Mida olulist peaks riik või kohalik omavalitsus kindlasti omama?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

ikka paremaks     ise ka invaliid  08.02 kell 15:39
Kohalik omavalitsus
peaks tagama normaalse valla elukese ja töökohad ,, Küll siis inimestel vallas -- peaks paljudel ka väga hästi minema,, Mida tugevam on vallajuht ,,seda paremini ja kiiremini abivajajani jõutakse ,SEST neid sante on tõesti valdades juba liiga palju

Tuulepark maksab pensioni      Tuulepark maksab pensioni   04.02 kell 9:36
Riik peab omama kolme tuuleparki.
Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused.

Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia ja Eleringi elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia ja Elering on riigiasutused mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

Taastuvenergia tasu on vargus.

Taanlaste eeskujul ja Harry Raudvere juhtimisel Eestis moodustati energiaühistu mis maksab osanikele pensioni. 1200 inimest panid rahad kokku ja ostsid tuulepargi mis maksab osanikele pensioni.
Kes panustas 10 eurot,kes sada eurot,kes sadatuhat eurot-sedasi koguti raha kokku ja osteti tuulepark mis maksab osanikele pensioni.

Umbrohu söömine     Umbrohu söömine  04.02 kell 9:23
Riik peab omama arusaama,et eestlased on metsarahvas ja Eesti elukeskkond tuleb viia loodusesse,metsa,maale.
Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus.


Umbrohu söömine

Metsas kasvab "umbrohtu " tasuta.

Paljud "umbrohud" on söödavad.
Näiteks tavaline muru on söödav. See muru pannakse purustajasse,peenestajasse, lastakse peeneks ,tehakse smuuthit.

Sergei Boutenko raamat "Edible greens " "Wild edible greens "
selgitab kuidas valmistada salateid umbrohust.
YouTube's on tal klipid saadaval.

Eestis on umbrohu söömise propageerijad Mercedes Merimaa ja
Irje Karjus jt.

Kaasaegne maaharimine tuleb likvideerida sest raskekaalulised maaharimis masinad tapavad mulla huumuse ja toidu kvaliteedi-inimkonna tervise.

Kasumisunniga toodetakse mitteseedivaid "toitaineid".
Näiteks rapsiõli on masinaõli ja on seedimatu.

Raskekaaluliste maaharimis masinate asemel kasutatakse roboteid.
Robotite kasutamise ühistu abil saab osta kalleid roboteid milliseid ainus perekond ei suuda osta.
Robotite hinnad algavad 1500-st eurost.

Pestitsiidide asemel kasutatakse putukaid,lepatriinusid, sipelgaid jt. eksootilisi putukaid.

Tuntud Permakultuuri idee saadi inkadelt kus toitu toodeti metsas ja elamud olid metsas. Polnud lagedaid haritavaid maid.
Kui eurooplased anastasid inkade kodumaa siis nad raiusid metsa maha ja rajasid lagedad põllumaad.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   04.02 kell 0:29
Riik peab omama arusaama,et eestlased on metsarahvas.
Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus.

Kaasaegne maaharimine tuleb likvideerida sest raskekaalulised maaharimis masinad tapavad mulla huumuse ja toidu kvaliteedi-inimkonna tervise.

Kasumisunniga toodetakse mitteseedivaid "toitaineid".
Rapsiõli on masinaõli ja on seedimatu.

Raskekaaluliste maaharimis masinate asemel kasutatakse roboteid
Robotite kasutamise ühistu abil saab osta kalleid roboteid milliseid ainus perekond ei suuda osta.
Robotite hinnad algavad 1500-st eurost.

Tuntud Permakultuuri idee saadi inkadelt kus toitu toodeti metsas ja elamud olid metsas. Polnud lagedaid haritavaid maid.
Kui eurooplased anastasid inkade kodumaa siis nad raiusid metsa maha ja rajasid lagedad põllumaad.

Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   04.02 kell 0:06
Riik peab omama vabrikut mis toodab paukgaasi aparaate ja jagab neid kodanikele omahinnaga.

Kütust saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori ehk paukgaasi aparaadi abil.

Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube’s on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis http://www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

Tema seletab kuidas saab sisepõlemis mootort panna tööle pruungaasiga :
https://youtu.be/KCIUv24XIeo

Vesi koosneb kahest osast vesinikust ja ühest osast hapnikust.
Pruungaas koosneb ühest osast hapnikust ja kahest osast vesinikust

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 21:54
Eesti riik peab omama oma keskpanka ja oma raha.
Eesti Pank on Euroopa keskpanga esindaja ja ei täida keskpanga rolli.

Andro Roos : " Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust."

Keskpangad inflatsiooniga hoiavad Eestit vaesuses ja elatustaset madalana.

Teatavasti lisaks rahatrükkimisele inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil.
Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.

Inglismaal puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.
Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa."

Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 21:30
Riik peab omama energiasõltumatust teistest riikidest.

2009 aastal kirjutati:
"Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.

Selle aja sada Krooni on väärt praegused sada eurot.

Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale kümme miljardit eurot igal aastal.

Bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses elektrolüüsi aparaadi abil.
Elektrolüüsi aparaati on lihtne ise meisterdada kodus,garaazis.
Juhendid on www.instructables.com, leia selle veebi otsingust " Dry Cell electrolyzer ".
Lisaks sellele on tarvis gaasilukku,publerit,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile auto akut jms.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 21:23
1) Riik peab omama vabrikut mis toodab elektriautosid ja jagab neid kodanikele omahinnaga.
Elektriautode tootmine on poole odavam fossiilide omast.
2) Riik peab tootma paukgaasi aparaate ehk HHO generatoreid ja neid kodanikele jagama omahinnaga .
3) Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.


Biolisandi asemel kasutagem HHO genekat ehk paukgaasi aparaati.
1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
2)Autol olevale elektrigenekale saab lisada teise geneka nii,et oleks topelt sest elektrolüüsi ehk paukgaasi aparaat vajab 20 amprit.
Tsiklile paigaldatakse auto aku.
Seda liigset elektrivoolu on tarvis HHO geneka ehk elektrolüüsi aparaadi tarvis mis lahutab veest vesiniku.
HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
HHO geneka poolt toodetud vesiniku paukgaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.


USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust ” HHO generator”.
Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele Gaasilukk,bubler,maandus,pump jne.

Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel.

Venemaal Alexander Kuznetsov tootis neid. Arvatavasti Gazprom sulges tema vabriku.
Praegu on ta direktor Moskvas
LLC STAR Industries .

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 21:13
Riik peab omama vabrikut mis toodab ilma kütuseta lendavaid tsepeliine
ja jagama neid kodanikele omahinnaga.

Tsepeliinid Wolverine ja Nabila lendavad ilma kütuseta.
Nad veavad kaupu tonnide viisi.
Ei vaja maandumisrada. Nabila maandub maja katusele.
Wolverine vajab staadiumi suurust maandumisplatsi sest ta ise on nii suur.
Need tsepeliinid ei peagi maanduma sest kaupu saab laadida lifti abil siis kui tsepeliin on õhus.

Wolverine ja Nabila lendavad Kanadas ja Aafrikas.

Ka sakslased Saksamaal valmistavad ilma kütuseta lendavaid tsepeliine.

Neil tsepeliinidel on katusel päikesepaneelid mis toidavad elektrimootoreid. Need mootorid on tsepeliini juhtimise tarbeks.
Aitavad liikuda vasemale paremale.
Üles ja alla liikumise tarbeks on balloonid milledesse pumbatakse heeliumi siis kui soovitakse maanduda. Taeva alla tõusmiseks pumbatakse heeliumi tsepeliini korpusesse.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 21:09
Riik peab omama vabrikut mis toodab ilma kütuseta sõitvaid autosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.


Tartu Maaülikooli tudengid ehitasid kütuseta sõitva
auto.

Auto kasutab kütusena suruõhku s.o. bensiini ja diisliit pole vaja ja suruõhku saabtasuta.
EPL-i või Delfi artikkel :

KULLO KABONE

Viimastel päevadel meedias tähelepanu pälvinud "õhkmootoriga" sõiduk on tõepoolest võimeline kasutama liikumiseks 300-baarise surve alla komprimeeritud õhku.

Suruõhumootori tehnoloogia töötas välja prantsuse insener Guy Negre.

Auto tootmiseks vajalike litsentside (nt mootori juures on mootori arendusega tegelev MDI patendiga kaitsnud enam kui 20 lahendust) omanik Zero Pollution Motors väidab oma Interneti koduleheküljel, et sõiduk on ideaalne linnatranspordivahend, reklaamides minibussi meenutavat sõidukit loosungiga "Lihtne, säästlik, puhas".

Pisibussi pikkus on 3,84 m, teljevahe 2,92 m, kõrgus 1,75 meetrit ja kaal ligi 700 kilo.

Mootorist on teada, et see on ka tavalist kütust (bensiin, gaas jne) kasutav kolbmootor, kuid erinevalt tavalisest neljataktilisest, kus kõik taktid toimuvad põlemiskambris, on uuel mootoril kaks kolbi: 230 cm3 mahuga sisselaske ja survetakti ning 500 cm3 mahuga töö- ja väljalasketakti tarvis ning kolm eraldi kambrit gaaside/õhu liikumise korraldamiseks. Mootori kontseptsioon tagavat palju puhtama põlemise ka tavakütusel töötades, rääkimata suruõhu kasutamisel väljuvast puhtast õhust.

Tagaasetusega mootori võimsuseks antakse 25 hj 3000/pjm ja pöördemomendiks töömahu kohta arvestatavad 61,7 Nm pööretevahemikus 500–2500 pjm.

Kiirenduseks 0–50 km/h on antud seitse sekundit, maksimaalkiiruseks 60 miili tunnis (bensiinil töötades).

Viiekohalise sõidukiga on linnatingimustes võimalik liigelda kuni kümme tundi või 180 km, kulutades selle ajaga 300 liitrit suruõhku.

Balloone saab laadida sõiduki varustusse kuuluva 5,5 kW kompressoriga tavalisest elektrikontaktist, paraku võtab see aega umbes neli tundi. Põhi-mõtteliselt saab balloone täita ka kompressorjaamades, kus mahuti täitmiseks kuluks vaid kolm minutit.

e.Volution prototüübid on väljas Auto Africa Expol 2000 Johannesburgis ja seda reklaamitakse kui esimest tõsist alternatiivi tavakütusega sõitvatele autodele.

Auto hinnaks plaanitakse 188 000 krooni, mis vastab üldjoontes keskklassi auto hinnale.


Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 21:04

Riik peab omama vabrikut mis toodab ilma kütuseta sõitvaid autosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.


Tudengid ehitasid ilma kütuseta sõitva sõiduki.

Eesti esimene päikeseenergia jõul sõitev auto
Eesti kasutab ka transpordisektoris niivõrd vähe taastuvenergiat, et Eurostati viimaste andmete järgi oleme Euroopas selle poolest lausa eelviimasel kohal. Kehvast olukorrast ajendatuna alustasid Tartu Ülikooli tudengid projekti Solaride, mis keskendub just transpordisektori probleemide lahendamisele, ehitades Eesti esimest täielikult päikese jõul sõitvat autot.


“Eestis on olemas kompetents, et transpordisektoris uusi taastuvenergialahendusi luua, mistõttu on vaja sinna kiiresti ka ressursse suunata,” sõnas Solaride’i insener ja Tartu Ülikooli professor Alvo Aabloo.

Ta lisas, et peagi tööturule siirduvad noored loovad täna uusi lahendusi, mis saavad uutel aastakümnetel määravaks. “Päikeseautot ehitades ei rakenda me vaid senist kompetentsi, vaid loome innovatsiooni transpordi- ja energeetikasektori tarvis.

Fossiilsed kütused on peagi minevik. Täna tuleb töötada nende lahenduste nimel, mis annaksid Eestile konkurentsivõime,” rõhutas Aabloo.

Auto valmib 2021. aasta suveks
Meesaku sõnul on Eestis ka suur osa transpordis vajalikust energiast võimalik saada siseriiklikest allikatest, kui viia transport üle elektrile või vesinikule. Ent Poltimäe hinnangul on riik senini andnud taastuvenergia osas segaseid signaale ning see võib investoreid heidutada ning arengut aeglustada. Kuni riik ei suuda taastuvenergia-alaseid lahendusi eest vedada, saab päikeseautot ehitava Aabloo sõnul suurem rõhk olema omaalgatuslikel ettevõtmisel. “Kui aga soovime teha Eesti energeetikavallas tiigrihüpet, on vajalik koostöö riigi ja erasektori vahel,” lisab Aabloo.


Eesti esimene päikeseenergial sõitev auto valmib hiljemalt 2021. aasta suveks, et juba sama aasta sügisel võtta mõõtu teiste riikide tiimidega Austraalias, kus World Solar Challenge’i raames läbitakse päikeseenergia jõul 3000 kilomeetrit. “Solaride on näide sellest, kuidas teadus-arendustegevus loob praktiliselt vajalikke lahendusi: lahendame energeetika ja inseneeria väljakutseid, panustades seeläbi nii Eesti ekspordivõimekuse kasvu kui ka majanduslikku konkurentsivõimesse,” sõnas Aabloo.

Ta rõhutas, et see aeg, mil sõidukid sõidavad vaid taastuvenergiapõhistel lahendustel, ei ole kaugel – kes esimesena sellesse panustab, on pikas perspektiivis võitja ning lõpuks võidavad kõik, sealhulgas Eesti, kes on täna veel mahajääja seisus.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 20:58
Riik peab omama vabrikut mis toodab ilma kütuseta sõitvaid autosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.

Tudengid ehitasid ilma kütuseta sõitva sõiduki

Tudengid ehitasid Eesti esimese pneumosõiduki

Eesti maaülikooli tehnikainstituudi tudengid startisid täna varahommikul eile valmis saanud pneumo­sõidu­kiga ehk suruõhu jõul töötava hobikarti meenutava masinaga Ungarisse rahvusvahelisele võistlusele.


Reedel algavale ja laupäeval lõppevale iseehitatud suruõhumootorite jõul töötavate masinate võistlusele sõidab veel ligi poolsada meeskonda kuuest riigist. Maaülikoolis pneumo­mobiili ehitamist juhendanud doktorandi Marten Madissoo teada pole Eestis sellesarnast masinat varem ehitatud.

Tegelikult tudengid oma alles eile valmis saanud pneumo­masinal Ungarisse ei sõida. See viiakse kohale haagise peal. Kuid noormeeste arvutuste järgi saaks ühe standardse kümneliitrise õhuballooniga sõita nende ühekohalise 9,3-hobujõulise masinaga järjest kuus kuni kaheksa kilomeetrit. «Energiat on selles 200 baari all olevas kümnes liitris õhus sama palju, kui on 25 grammis bensiinis,» ütles üks masina ehitajatest Mart Müllerbeck.


Praktiline õppetöö

Rahvusvaheliseks võistluseks paarisajakilost alumiiniumraamiga suruõhusõiduki ehitamist alustasid tudengid sügisel hüdro- ja pneumo­ajamite kursusel.

Ungaris hinnatakse esmalt, kuivõrd vastavad pneumo­sõidukid meeskondade saadetud masinadokumentidele, ja toimuvad kvalifikatsioonisõidud – millise meeskonna sõidukil pärast ligi kolmekilomeetrist sõitu rohkem rõhku paagis on, seda parem stardikoht põhivõistlusel tuleb.

Põhivõistlusel pannakse masinad esmalt proovile kestussõidus – võidab see, kes ühe õhuballooniga kaugemale jõuab. Põnevust lisab see, et meeskonnaliikmetel tuleb piloote pidevalt vahetada ja tuleb liikuda keskmiselt kiiremini kui viisteist kilomeetrit tunnis. Seejärel tuleb mahamärgitud ring läbida kiiruse peale. Lõpuks on kohalt kiirenduse võistlus. Viimasel hästi esineda on Eesti maaülikooli tudengite peamine eesmärk.

Põhirõhk kiirendamisel

«Meil on kaks mootoriplokki. Kui me kestussõitu teeme, lülitame ühe ploki välja. Kui kiirendust teeme, lülitame mõlemad järele. Õhu kulu on küll meeletult suurem, aga jõudu on ka väga-väga palju rohkem,» rääkis Mart Müllerbeck.


Pneumomasina ehitajate sõnul peaks nende sõiduki kiirendus tulema ligikaudu 0,7-0,8 m/s2, see tähendab, et võistluse kiirendusraja 220 meetrit plaanitakse läbida 32 sekundiga. See teeb keskmiselt 24,8 kilomeetrit tunnis.

«Muidugi ei ole see midagi meeletut,» tunnistasid ehitajad tagasihoidlikku kiirust. Ent nende sõnul on masina lõppkiirust teoreetiliselt võimalik arendada ka saja kilomeetrini tunnis. «Kuid see on teoreetiline, ilmselt nii kiiresti see siiski ei liigu,» ütles Müllerbeck.

«Eile (üleeile – toim) vaatasime, et osa kohti on ikkagi liiga pehmed, ja me ei tea veel, kas julgeme siia üldse täisrõhku peale lasta. Seda peab veel veidi katsetama,» sõnas ta.

Kuid masina kiirendusvõimest on juhendaja Marten Madissoo sõnul hoopis olulisem see, et tudengid on saanud reaalse inseneritöö kogemuse alates projektide kirjutamisest, projekteerimisest ja materjalide hankimisest ning lõpetades masinaehitusega.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   03.02 kell 19:13
Eestil pole olnud riiki viimased 30 aastat. Maksuameti kaudu kokku kraabitud maksumaksjate raha varastatakse miljardeid eurosid.
Maksumaksjate raha kantakse eraarvetele vastu nõudmata teenust või toodet.

Eestil puudub Eesti Politsei juba 30 aastat.
Kui PPA teeks tööd siis kuritegevust ei eksisteeriks.
Paraku PPA juhtkonna ametnikud töö tegemise asemel imevad taskuvaraste peeniseid.

Moderaator on vaimuhaige      Moderaator on vaimuhaige   03.02 kell 18:48
Moderaator, palun seleta inteligentsele inimesele kohaselt,miks kustutasid kommentaarid mis olid peamiselt copypasted Postimehe artiklitest ?

Moderaator on vaimuhaige      Moderaator on vaimuhaige   03.02 kell 16:45
Moderaator kes kustutas kommentaarid
on vaimuhaige.

Moderaator on vaimuhaige      Moderaator on vaimuhaige   03.02 kell 16:40
Moderaator on vaimuhaige

     Prohvet  03.02 kell 15:46
Riik ja KOV peaksid omama õigust ja õiglust oma kodanike vastu.
Seniajani pole aastaid seda olnud, riigiametnikearmee on tegutsenud süsteemselt vaid omakasuhuvides, korruptsioon vohab täiega.

     Ats  03.02 kell 15:43
Mõistust ja koostöövõimet.

     Kodanlane  03.02 kell 15:14
Riik peaks omama oma raha mille väljalasketoodangut saaks ta kontrollida. Sellega kaasnevalt peaks riigile kuuluma keskpank

mnjah     suur omaniku init.  03.02 kell 14:49
Mida olulist peaks siia kirjutaja kindlasti omama?

Esmalt ...mõtlemise ja arusaamise võimet, siis julgust oma arvamust väljendada, ideid pakkuma- ise saatesse panustades ..

Viimased kirjutised ( eelmistel päevadel ps.) näitavad pigem trollide kokkutuleku kohta...

Tallinn kottis pidevalt tänaseid vee ettevõtte omanikke (viidates liiga suurele kasumile!)

omavalitsus peab omama kohalikust kogukonnast koosnevatest inimestest volikogusid ja nende poolt valitud valitsejaid.
Ei omavalitsus ega riik ei peaks tegelema ettevõtlusega..( riik pole parim ettevõtluses !)vaid ettevõtluse õiglse maksustamisega ja kohalikele teenuste tagamise/osutamisega!

Tehingu tulemusena saab Tallinna linn 52,35 % AS-i Tallinna Vesi enamusosanikuks ja OÜ Utilitas 17,65 %(Ettevõtte aktsiad on noteeritud Londoni börsil)

Tallinna on (ainuvalitsenud) juhtinud KE
KE on kuridegelik organisatsioon ...Seda on ka kohtus kinnitatud e. süüdi mõistetud.
Miks peaks Linn omama (monopoolset)
strateegilist ettevõtet....
Kas tagamaks odavamat hinda?
Kas tegemaks kvaliteetsemat vett?
Kas loomaks endale poliitilist tuluallikat?
Milleks?
Juba 2- aasta pärast on meil kõigil väga suur imestus kuidas jälle EKRE on nõnda populaarne..
mõelge...

1-20 | 21-21