Kuidas käituda Venemaaga?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Kuidas saab elektrit tasuta?     Kuidas saab elektrit tasuta ?  09.02 kell 13:43
Lisaks rahatrükkimisele inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil.
Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.
Inflatsiooniga hoitakse Eestit vaesuses ja elatustaset madalana.

Kuidas saab elektrit tasuta ?
Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

Tasuvusaja mõiste:
Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

Kuna tuul puhub tasuta ja päikene paistab tasuta,ning tuulikutel ja päikesepaneelidel pole hoolduskulusid(tuulikute vanematel mudelitel on hoolduskulud minimaalsed,uutel pole) siis:
Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

Mida enam tõstetakse fossiilsete kütuste ja müüdava elektri hinda seda rutem tasuvad ära päikesepaneelid ja väiketuulikud,ning elektriautod jpt. taastuvenergia allikate ekspluateerimise seadmed.

h ttp://w ww.eas.ee/vfs/4748/inseneeria_3_2008.pdf
Strandberg ütles:
Kui 130 m2 suuruse hoone energiakulu
on 300 kWh/m2 aastas, vajab see võimsust
10 kW (kilovatti); sama suure energiat
säästva hoone puhul on sama näitaja aga
vaid 1 kW!

Kui ühe
hoone või korteri maksimaalne energiatarbevoog
oleks 1–2 kW, kerkib paratamatult
küsimus, kas selle katmiseks on vaja kindlasti
liituda suure energiavõrguga või tsentraliseeritud
energiatootmissüsteemiga. Minu
seisukoht on, et tuleviku talumaja võiks olla
oma energiavarustuses maksimaalselt autonoomne.
Selleks on piisavalt energiavooge,
kasvõi päikest-tuult.

h ttp://w ww.eas.ee/vfs/4748/inseneeria_3_2008.pdf

Plussenergia maja
Plussenergia maja tähendab, et maja toodab rohkem energiat, kui hoone kasutamise käigus kulub, ning energia ülejäägi võib hoone omanik energiavõrku tagasi müüa.
Eesti oludes eeldaks sellise uudse mõtteviisi realiseerimine seadusandluse muudatust, mis võimaldaks kodu ja väiketarbijatel toodetud elektri ülejääki energiavõrku tagasi müüa.

Mina ütlen:
Selleks,et mitte maksta kodukulusid tuleb hoone energiatarbevoog viia 1-2 kilovatile,selleks on mitmeid variante,proovigem erinevaid sest kes teab milliseid ehitusmaterjale te leiate prahikastist,eluaseme energiatarbevoo viimiseks 1-2 kilovatile pole tarvis neid k6iki variante :
1) Esmalt oleks tore kui saaksite soojustada hoone seinad p6huga.
2)ise ehitada tuulikute ja erinevate päikesepaneelide hübriidid s.o. ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku,
3) ehitad päikesepaneeli mis kütab vett,
4)ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita,
5)ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita,
6)ehitad katusele asetatava väiketuuliku(etem on kui ehitada mitu tuulikut mida omavahel yhendada paralleelselt) mis toodab elektrit ja
7)päikesepaneeli mis toodab elektrit.
8)Lisaks sellele tuleks ise ehitada biogaasi ja biosoojuse,maasoojuspumbad jpms värgid-tuleb viia elektri tarbimine nulli lähedaseks:


Palun teil arvutada tasuvusaeg :
1) Päikesepaneelidel. Elektri tootmise ja vee kütmise omadel.
2) Tuulikutel,nii tuuleparkidel kui ka maja katusele paigaldatavatel ja hoovi peale asetatavatel https://scoraigwind.co.uk
3) Maasoojus pumpadel.
4) Plussenergia majadel.
5) Elektrolüüsi aparaatidel. Sisepõlemis mootoritele paukgaasi
kütuse tarbeks ja hoonete kütmiseks.
6) Merelainete energia elektriks muutjatel.
7) Hoovuste energia elektriks muutjatel.
8) Vesioina energia.
9) Hüdroenergia.
10) Energiaühistul.
11) Vanaaegsetel mehaanilistel tuulikutel millega jahvatati vilja jahuks. Arvatavasti analoogseid modernseid kasutatakse ka kaasajal.
12) Mehaanilistel tuulikutel veepumpamise otstarbel .
Need on tuntud Hollywoodi Westerni filmidest.
Noh samalaadsed neile mis jahvatavad vilja jahuks.
13) Mustaks värvitud veetünnil mis kütab vett.
14) Ise meisterdatud päikesepaneelidel htt p://w ww.instructables.c om
“Do it yourselfers ” com org
15) õllepurkidest päikesepaneelide ise meisterdamisel.
16) Elektriautode jaehinnal.
17) Elektriautode tootmisel.
18) Kasutatud elektriautodel.
19) Sisepõlemis mootoritega autode elektrilisteks muutmisel.
20) Vesiniku kütusega autode jaehinnal.
21) Lembit Merila elektritraktoril. See on nagu tolmuimeja mis toitub kaabli kaudu. Akud puuduvad.
22) Maaharimis robotitel htt p://ww w.farmbot.i o mis maksavad vaid 1500 eurot.
23) Robotite kasutamise ühistutel. Ühistu abil saab osta kalleid roboteid milliseid ainus perekond ei suuda osta.
Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   09.02 kell 12:51
Venemaa vastu kaitsmiseks tuleb rajada Eesti riik.

Andro Roosi Teeme ära

Rahvas peab rajama omale riigi. Riik peab rajama vundamendi ühiskonna Maslow püramiidile. Seejärel peab riik ehitama sellele vundamendile Maslow püramiidi I korruse, tagades kõigile ühiskonnaliikmetele nende materiaalsete ja füsioloogiliste põhivajaduste rahuldamise. Selleks peab riigil olema ja rahvaettevõtte printsiibil toimima oma energiatootmise, oma elamute rajamise (ja mitte mingisuguste riigiüürimajade ehitamiseks, vaid inimestele päriskodudeks), oma metsavarumise ja töötlemise, oma maavarade varumise ja töötlemise, oma toidu kasvatamise ja töötlemise trustid jne. Need trustid - rahvaettevõtted peavad tagama, et elanike põhivajadused on rahuldatud, et tekiks juurde ühiskondlikku kapitali, mille arvelt vähendada maksusid ja maksukoormust, mis oleksid etalonina eeskujuks kõigile teistele riigis tegutsevatele ettevõtetele ja mis aitaksid luua Eesti inimestele sellega eeltingimused ühiselt saavutada Maslow püramiidi II, III, IV jne astmete vajadusi ja eesmärke, millega Eesti võiks riigi ja rahvana olla eeskujuks tervele maailmale!

Teeme ära, Eesti rahvas!Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   09.02 kell 12:18
Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune.

1)Riik peaks tootma elektriautosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.
Elektriautode tootmine on poole odavam fossiilide omast.
2) Riik peaks tootma HHO generatoreid ja neid kodanikele jagama omahinnaga .
3) Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.

Biolisandi asemel kasutagem HHO genekat
1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
2)Autol olev elektrigenekale siis saab lisada teise geneka nii,et oleks topelt. Elektrolüüsi aparaat vajab 20 amprit.
Tsiklile paigaldatakse auto aku.
Seda liigset elektrivoolu on tarvis HHO geneka tarvis mis lahutab veest vesiniku.
HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
Paukgaasi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne .
Juhendid on http://www.instructables.com

HHO geneka poolt toodetud vesiniku paukgaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.

USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust ” HHO generator”.
Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele Gaasilukk,bubler,maandus,pump jne.

Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel.

Venemaal Alexander Kuznetsov tootis neid. Arvatavasti Gazprom sulges tema vabriku.
Praegu on ta direktor Moskvas
LLC STAR Industries

Päikene on igiliikur      Päikene on igiliikur   09.02 kell 8:20
1.Päikese ja tuulega võrreldes vaimulikud,poliitikud,pankurid ja kantpead on tolm.
Nad juba mõne aasta pärast kõdunevad mullas aga päikene ja tuul kingivad meile iga päev nii palju rikkust ja õnne kui me suudame seda vastu võtta.
Võim ja raha on kaduvad nähtused aga päikene jääb meid alati toitma. Päike alati täidab meid energiaga,ta on meid loonud ja toidab iga päev.

2.Kui mitu eurot päikene kulutab ühe rohulible kasvatamiseks?
Iseenesest mõistvalt me teame,et päikene paneb kasvama iga rohuliblekese jne. aga pöörakem tähelepanu sellele kui palju energiat ta selleks kulutab. Kui mitu eurot päikene kulutab põõsaste,puude kasvatamiseks?
Raha vedeleb maas...Seal kus on veidikenegi rohelust, seal kus taimed saavad oma eluks vajaliku energia päikeselt seal ka päikesepaneelid koguvad selle energia kokku ja täidavad teid energiaga-maailmas pole paika kus päikesepaneelid ei tööta! Igal aastaajal...


3.Kui mitu minutit oma elust sa kulutad enesele? Kui mitu minutit oma elust sa elad enesele? Oma elu jooksul kui mitu eurot sa kulutad enesele? Kas sa pühendad oma elu õhumüüjatele?
Peasuuna meedias on korduvalt levitatud sõnumit:Kui sa iga päev jääd tööle hiljaks kümme minutit siis aasta jooksul su ülemus kaotab terve nädala.
Seda ei mainita,et sa võidad oma elust terve nädala.
No,kalkuleerigem siis mitu minutit oma elust me kulutame kütte- ja elektriarvetele.
Võrumaa Teatajas kirjutatakse: Küttearveteks kulub kogu sissetulek!
http://www.vorumaateataja.ee/index.php/44-arvamus/3161-soojatootmises-nokk-kinni-saba-lahti
Mida see siis tähendab?!!! Kui küttearveteks kulub kogu sissetulek siis terve oma elu sa kulutad küttearveteks...oma elu sa pühendad kütuse ärimeeste teenimseks...
Lisaks muud kulutused mis on legaalsed väljapressimised.millele ma ealeski ei kulutaks raha ega oma elu. Mina olen nõus raha välja käima näiteks auto liisingu eest sest autot on valmistanud insenerid ja disainerid jpt., nad on näinud vaeva ja selle eest ma olen nõus maksma aga asjade eest mida loodus on kinkinud meile tasuta,ma ei näe mõtet kulutada oma elu õhu müüjatele...

Õnneks päikese ja tuule energia,ning toidujäätmete ja inimväljaheidete abil me saame vältida küttekulusid,saame vältida teenimast õhu müüjaid.


Kuna väiketuulikute hind on tootja või edasimüüja käest ostes jätkuvalt üpris kõrge, siis proovime säästlikule majapidamisele või suvilale piisavalt eletrit tootva tuuliku ise valmis nokitseda:


Kuna väiketuulikute ja päikesepaneelide hind on tootja või edasimüüja käest ostes jätkuvalt üpris kõrge, siis tuleb nad ise valmis nokitseda sest siis saab sada korda odavamalt...


Toidujäätmete ja inimväljaheidete taaskasutamine kodudes väldib kütte-,jäätmeveo- ja elektriarveid.
Mistahes maja keldrisse sobib biogaasi koguja väga hästi.


Päikene on igiliikur mis annab kütust ja elektrit
tasuta piiramatus koguses .

Päikene paneb liikuma tuule.
Tuulikud annavad elektrit tasuta.
Taastuvenergia tasu on vargus.

Tuulikutel ja päikesepaneelidel puuduvad hoolduskulud.

Päikene paneb liikuma merelained.

Päikene kütab maapinda tasuta. Maasoojuspumbad annavad kütet tasuta.

Eesti nuumab Venemaad      Eesti nuumab Venemaad   08.02 kell 21:19
Tuleb peatada Venemaa nuumamine.

Eesti kingib Venemaale 10 miljardit eurot igal aastal.
Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale kümme miljardit eurot igal aastal.

Selleks,et mitte nuumata Venemaad,bensiini ja diisli ning maagaasi asemel kasutatakse sisepõlemis mootoreis
paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses elektrolüüsi aparaadi abil.

Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Juhised on saadaval www.instructables.com
Vaata selle veebi otsingust "Dry Cell Electrolyzer ".
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile auto akut jms.
Paukgaasi saadakse veest vesiniku lahutamise abil elektrolüüsi aparaadiga.


Kõvad tegelased     eero  08.02 kell 17:47
Kui ei taha agressori ees lömitada, siis võiks ju diplomaatilised suhted katkestada, juhul kui suur sõber vastu ei ole. See annaks rahalist kokkuhoidu. Venemaa okupatsiooni Krimmis on ÜRO tasemel terve maailm hukka mõistnud, keegi pole lömitanud ja kuidas see käitumine on aidanud Ukrainal kaotatud alasid tagasi saada? Võimalik et eestlastele muidugi piisab ka tühjast sönamölinast, sellised kõva sõnaga kangelased. Viiruse võidavad vist ka meedia abiga.

Eesti nuumab Venemaad      Eesti nuumab Venemaad   08.02 kell 17:42

Tuleb peatada Venemaa nuumamine.

Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale kümme miljardit eurot igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel kasutatakse sisepõlemis mootoreis
paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses elektrolüüsi aparaadi abil.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Juhised on saadaval www.instructables.com
Vaata selle veebi otsingust "Dry Cell Electrolyzer ".
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile auto akut jms.
Paukgaasi saadakse veest vesiniku lahutamise abil elektrolüüsi aparaadiga.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 17:33
Pangakontode kaudu vene maffia teab iga saladust pangaklientide elust.

Keskpankade kaudu aetakse sama poliitikat terves maailmas.

Rothschildi perekonnale kuuluvad kõik keskpangad terves maailmas ja nende kaudu juhivad inimkonda.

Venemaa ei erine millegi poolest USA-st,Eestist ja mistahes muust riigist euroopas,aafrikas.

Tuleb likvideerida pangakontod ja hakata rahaühistute liikmeteks.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 17:29
Keskpankade kaudu aetakse sama poliitikat terves maailmas.

Rothschildi perekonnale kuuluvad kõik keskpangad terves maailmas ja nende kaudu juhivad inimkonda.

Venemaa ei erine millegi poolest USA-st,Eestist ja mistahes muust riigist euroopas,aafrikas.

Tuleb likvideerida pangakontod ja hakakem rahaühistute liikmeteks.

DIplomaatia     Lauri  08.02 kell 17:04
Diplomaatia toimib vaid piirini mida teine pool aktsepteerib. Kui teine pool hakkab dikteerima oma nõudmisi ja seda teise poole vaateid ignoreerides, lõpeb kogu diplomaatia.
Venemaa pole kunagi teist poolt arvestanud.

     Uku  08.02 kell 16:44
Venemaaga peaks käituma nii, nagu üleoleva ja riiaka naabriga ikka käitutakse. Ikka enesekindlalt ja väärikalt, andmata sealjuures vähimatki põhjust ennast kuidagi alavääristada. Moraalne ja vaimne tugevus on igasuguse diplomaatia alus, millele peaks lisanduma üsnagi arvestatav heidutusjõud. Need kaks komponenti moodustavad ühtse löögirusika mis tahes riiaka naabri vastu. Samas ei maksa alahinnata ka meie sõprade ja liitlaste panust rahu ja stabiilsuse tagamisse. Meeles tasuks pidada vanarahva tarkust: HEA SÕNA VÕIDAB VÕÕRA VÄE. Seni aga, elame veel...

     Heidi  08.02 kell 16:44
Saate esimeses pooles kõlanud soovitused võtta julgeolekupoliitikas eeskujuks Soome, ei ole asjakohased.
Soome elanikkond on üle nelja korra suurem kui Eestil, Soome sisemajanduse kogutoodang on umbes üheksa korda suurem kui Eestil. See tähendab, et Soome saab panustada kaitsele peaaegu kümme korda rohkem vahendeid kui Eesti. Eesti aga oma väiksuse tõttu peab palju rohkem orienteeruma liitlaste abile. Soome oma tugevuse tõttu saab hakkama ka ilma NATO-ta. Eesti aga ei saa. Seetõttu peame tugevasti panustama NATO-sse ja liitlassuhetesse USA-ga. Soomet eeskujuks tuua ei ole asjakohane.


mnjah Vene karu     või Panda ,ka karu  08.02 kell 16:33
Just Käitumine on see mida võiks õppida.

Kui eesmärk oli küsida millist poliitikat eelistada venemaa suhtes..
Siis.
-Tasakaalustatut...
Meil endal ca 30% sellest rahvusest..või seda keelt kodus rääkivaid...
-Mõõdukat...
See on meie naaber..meist 170 x suurem !
-Demokraatlik seda rõhutavat....
Täna on samad soovid kõigil venemaalastel ja eestis elavatel venekeelsetel..kellega meiegi soovime sarnaneda..või kellega nemad sarnaneksid (kui vaid oleks võimalust) ..

endine modell küsis oma reisisaates... (Joanna Lumley sõidab läbi Siberi Moskva) Kuidas küll nii paljud venelased on nii ilusad ?
Vastus kõlas umbes nii :
Väga palju segatud rahvuseid...
NSVL-i ajal asusid paljud Eestist,Lätist,Leedust elama kaugele siberis ja kaukaasias..Ning paljud venelased rändasid Baltikumi ( tegelikult teame milles seisnes ränne mis algas 14. juunil 1941) aga nii see vastus kõlas..ja nii venelased mõtlevad.
175 milj elanikuga riiki juhtiv President (vahet pole mis nimi) laiendab oma võimu kohe ..kui tekib võimalus. Seega meie poliitika ja käitumine peaks olema seda võimalikult kaua ära hoidev.
Eesti on siis tugev,kui on tugevad meie liitlased,kui on Eesti ise ühtne ,kui meie nn. vähemused on siinse eluga rahul..nii nagu meiegi.
Päriselt ka:
Mis vahet on meil ,kes on/mis on Venemaa tsaari nimi !
Aga väga tähtis on(meie jaoks) kas Venemaa tsaar tahab olla ise iseseisev deržaava..või ...Liitlane näiteks Hiinaga.
mõelge!

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 16:21
Tuleb peatada maade müük välismaalastele.
Shveitsis,Iirimaal jpt. riikides ei müüda maad välismaalastele.
Venemaa kodanikud on ostnud palju kinnisvara Eestis.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 16:17
Tuleb peatada Venemaa nuumamine.

Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale kümme miljardit eurot igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel kasutatakse sisepõlemis mootoreis
paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses elektrolüüsi aparaadi abil.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Juhised on saadaval www.instructables.com
Vaata veebi otsingust "Dry Cell Electrolyzer ".
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile auto akut jms.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 16:10
Eesti julgeoleku omanikuks on Peterburi maffia.
Peterburi maffia on PPA ja turvafirmade omanik.

     pensionär  08.02 kell 16:08
Igatahes mitte Venemaa kätt lakkuma nagu soovitasid mõned helistajad, kes Eestit klähvijaks (stampväljend venekeelses meediaruumis juba enne 1940. aastat!) nimetasid. Eesti peab olema väljas tõe ja õigluse eest. See olgu aga üldine põhimõte. See ei tähenda, et peaksime igal juhul Vene vastu olema ka igasuguste kahtlaste tegelaste puhul (nt Navalnõi). Teemaks jäägu ikka nt Gruusia, Ukraina, Krimm, Moldova ja NS-2.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 16:06
Eesti-Vene piiril pole olnud piirivalvet juba 30 aastat.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   08.02 kell 16:02
Eesti kinkis Venemaale Tallinna sadama terminali mille omanikuks sai Hodorkovski.

     Tiiu  08.02 kell 15:58
Kuidagi võõrastav on kuulda mõne enesekindla mehe suust, et me peame ära unustama 1939 ja 1940 aasta. Irooniline, et mees tahabki meie paljude isad-emad ära unustada. Paljude lapsepõlv ja ka täiskasvanu iga tuleks "ära unustada". Venelasele on ükskõik, kas keegi poeb nagu teeb seda Soome, lähtub oma majandusest nagu Saksamaa või püüab sipelgana karule vastu nina anda nagu Eesti. Igal juhul peame alati demokraatia eest seisma ja praegu on seda Venemaa vastastes avaldustes ka teha.

1-20 | 21-26