Millisele ministrile on teil kõige suuremad ootused?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

seadused, muuta     ikka vana  25.01 kell 16:47
Loodame ja Ootame Sotsiaal
valdkonna ministri tegutsemist.
Kas VÕI riigikogu saalis ,et haigeid inimesi ei tohiks jooksutada
Uute Seaduste ja Otsuste vastu võtmist;; JA kindel ,et Suurem Pensioni tõus..2021a,

     Kodanik  25.01 kell 16:40
Suuremad ootused on peaministrile, siseministrile ja justiitsministrile kes lõppude lõpuks algatavad räige korruptsiooni välja juurimist Eesti riigiametkondadest, endised ministrid on andnud vaid tühje lubadusi.
Eestit ja rahvast päästab vaid õigluse ja õiguse jalule seadmine.

K.K.peab vabandama     Silja  25.01 kell 16:23
Ootan peaministrilt K.K.-lt avalikku vabandust referendumi ettepanekute tõttu! Kui tal pole väärikust seda teha, ei saa ju tema ühtki muud arvamusavaldust tõsiselt võtta!

     inemine  25.01 kell 15:58
Kõige suuremad ootused on Ekre ministritele,teisi ei usalda.Rehvikad tahavad Venega ühtida.

0 lootust     Lauri  25.01 kell 15:55
Kas siin ei ole veelkord kinnitus süvariigi olemasolust? Kui ministriteks on inimesed, kel pole õrna aimugi mis omal alal toimub, siis need marionetid saavad juhitud ametnike poolt. Keegi väitis, et venemaa suunas on klähvitud! Aga kuidas teisiti? Kas Venemaa on selline riik kellele saab kui naabrile loota? Öelge üks asi, mis sealt Eestile positiivset on toonud?

     Malle  25.01 kell 15:55
Ootused on suured. Tundub tegus koosseis tervikuna, nüüd igatahes läheb asi ülesmäge.

     Kilekott  25.01 kell 15:53
Rahandusminister peab lõpetama omaaegse reformi, mis võimaldab võõrpankade kasumid viia võõrpankadest maksusoodustustega välja. Eesti Ekspressi andmetel kaob sealt 3 miljonit € päevas, mis ongi meie vaesuse peapõhjus!

     Kadri  25.01 kell 15:47
Loomulikult on suurimad ootused peaministri suhtes, et panna tööle uus valitsus. Üllatas Kristjan Jaani valik. Teiselt poolt on ta näidanud ennast empaatilise kõrge politseiametnikuna. Igatahes soovin edu!

     Kodanlane  25.01 kell 15:02
Kindlasti välisministrile ning peaministrile, et nad võimalikulr kiiresti alustaksid ühinemisläbirääkimisi Vene Föderatsiooniga. Saan aru, et rahvahääletust kui tagurlikku sammu selles küsimuses siiski ei tule kuna seda polnud ka koalitsioonilepingus

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   25.01 kell 14:47
Sellisele ministrile kes hakkab elluviima Eesti Põhiseadust.

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade -
võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse."

Eestlased on metsa-;ja maarahvas.
Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade tagamiseks tuleb Eesti elukeskkond viia maale loodusesse,metsade keskele.

Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus,robotid, Eesti Veksel, ühistuline liikumine, ühistuline pangandus.

Kütust saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.

Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube’s on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis http://www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

Tema seletab kuidas saab sisepõlemis mootort panna tööle pruungaasiga :
https://youtu.be/KCIUv24XIeo

Vesi koosneb kahest osast vesinikust ja ühest osast hapnikust.
Pruungaas koosneb ühest osast hapnikust ja kahest osast vesinikust

     Vallo  25.01 kell 14:43
Loodavas PortoRollo valtsuses võib oodata kõige suuremat ja osavamat sulitsemist Vaherilt ja Keit Pentus-Rosimannuselt.

     tallinlane  25.01 kell 14:30
Minister Kiik on siiani jätnud endast põhimõttekindla ja tugeva poliitiku mulje.Praeguses olukorras talle jätkuvalt suur väljakutse.Samuti peab maksimumi andma rahandus-ja välisminister.Hea ,et valitsuses on mitmed oma ala asjatundjad,kes saavad tegelda tõsiselt oma valdkonnaga ,jõud ja enargia ei kulu enam pseudoprobleemidele.