Mis on Eestis tähelepanuta jäänud?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Paukgaasi aparaat annab kütust tasuta      Paukgaasi aparaat annab kütust tasuta   21.02 kell 13:23
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis http://www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

Tema seletab kuidas saab sisepõlemis mootort panna tööle pruungaasiga :
ht tp s:
Vesi koosneb kahest osast vesinikust ja ühest osast hapnikust.
Pruungaas koosneb ühest osast hapnikust ja kahest osast vesinikust gaasilises olekus.

Paukgaasi aparaat annab kütust tasuta      Paukgaasi aparaat annab kütust tasuta   19.02 kell 11:15
Naiste võrd õiguslased on silmakirjalikud.
Naistele ei maksta palka ja dividende, intresse laste tootmise eest. Naised ei teeni kasumit laste kasvatamise pealt. Ometigi nad investeerivad lastesse palju õnne ,raha,aega ,tervise.
Laste tootmise pealt teenivad kasumit pangandus ja Eesti KV,firmad jms.

Kes on eestlane ?     Kes on eestlane ?  17.02 kell 12:13
Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,
mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –
võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.
[RT I 2007, 33, 210 - jõust. 21.07.2007]

"mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –"


"mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –"

"mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade –"

Kes on eestlane ?

Eestlane on maskuliinse kehaehitusega metslane kes veedab oma elu puude otsas. Ronib puude otsas osavalt nagu gorilla. Tema keha on kaetud tiheda karvkattega mis kaitseb teda külma ilma eest. Eestlane toitub korilusest ja küttimisest,ning robotid toodavad talle toitu metsa sees. Lagedaid haritavaid maid pole.
Eestlane armastab naist ja vahel kallistab ka tammepuud mis on talle püha. Eestlase auto kütuseks on vesi. Eestlase rahaühikuks on Eesti Veksel millel on kullastandard. Eestlase maja asub metsa sees ja see on plussenergia maja.
Eestlasel on vabrikud milledes toodetakse pneumo ajamiga autosid.
Eestlane toodab pumpasid mis on müügil olevaist kümme korda tootlikum ja samu kordi kergem.
Eestlane toodab sukki mis peavad vastu terve aasta.
Eestlane toodab teravilja valkudest biolagunevat kile ja sellest pakendeid ja kehakatteid.
Eestlane valdab silmamoondamist mille abil kaitseb oma perekonda.
Vanad eestlased kasutasid silmamoondamis kunsti ja muutsid endid huntideks. Sedasi hiilisid vaenlase tagalasse ja sealt ründasid.

Milliseid eestlasi tahad toota sina?

Kas mõtlemine on võimalik?     siim  16.02 kell 18:16
Eestis on tähelepanuta jäänud globaalsed protsessid. Me arvame, nagu võiksime rahvusriigina eksisteerida ilma neid arvestamata ja meile piisab, kui välisminister teeb avaldusi sellistest pahadest riikidest nagu Venemaa ja Hiina:meile pole justnagu vaja infot vaid meile piisab propagandast. Samas pole globaalprobleemid kuhugi kadunud ja pandeemia ning kliima soojenemine pole neist kaugeltki ainsad ega põhilised.

Kes on eestlane ?     Kes on eestlane ?  16.02 kell 16:31
Tähelepanuta on jäänud eestlane.

Kas eesti keeles vestlev hiinlane on eestlane ?
Kas umbkeelne tibla kellel on Eesti kodakondsus on eestlane ?

Kes on eestlane ?
Kes on sinu arvates eestlane ?
Minu arvates
Eestlane on maskuliinse kehaehitusega metslane kes veedab oma elu puude otsas. Ronib puude otsas osavalt nagu gorilla. Tema keha on kaetud tiheda karvkattega mis kaitseb teda külma ilma eest. Eestlane toitub korilusest ja küttimisest,ning robotid toodavad talle toitu metsa sees. Lagedaid haritavaid maid pole.
Eestlane armastab naist ja vahel kallistab ka tammepuud mis on talle püha. Eestlase auto kütuseks on vesi. Eestlase rahaühikuks on Eesti Veksel millel on kullastandard. Eestlase maja asub metsa sees ja see on plussenergia maja.
Eestlasel on vabrikud milledes toodetakse pneumo ajamiga autosid.
Eestlane toodab pumpasid mis on müügil olevaist kümme korda tootlikum ja samu kordi kergem.
Eestlane toodab sukki mis peavad vastu terve aasta.
Eestlane toodab teravilja valkudest biolagunevat kile ja sellest pakendeid ja kehakatteid.
Eestlane valdab silmamoondamist mille abil kaitseb oma perekonda.
Vanad eestlased kasutasid silmamoondamis kunsti ja muutsid endid huntideks. Sedasi hiilisid vaenlase tagalasse ja sealt ründasid.

Milliseid eestlasi tahad toota sina ?


Maoloputus annab immuunseks      Maoloputus annab immuunseks   16.02 kell 16:18
Tiibeti mungad sügiseti teevad endale maoloputust.
Sügisel ilmade jahenedes makku hakkab kogunema lima. Kui toda koguneb liiga palju siis inimene haigestub. Ta nina muutub tatiseks ja hakkab köhima. Selle vältimiseks tuleb enne haigestumist teha maoloputust.

Mina saavutasin immuunsuse viiruste vastu igahommikuste maoloputuste abil.
Ma lapsepõlvest saati olin sügiseti haige. Viirused ei lasknud magada, nina oli tatine ja köhisin.
Sellest ajast saati mil tegin maoloputusi ma pole enam haigestunud. Seda on juba kümme aastat.
Kuna hommikul on magu tühi siis maoloputus ei too suhu okset ega ka selle maitset,kui siis pisut vaid.
Joo sooja puhast keedetud vett paar liitrit ja hoia endas minuti kaks kuni kümme ja siis pane kaks sõrme kurku ja oksenda vesi välja. See tekitab imeliselt hea enesetunde.
Maoloputust saab teha lühiajaliselt,paar kuud ja mitte enam. Ma tegin pool aastat ja kõrvalnähtusid ei tekkinud.
Pidev maoloputus pidavat olema halb neelamisteedele.

Ajaleht “Meie maa” artikkel :

Tipparst seljatas koroonaviiruse sauna ja malaariaravimiga
Autor: Ivika Laanet-Nuut
Kolmapäev, 27. jaanuar 2021.

Aasta lõpus nakatus koroonaviirusesse Kuressaare haiglas patsiente vastu võttev tippkardioloog Hasso Uuetoa, kes põdes haiguse läbi kergekujuliselt.


     Kindel  16.02 kell 15:59
90.-tel oli suremus suurem kui nüüd, see on tähelepanuta jäänud. Nüüd aga räägitakse Covidisse suremisest. Gripi pärast pole kunagi majandust ja töökohti ohtu seatud.
Kindlasti ei tohi suurendada piiranguid! See hävitab inimeste elu. Tuleks juhtida tähelepanu hoopis tervislikule eluviisile ja maski ÕIGESTI kandmisele. Vale maskikandmisviis, korduvkadutamine jne SUURENDAVAD haigestumist. Mõne mask on lausa väliselt juba räpane!

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   16.02 kell 15:36
Reeturid kinkisid Venemaale Tallinna sadama terminali mille omanikuks sai Hodorkovski.

     mnjah  16.02 kell 15:35
Minule isiklikult teeb muret,et demokraatia sildi taha peidetakse praktiliselt kõike(vihaõhutamist, ohjeldamatut propagandat, populismi, jne) Kohati on tunne et väga paljudel EV kodanikel on kodune kasvatus ja elementaarne viisakus täiesti olematu. Ma tean mis või kes seda põhjustab ja arvan et sellele tuleks jõulisemalt reageerida ja hakata piirama. Jah, ma räägin EKRE retoorikast, see kuidas oma valijaskonda üles köetakse ja valimatult kõiki ja kõike mustatakse on ületanud igasugused piirid. See ei ole enam demokraatia ja sõnavabadus, see on puhas julgeolekuoht riigile ja vastavad instantsid peaksid sellega tõsisemalt tegelema.

on haiged ja puudega inimesed      penskar Eedu  16.02 kell 15:01
See riigikord teeb väga haiget oma rahvale ; eriti need vanad ,,haiged ja just puudega inimesed ,

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   16.02 kell 15:01
EKRE juhid on libaeestlased,nad on juudid kes vilistavad Eesti rahvuse peale.
Kallased jt. erakondade liidrid on samuti juudid.

Miks pole vaktsiini     juba haige  16.02 kell 14:58
RIIGIJUHTIMINE JA INIMESTE KAITSMINE :::: OLEN VALMIS
Sellise VALITSUSE KOHE MAHA HÄÄLETAMA,
MIDA NEED MURJAMID OOTAVAD
JA KIRJUTAVAD AGA SURNUTE
ARVU SIIN Delfis.?

     Kodanlane  16.02 kell 14:01
Riigipööre on sisuliselt tähelepanuta jäänud. Häbi peaks olema nimetada Eestit demokraatlikuks riigiks!

Kes on eestlane ?     Kes on eestlane ?  16.02 kell 8:57
Tähelepanuta on jäänud eestlane.

Kas eesti keeles vestlev hiinlane on eestlane ?
Kas umbkeelne tibla kellel on Eesti kodakondsus on eestlane ?

Kes on eestlane ?
Eestlane on maskuliinse kehaehitusega metslane kes veedab oma elu puude otsas. Ronib puude otsas osavalt nagu gorilla. Tema keha on kaetud tiheda karvkattega mis kaitseb teda külma ilma eest. Eestlane toitub korilusest ja küttimisest,ning robotid toodavad talle toitu metsa sees. Lagedaid haritavaid maid pole.
Eestlane armastab naist ja vahel kallistab ka tammepuud mis on talle püha. Eestlase auto kütuseks on vesi. Eestlase rahaühikuks on Eesti Veksel millel on kullastandard. Eestlase maja asub metsa sees ja see on plussenergia maja.
Eestlasel on vabrikud milledes toodetakse pneumo ajamiga autosid.
Eestlane toodab pumpasid mis on müügil olevaist kümme korda tootlikum ja samu kordi kergem.
Eestlane toodab sukki mis peavad vastu terve aasta.
Eestlane toodab teravilja valkudest biolagunevat kile ja sellest pakendeid ja kehakatteid.
Eestlane valdab silmamoondamist mille abil kaitseb oma perekonda.
Vanad eestlased kasutasid silmamoondamis kunsti ja muutsid endid huntideks. Sedasi hiilisid vaenlase tagalasse ja sealt ründasid.

Milliseid eestlasi tahad toota sina ?

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   16.02 kell 8:40

Tähelepanuta on jäänud
eestlane juba viimased 30 aastat.

Kes on eestlane ?
Eestlane on maskuliinse kehaehitusega metslane kes veedab oma elu puude otsas. Ronib puude otsas osavalt nagu gorilla. Tema keha on kaetud tiheda karvkattega mis kaitseb teda külma ilma eest. Eestlane toitub korilusest ja küttimisest,ning robotid toodavad talle toitu metsa sees. Lagedaid haritavaid maid pole.
Eestlane armastab naist ja vahel kallistab ka tammepuud mis on talle püha. Eestlase auto kütuseks on vesi. Eestlase rahaühikuks on Eesti Veksel millel on kullastandard. Eestlase maja asub metsa sees ja see on plussenergia maja.
Eestlasel on vabrikud milledes toodetakse pneumo ajamiga autosid.
Eestlane toodab pumpasid mis on müügil olevaist kümme korda tootlikum ja samu kordi kergem.
Eestlane toodab sukki mis peavad vastu terve aasta.
Eestlane toodab teravilja valkudest biolagunevat kile ja sellest pakendeid ja kehakatteid.
Eestlane valdab silmamoondamist mille abil kaitseb oma perekonda.
Vanad eestlased kasutasid silmamoondamis kunsti ja muutsid endid huntideks. Sedasi hiilisid vaenlase tagalasse ja sealt ründasid.

Milliseid eestlasi tahab toota Vox populi ?


     Aivar  15.02 kell 17:49
Minu arvates on uus valitsus meil väga hea. Tõrvatilgana meepotis on see va Rosimannus seal. Kuid mis on minu arust tähelepanuta, riigi investeeringud ja võimekus ise raha teenida. Muidu on kogu aeg maksud ja kulutused jne. Kuid minu arvates võiks riik rohkem panna õlga alla panna tööstuse ja tehnoloogia arendustele, kuid selle asemel, et piirduda ise vaid toetaja rolliga võiks riik saada raha eest ka osalusi. Tõsi, kindlasti mitte enamusosalusi, sest siis läheks asi vähe valele poole lappama.

     Mahvalda  15.02 kell 16:53
Mina olen tähelepanuta jäänud ja seda peale pinsile jäämist. keegi ei pane enam tähele.

Paukgaasi aparaat annab kütust tasuta      Paukgaasi aparaat annab kütust tasuta   15.02 kell 16:53
Rapsiõli on taimne masinaõli ja see on seedimatu.

     Uku  15.02 kell 16:33
Eestis on täiesti põhjendamatult tähelepanuta jäänud rahvusliku ühtsustunde üsnagi madal seis. Endise opositsiooni ja peavoolumeedia koostöös toimus ulatuslik ühiskonna lõhestumine, mis vajab kiiret ja kohest likvideerimist. Selleks, et tulevastele ohtudele ja konfliktidele paremini vastu seista, vajab Eesti hädasti rahvuslikult meelestatud valitsust, kes tõstaks meie rahvuslikku ühtsustunnet vajalikule tasemele. Vastasel korral süveneb ühiskonnas tekkinud lõhe veelgi ja see tähendab Eesti, kui rahvusriigi lõppu. Selle vältimiseks oleks mõistlik kokku hoida ja liituda EKRE-ga, siis oleme tugevad ja alistamatud. Elagu EKRE ja Eesti rahvusriik!

     inemine  15.02 kell 16:23
Oravate hirmutööd on tähelepanuta ja tänutäheks pannakse neid ja nende lapsi veel ka riiki juhtima .

1-20 | 21-26