses esitatakse ca 9000
nõmedat liivakasti tasemel kùsimust,et takistada rahvakùsitlust, siis kàitub rahvas sanamoodi... rahvas on oma valitsejate vàariline. Aeg on valitsemist vòtta tòsiselt, mitte idiootselt, madaldades selle olemust, naeruvaaristades. Mulle tundub, et Jùri Ratas pùùab tòepoolest asja ausalt edasi viia ja kàitub austavalt ja inimlikult.
Kahjuks on opositsioon laskunud vàga madalale. Alustagem iseenda kàitumise austamisest, et rahvas saaks seda jàrgida.
Eeskujuks sobiks suurepàraselt Timo Tarve :)

Homoseksualism levib nakkuse kaudu      Homoseksualism levib nakkuse kaudu   07.01 kell 16:09
1)
Oh kooliaeg oh kooliaeg millal sina tuled
Koolimaja peldikus lastest saavad peded

2)
Koolimaja peldikus homoaktivistid kraabivad poiste peenisesse bakterid ja siis mittehomodest saavad homoseksualistid 48 tunni jooksul.

3)
Koolimajas homoaktivistid on vägivaldsed ja julmad.
Nad vägistavad mittehomosid nakkuse levitamise otstarbel.

4)
Homoseksualism levib nakkuse kaudu ja on ravitav toore Võilille juurika abil.

Homoseksualism levib nakkuse kaudu

Kuna pärasool ei ole suguelund
siis Karistusseadistiku paragrahvid 151 ja 152 on õigustühised.
Homoseksualism levib nakkuse kaudu ja on ravitav toore Võilille juurika abil.

Süüteod võrdõiguslikkuse vastu
§ 151. Vaenu õhutamine
(1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui
1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.
[RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

§ 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine
(1) Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) vähemalt teist korda või
2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
[RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]


välja öeldes...     EKRE  07.01 kell 16:07
Kõigepealt tuleks lahti lasta ERR -i nõukogu esimees Rein Veidemann ja ETV -st Priit Kuusk ja Astrid Kannel !
Küsite miks ? Sest need pole ajakirjanikud, vaid partei mogulid, kes hoiavad ainult liberaalide, Reformierakonna poole !

bolševikud     markko  07.01 kell 16:01
kuku raadio on üks suurimaid lõhestajaid....mikser, rajevskaja padupunased maalaste vihkajad...ainult värviline revolutsioon ja seltsimees maksimovskajate tõde ja õigus...NB! musa valik on hea Tom Petty. Young The City...aga see on ka see ainuke tasakaalukus...õlejäänu on nii roosalilla kui veel olla annab!

Anna andeks!     Silja  07.01 kell 16:01
Alustame andeks palumise õpetamisest, seejärel vast tuleb oskus andeks paluda. Tunnistada oma vigu ja solvamisi. Lastele ju seda õpetame.... või viimasel ajal ka neile enam mitte?

naljakas     rein  07.01 kell 15:59
Fox populis ju saavad enamuses sõna ekrelased, mida siin vinguda, kui 90 % saavad nemad sõna, aga ühiskonnas neid vaevalt 10 %.Trollid.Kunagi oli sama keskerakondlastega.

Kuku niidid     Udo Kõiv  07.01 kell 15:59
Tere
Kuku raadiol seda niiti pole ja ta ei suuda seda leida, sest on kallutatud omanike poolt ja peab nende "laulu laulma"

     mnjah  07.01 kell 15:56
Ühiskonda saab kokku nõeluda ainult nii kui on olemas selleks mõlema poole TAHE. Ma ei näe et tänane opositsioon tahaks midagi kokku nõeluda. Ratas võib pingutada palju tahes, aga opositsioon lihtsalt naeruvääristab kõik. Kahjuks nii on. Meie ise saame selle ühiskonna kokku nõeluda kui teeme valimistel õiged valikud ja ei vali tänase opositsiooni saadikuid.

uus     Ats  07.01 kell 15:53
Demokraatia mõiste on muutunud naeruväärseks.Kuningriik ainuvõimalik lahendus.

1-20 | 21-27