LUUBI ALL

Valitsuste 7660 päeva
05.05.2021  

Täna tegeleb suur osa ajakirjandusest Kaja Kallase valitsuse saja esimese päevaga ja on andnud selle tegevusele üldise hinde „rahuldav“. Veebruaris sätestas valitsus oma saja päeva programmis muuhulgas väga üldise lubaduse, et haridusministeerium käivitab eestikeelse hariduse tegevuskava. Selleks loodi ministeeriumis töörühm, mis tugineb riiklikule arengukavale minna hariduses eesti õppekeelele üle aastaks 2035. 

Nutma ajab. Päriselt. Juba 28 aastat tagasi otsustas parlament, et aastaks 2000 on vene õppekeelega gümnaasiumid eestikeelse õppega. Sellest tähtajast on möödunud 21 aastat. 7660 päeva. Selle 7660 päeva jooksul on valitsuses olnud kõik tänased parlamendiparteid. Mida ei ole juhtunud, on eestikeelsele haridusele üleminek. Seda on üha edasi lükatud ja eesti keelse hariduse mõistega poliitilist puru silma aetud. Näiteks mida tähendab määratlus, et kool on eestikeelne juhul, kui 60 protsenti õppetööst toimub eesti keeles. See tähendab pea liiva alla peitmist. 

Nüüd on seatud uus eesmärk, et Eestis on eestikeelne haridussüsteem 14 aasta pärast. Tänane ja kõik tulevased valitsused on võtnud endale veel 5100 päeva aega asjaga tegelemiseks. 5100 päeva. Tänased viieaastased venekeelsetest perekondadest pärit lapsed võivad õnnelikult ohata. Nad jõuavad gümnaasiumi enne ära lõpetada, kui eestikeelne haridussüsteem neid puudutab. Võib-olla puudutab see nende lapsi. Aga kui vaadata tagasi möödunud 21 aastale, siis ei pruugi. 

Enne 2019 aasta parlamendivalimisi oli Reformierakonna, Isamaa ja EKRE valimisplatvormides kirjas ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile üleminek. Ikka selleks, et 1993. aastal seatud eesmärk kinnistada eesti keele, kultuuri ja rahva säilimine ning vene keelt kõnelevate inimeste parem toimetulek Eesti ühiskonnas lõpuks ometigi tegelikkuseks saaks. Keskerakond on sellele kogu aeg sõrgu vastu ajanud, eelkõige hirmust kaotada venekeelset valijat. Sotsid on olnud ettevaatlikud. 

Muidugi ei saa eestikeelsele haridusele üleminek toimuda kiirkampaania käigus. Muidugi ei saa see toimuda kiirete käskude ja korralduste najal. Selleks on lisaks kohustuslikele eestikeelsetele tundidele ka sadu teisi võimalusi. Osaliselt toimib keelekümblus. 

On suur rõõm näha, kuidas Kohtla-Järve riigigümnaasiumis suhtlevad venekeelsed ja eestikeelsed noored omavahel eesti keeles, olgu selleks siis ühine huviring või kooli kohvikulaud. On suur rõõm näha, et üha rohkem on eestikeelsetes lasteaedades venekeelsetest peredest lapsi. 

On kohutavalt kurb näha põhikooli lõpetanud 16-aastasi Eestis sündinud ja terve elu siin elanud noori, kelle eestikeelne sõnavara piirdub paarikümne lihtlausega. On kohutavalt kurb näha Eesti koolide õpetajaid, kelle eestikeelne sõnavara piirdub paremal juhul saja eestikeelse lausega. 

Ja nüüd tänase valitsuse juurde tagasi. Küsimusele, millal siis ikkagi algab 28 aastat tagasi otsustatud eestikeelsele haridusele üleminek, kuuleme vastuseks, et „ettevalmistused selleks käivad“. Ikka eesmärgiga luua eestikeelne haridussüsteem aastaks 2035. Siis on parlamendi otsusest minna üle eestikeelsele haridusele möödas 42 aastat. Ametis olnud, ametis olevatel ja ametisse asuvatel valitsustel täitub siis eesmärgini jõudmisel 15 330 päeva. 

Aga seni: želaju vsem udatši!

 


Eelmisele lehele